ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

2. บันทึกกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธที่เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ

ระหว่างปี .. 2553 – 2558

(ประเภทข้อมูลที่ 10 แบบบันทึกกรณีศึกษาของจิตอาสาและนักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ และข้อมูลที่ 12 แบบสอบถามประสบการณ์การใช้แพทย์วิถีพุทธ เทคนิค 9 ข้อ)

ภาคผนวก ก ของวิทยานิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)

ของ นายใจเพชร กล้าจน

กรณีศึกษาที่2.44
ชื่อนางสาวพนาวรรณ ระวิโรจน์
เพศหญิง
อายุ41 ปี
อาชีพจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
จังหวัดมุกดาหาร
โรคโรคออฟฟิศซินโดรม
โรคต้อลม
โรคอาการทาลัสซีเมียแฝง
วันสัมภาษณ์23 มีนาคม 2558

ประวัติก่อนมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ

เคยทำงานบริษัทส่งออกต่างประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่ง ด้านการส่งออกด่วนทางอากาศ มีสาขาอยู่ประมาณ 227 ประเทศทั่วโลก ลักษณะงานบริการต้องให้การบริการที่ดีเลิศต่อลูกค้า และทำงานด้วยความรวดเร็วกระชับฉับไว ทันการณ์ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบสูง ห้ามเกิดการผิดพลาดเพราะนั่นหมายถึงชื่อเสียงของบริษัท และความสูญเสียทั้งเงินและเวลาที่เกิดขึ้น ต้องแก้ปัญหาและตัดสินใจรวดเร็ว การทำงานส่วนใหญ่ทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ เพราะฉะนั้นวันหนึ่ง ๆ ต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง และต้องรู้ข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลกเพราะทุกข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการส่งออก เราต้องทำงานแบบโปรแอคทีฟ เพื่อหาทางป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น พอทำงานได้ประมาณ 6 ปี ก็เกิดความเบื่อหน่ายเพราะชีวิตประจำวันอยู่แต่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความรีบเร่งตลอดเวลา ก็เลยอยากจะพัก

เริ่มมีอาการไม่ค่อยสบายจากการทำงานที่เรียกว่า ออฟฟิศซินโดรม จึงคิดว่าถ้าเราหาเงินมามาก ๆ และต้องมาป่วยและเอาเงินที่ได้ไปให้หมอก็คงไม่ดี และเงินมากมายเหล่านั้นก็คงไม่มีประโยชน์ ถ้าเราพึ่งตัวเองไม่ได้ และถ้าเกิดเราเป็นอะไรมาก ๆ จนทำงานไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้ เราจะทำงานจนป่วยตายหรือ ก็เลยลาออกและเดินทางไปอเมริกา เพราะอยากจะไปท่องเที่ยวและพักชีวิตสักระยะ ถ้าเป็นไปได้ก็จะเรียนต่อปริญญาโทที่นั่น ตอนแรก ๆ ไป ทุกอย่างก็ดูน่าตื่นเต้นและแปลกใหม่สำหรับเรา แต่พออยู่ไปและเจออากาศหนาวจนคิดว่าตัวเองเกือบเสียชีวิต ก็เลยคิดว่าที่นี่ไม่เหมาะกับเรา เพราะถ้าเกิดเราเสียชีวิตที่อเมริกา พ่อแม่เราจะเป็นอย่างไร เราจะต้องยุ่งยากคนอื่นแน่ ๆ และอยู่ที่นี่ก็ต้องทำงานหาเงินอยู่ดี แต่สภาพอากาศ คนและอาหารก็ไม่ได้เหมาะกับเรา เพราะเรารับประทานมังสวิรัติและไม่อยากกินเนื้อสัตว์ แต่อาหารมังสวิรัติที่นั่นราคาสูง ผักผลไม้ก็ไม่ค่อยมี แต่ถ้าเทียบกับเมืองไทยเรามีทุกอย่าง และราคาก็ถูกกว่าแถมยังมีคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตมีมากกว่าที่อเมริกา ในความคิดของเรา ณ ตอนนั้น หลังจากนั้นจึงตัดสินใจกลับประเทศไทย และไม่คิดอยากจะทำงานที่เงินเดือนเยอะ ๆ แล้วไม่มีความสุข และต้องมาป่วยทีหลัง แต่อยากทำงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเวลาออกกำลังกาย กินอาหารที่ดีมีสุขภาพ ปลอดสารพิษ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีเวลาให้ครอบครัว มีเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ทำงานด้วยที่ดีจึงคิดว่าคงไม่กลับไปทำงานไกล ๆ บ้านแล้ว พอดีคุณแม่บอกว่าทางจังหวัดสระแก้วจะมีการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง เราก็สนใจเพราะคิดว่าถ้าเราทำเองได้หมด ในด้านปัจจัยสี่ก็น่าจะลดค่าครองชีพและเป็นทางออกที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงกว่าก็เลยไปอบรม หลังอบรมทางศูนย์ฯ ที่เราไปอบรมก็อยากให้มาทำงานเพื่อช่วยชาวบ้านซึ่งเป็นอีกสายงานที่วิถีชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในการใช้ชีวิตในเมืองหลวงของเรา จึงตัดสินใจทำงานให้กับที่นั่น 

แต่พอคุณหมอเขียวมาจัดค่ายสุขภาพที่ศูนย์อบรมที่เราทำงานที่สระแก้ว ทำให้ได้คำตอบในชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร และเห็นว่าสิ่งที่คุณหมอเขียวทำเป็นทางออกในการดำรงชีวิต ที่พึ่งพาตัวเองได้ในทุกด้านของปัจจัยสี่ คือ อาหารที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ซึ่งศูนย์เกษตรที่เราทำงานอยู่และไปเรียนจากที่อื่น ๆ ยังขาดการพึ่งตนเองด้านยารักษาโรค แต่พอฟังคุณหมอถ้าเรารู้จักพอและฝึกเป็นหมอดูแลตัวเองเราก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างมั่นคงและมีประโยชน์โดยไม่ต้องกังวลอะไร หลังจากนั้นจึงมาเรียนเพิ่มเติมในการเป็นจิตอาสารุ่นแรก ๆ ที่อบรมครู ก และเข้ามาเรียนค่ายแฟนพันธุ์แท้ที่สวนป่านาบุญ 1 จึงตัดสินใจจะไปลาออกจากงานเพื่อมาทำงานศูนย์บาทและช่วยคุณหมอเขียวทำงาน หลังจากนั้นก็ได้มาร่วมเป็นจิตอาสาของคุณหมอเขียวหรือจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ตั้งแต่ปี 2553 มาทำงานแบบศูนย์บาทและใช้สาธารณโภคีแบบเต็มตัวในปี 2554 หลังจากที่ไปช่วยค่ายสุขภาพตามที่ต่าง ๆ แล้วแต่เหตุปัจจัยในชีวิต จนกระทั่งมั่นใจและได้เคลียร์งานต่าง ๆ ให้กับทางบ้านแล้วและพูดคุยปรับความเข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่ เพราะเราไม่ได้มีภาระอะไรที่มากมายและท่านก็ยังแข็งแรงสามารถพึ่งพาตนเองได้ เราจึงขออุทิศตัวเองมาทำงานเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธอย่างเต็มตัวจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ประวัติความเจ็บป่วยก่อนมาเจอแพทย์วิถีธรรม

1. ป่วยด้วยอาการออฟฟิศซินโดรม คือ ปวดตึงรั้งบริเวณสะบัก ต้นคอ เพราะนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์มาเป็นเวลานานหลายปี รักษาตัวเองด้วยการหลังเลิกงานก็ไปให้หมอนวดบ้าง เล่นโยคะ หรือเล่นกีฬาบ้าง เช่น ว่ายน้ำ ตีแบด ตีเทนนิส ตีปิงปอง ปั่นจักรยาน เดินป่า ปีนเขา ดำน้ำ ขี่ม้า เล่นไอซ์สเก็ต เพราะเชื่อว่าการออกกำลังกายจะทำให้ผ่อนคลายและสนุกดี 

2. มีอาการปวดประจำเดือนทุกครั้งก่อนมีประจำเดือน รักษาตัวเองด้วยการกินยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล พอลสแตน และนอนกอดกระเป๋าน้ำร้อนเมื่อมีอาการ และจะไม่กินอาหารเย็น ในช่วงมีประจำเดือน เช่น น้ำแข็ง ไอศกรีม เฉาก๊วย มะละกอ เป็นต้น ดื่มแต่น้ำอุ่น ๆ และอาหารที่ทำออกมาร้อน ๆ เช่น ต้มยำ ต้มจืด 

3. อาการต้อลม ก็แก้อาการด้วยการสวมแว่นตาดำหรือแว่นกันแดด เวลาที่จะต้องออกไปเจอแดด บางครั้งก็ใส่ตอนทำคอมพิวเตอร์

4. อาการทาลัสซีเมียแฝงคือโลหิตจางแฝง คุณหมอแผนปัจจุบันแนะนำให้ทานยาบำรุงเลือด เพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันคือโฟลิก แต่คุณหมอบอกว่าต้องทานไปเรื่อย ๆ แต่พอทานไปได้ไม่กี่เม็ดก็รู้สึกเหม็นคาวมากทั้งอุจจาระ ปัสสาวะและเนื้อตัวก็เลยเลิกกินและไม่กลับไปหาหมออีกเพราะ
ไม่อยากกินยาแบบไม่มีกำหนด และพอถามเรื่องอาหารคุณหมอก็บอกว่าต้องทานเนื้อสัตว์ และเครื่องในเยอะ ๆ จะได้สร้างเม็ดเลือดได้ทัน และไม่ควรจะนอนดึก พอเราถามถึงผักที่ช่วยสร้างเม็ดเลือดได้มีไหม คุณหมอบอกว่าต้องไปหาเอง แต่ถ้าจะกินก็ต้องกินเป็นรถสิบล้อจึงจะสร้างเลือดทัน เราก็เลยคิดว่าต่อให้มาเจาะเลือดตรวจสุขภาพประจำปีหรือตลอดก็ไม่มีทางแก้หรือหายอยู่ดี และอาการทาลัสซีเมียแฝงถ้านอนไม่ดึกพักผ่อนพอ ก็น่าจะพอช่วยได้และมันก็ไม่ได้มีผลต่อชีวิตประจำวันของเรามากนัก แค่อาจจะเหนื่อยง่ายกว่าเดิมถ้านอนดึก ซึ่งคิดว่าเราน่าจะปรับได้
จึงไม่ได้ทำอะไรกับสุขภาพตัวเองต่อ

ประสบการณ์ที่ใช้แพทย์วิถีธรรมในการดูแลสุขภาพตนเอง

1. ป่วยด้วยอาการออฟฟิศซินโดรม ก็ทำโยคะกดจุดลมปราณ ขูดกัวซา และรู้เพียรรู้พัก ใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์เท่าที่จำเป็นจริง ๆ ลงกสิกรรมบ้าง หรือพรากจากการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์บ้างดูตามกำลังตัวเอง และเหตุปัจจัยก็ดีขึ้นไม่ค่อยมีอาการปวดตึงเท่าไร หรือถ้ามีอาการก็แก้ตามอาการดังข้างต้น

2. อาการปวดประจำเดือน ก็ทำโยคะกดจุดลมปราณ ขูดกัวซาบริเวณหลัง สะโพกและหน้าท้อง ไม่ถึงห้านาทีก็ทุเลาแล้ว บางครั้งถ้าปวดมากก็ทำดีท็อกซ์ สวนล้างลำไส้ใหญ่ และช่องคลอดบ้าง และรับประทานอาหารปรับสมดุลก็ดีขึ้น

3. อาการต้อลม ใช้น้ำปัสสาวะหยอดตาล้างหน้าเป็นประจำแทบจะทุกวัน อาการก็ดีขึ้นจนไม่รู้ว่าหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่

4. อาการทาลัสซีเมียแฝง ดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุลและปัสสาวะก็สดชื่นดีไม่มีอาการอ่อนเพลีย แต่ก็ไม่เคยกลับไปตรวจเลือดอีก ถ้ามีอาการมึนศีรษะก็นอนพักผ่อน พยายามไม่นอนดึกไม่ให้เกินหลังสี่ทุ่ม ขูดกัวซา ทานอาหารปรับสมดุล ก็ไม่ค่อยมีอาการหน้ามืดแล้ว 

5. อาการเป็นไข้ตัวร้อน และมีอาการหนาวแทรก ปวดตามเนื้อตัว หมดแรง หายใจไม่สะดวก และปวดหัวมาก กินอาหารรสจืด แล้วยังไม่ดีขึ้น ดื่มน้ำปัสสาวะผสมน้ำถ่านและใส่น้ำอุ่นก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ จะขูดกัวซาก็ไม่มีแรง พี่ ๆ จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ที่ดอนตาล ก็เลยจัดที่ให้อบตัวด้วยสมุนไพรฤทธิ์เย็น และใส่ตะไคร้เล็กน้อย พออบตัว ประมาณ 3 นาทีเท่านั้น มีเหงื่อแตก หายใจโล่งขึ้น หายปวดเมื่อย มีกำลัง หายปวดศีรษะ และลุกขึ้นมาเดินเหินได้ตามปกติ เหมือนไม่เคยมีไข้มาก่อน

สรุปคือเราสามารถถอดรหัสร้อนเย็นของตัวเองได้ และถ้ามีอาการไม่สบายต่าง ๆ เกิดขึ้นก็มั่นใจว่าเราเป็นหมอที่ดีที่สุดในการดูแลตนเองได้ โดยใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายใกล้ตัว แก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้ และการอยู่ในหมู่มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดีทำให้เรามีแรงกำลังบำเพ็ญ เป็น
จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธได้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 

แบ่งปันประสบการณ์

การดูแลและเทคนิคที่ใช้

กรณีศึกษา 3.397 นายตะไคร้ (นามสมมุติ)

กรณีศึกษาที่3.397ชื่อนายตะไคร้ (นามสมมุติ)เพศชายอายุ60 ปี โรคหรืออาการ : ไข้ อากาศหนาวมีอาการไม่สบายร้อนภายในร่างกาย แต่หนาวภายนอกและส่วนของปลายมือปลายเท้า การให้คำแนะนำ :...

กรณีศึกษา 3.93 นายสมพงษ์ โขมรัมย์

กรณีศึกษาที่3.93ชื่อนายสมพงษ์ โขมรัมย์เพศชายอายุ39 ปีจังหวัดบุรีรัมย์ โรคหรืออาการและการดูแล 1. กล้ามเนื้ออ่อนแรง อาการคล้ายคนติดสุรา มือไม้สั่น ไม่มีแรง กระดุกกระดิก ต้องกินเบียร์วันละ 1 ขวด เพื่อกระตุ้นเลือดลมให้เดินถ้าไม่ได้กินจะมีอาการช็อค นอนแน่นิ่ง...

กรณีศึกษา 3.81 นายทวีชัย เฉลิมบุญชัยกุล

กรณีศึกษาที่3.81ชื่อนายทวีชัย เฉลิมบุญชัยกุลเพศชายอายุ73 ปีจังหวัดกรุงเทพมหานคร โรคหรืออาการ : โรคไต โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคเก๊าท์ โรคตาต้อ เท้าบวมบ่อย ๆ รักษาโดยแผนปัจจุบัน ด้วยการฉีดยาบำรุงเลือดมานาน 10 ปี ใช้แพทย์ทางเลือกแผนจีน กินถั่งเช่า-โสม...

กรณีศึกษา 3.67 นางปนัดดา สังฆทิพย์

กรณีศึกษาที่3.67ชื่อนางปนัดดา สังฆทิพย์เพศหญิงอายุ40 ปีอาชีพนักฝึกอบรมบริษัทเอกชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร โรคหรืออาการ : โรคภูมิแพ้ ท้องผูก ปวดหัว ปวดต้นคอปวดไหล่ปวดแขน อาการของโรคภูมิแพ้ : คือแพ้อากาศเย็นอากาศชื้น ๆ...

กรณีศึกษา 3.395 คุณมะกอก (นามสมมติ)

3. บันทึกกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธที่แนะนำและเก็บบันทึกโดยจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ เครือข่ายแพทย์วิถีพุทธ นักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ และประชาชนผู้ที่ใช้การแพทย์วิถีพุทธ ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2558 (ประเภทข้อมูลที่ 8...

กรณีศึกษา 3.396 คุณมะขาม (นามสมมติ)

3. บันทึกกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธที่แนะนำและเก็บบันทึกโดยจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ เครือข่ายแพทย์วิถีพุทธ นักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ และประชาชนผู้ที่ใช้การแพทย์วิถีพุทธ ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2558 (ประเภทข้อมูลที่ 8...

กรณีศึกษา 3.17 คุณแตงโม (นามสมมุติ)

กรณีศึกษาที่3.17ชื่อแตงโม (นามสมมุติ)เพศหญิงอายุ55 ปีจังหวัดอำนาจเจริญ โรคหรืออาการที่ 1 : มีก้อนเนื้อใต้คาง ข้างขวา ขนาดประมาณ 2 นิ้วมือ แสบที่คอ พูดนานเสียงจะแหบ กลืนน้ำลายลำบาก กินเผ็ดจะจี๊ดขึ้นขมับขวา เป็นมา 4-5 ปี การดูแลและแก้ไขอาการ : ใช้เวลา 2 เดือน...

กรณีศึกษา 2.88 ทญ.อุไรววรณ วิเศษศักดิ์สันติ

กรณีศึกษาที่2.88ชื่อทญ.อุไรววรณ วิเศษศักดิ์สันติเพศหญิงอายุ50 ปีอาชีพทันตแพทย์จัดฟันจังหวัดกรุงเทพมหานครโรคโรคเครียดอาการมีไข้ต่ำโดยหาสาเหตุทางแพทย์ปัจจุบันไม่ได้ ผอมลงและเหนื่อยง่าย หัวตื้อ ๆ หมดแรงวันสัมภาษณ์6 มีนาคม 2558 อาการไม่สบายก่อนเข้าค่าย คือ...

กรณีศึกษา 2.84 นางสาวภูเพียรธรรม วิวัฒน์วิชา

กรณีศึกษาที่2.84ชื่อนางสาวภูเพียรธรรม วิวัฒน์วิชาเพศหญิงอายุ46 ปีอาชีพจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธจังหวัดมุกดาหารโรคโรคแพ้อากาศอาการอาการไอเจ็บคออักเสบเรื้อรังวันสัมภาษณ์15 ธันวาคม 2557 รู้จักการแพทย์วิถีธรรม จากเพื่อน สนใจการดูแลรักษาสุขภาพแบบแนวธรรมชาติบำบัด...

กรณีศึกษา 2.81 นายชินพงษ์ กิจกุลเจริญ

กรณีศึกษาที่2.81ชื่อนายชินพงษ์ กิจกุลเจริญเพศชายอายุ24 ปีจังหวัดกรุงเทพมหานครอาการปวดตามข้อ กระดูกต่าง ๆวันสัมภาษณ์29 มกราคม 2555  จิตอาสา: มาพบค่ายคุณหมอเขียวได้อย่างไรคะ น้องอู๋: จบจากปริญญาตรี แล้วว่างงานได้มีญาติที่เป็นจิตอาสามาชวนให้เข้าค่าย เมื่อปี 2554...

กรณีศึกษา 2.76 นางชูจิต ไชยชนะ

กรณีศึกษาที่2.76ชื่อนางชูจิต ไชยชนะเพศหญิงอายุ62 ปีอาชีพจังหวัดนนทบุรีโรคโรคบ้านหมุน โรคซีสต์เต้านม โรคปวดหลังอาการวันสัมภาษณ์15 ธันวาคม 2557 มีอาการบ้านหมุน เป็นซีสต์เต้านม ปวดหลัง มีอาการร้อนเกินดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุล เมื่อมีอาการไม่สบาย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ 2 ปี...

กรณีศึกษา 2.65 นางสาวจุฬาพรรณ วงษ์สมตระกูล

กรณีศึกษาที่2.65ชื่อนางสาวจุฬาพรรณ วงษ์สมตระกูลเพศหญิงอายุ28 ปีอาชีพอิสระจังหวัดอยุธยาโรคโรคหวัด โรคโลหิตจางวันสัมภาษณ์15 พฤศจิกายน 2557 โรคหวัด จากการพักผ่อนน้อยเนื่องจากอ่านหนังสือ มาได้ทานน้ำย่านางครั้งแรกตอนป่วยเป็นหวัดช่วงอ่านหนังสือสอบเรียนต่อ...

กรณีศึกษา 2.48 นางสุวิมล มณีโชติ

กรณีศึกษาที่2.48ชื่อนางสุวิมล มณีโชติเพศหญิงจังหวัดตรังโรคโรคปวดกล้ามเนื้อวันสัมภาษณ์22 มีนาคม 2558 ปวดกล้ามเนื้อ การทำงานที่ผิดท่าโดยในการนิเทศน์การศึกษาภาคปฎิบัตินักศึกษา ได้ให้นักศึกษายืนในตำแหน่งและท่าทางที่ถูกต้อง และเมื่อต้องช่วยเหลือนักศึกษา...

กรณีศึกษา 2.31 นางสาวนงนุช พาสนาโสภณ

กรณีศึกษาที่2.31ชื่อนางสาวนงนุช พาสนาโสภณเพศหญิงอายุ46 ปีอาชีพทำบัญชี (พนักงานบริษัท หรือ Freelance)จังหวัดชลบุรีโรค1. ปวดหัวไมเกรนกว่า 20 ปี 2. คอเรสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง ระบบย่อยมีปัญหา 3. ออฟฟิศซินโดรม ปวดหลัง สะบัก บ่า ไหล่ 4. แผลร้อนในในปาก...

กรณีศึกษา 2.16 นางสาวฟ้าปลื้ม ศรีจันทร์

กรณีศึกษาที่2.16ชื่อนางสาวฟ้าปลื้ม ศรีจันทร์เพศหญิงอายุ46 ปีจังหวัดนครราชสีมาโรคโรคปวดหัวจากอุบัติเหตุ โรคช็อกโกแลตซีสต์อาการปวดหัว เป็นประจำวันสัมภาษณ์30 พฤศจิกายน 2557 โรคประจำตัว คือ มีอาการปวดหัว เป็นประจำ จากอุบัติเหตุล้มหัวฟาดพื้นจนสลบ เมื่อปี 2548 เมื่อ 9...

กรณีศึกษา 2.11 นางสาวณัฐธยาน์ นาคบำรุง

กรณีศึกษาที่2.11ชื่อนางสาวณัฐธยาน์ นาคบำรุงเพศหญิงอายุ40 ปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาการอาการเส้นตึง ก้มตัวลำบาก ปวดประจำเดือนและน้ำหนักขึ้นวันสัมภาษณ์26 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เริ่มเรียนปริญญาโท (5 มิถุนายน 2556) ตอนนี้ก็เกือบครบปีแล้ว...

กรณีศึกษา 2.6 นายคำนึง ไชยชนะ

กรณีศึกษาที่2.6ชื่อนายคำนึง ไชยชนะเพศชายอายุ53 ปีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาการปวดเมื่อย ปวดหลังวันสัมภาษณ์15 พฤศจิกายน 2557 ประวัติการเจ็บป่วยคือ พ.ศ. 2516 ได้รับอุบัติเหตุจากการเล่นฟุตบอล กระดูกเชิงกรานอักเสบ รักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฏ X-ray กินยากายภาพบำบัด และพ.ศ.2516...

กรณีศึกษา 1.119 เด็กหญิงไอรีน ลูกสาวคุณแม่อริสา ธรรมาจารย์จรัส

กรณีศึกษาที่1.119ชื่อเด็กหญิงไอรีน ลูกสาวคุณแม่อริสา ธรรมาจารย์จรัสเพศหญิงอาการมีไข้ท้องอืด แน่นท้อง ผื่นตามข้อพับวันสัมภาษณ์22 กุมภาพันธ์ 2558 เด็กหญิง ไอรีน อายุ 7 เดือน ใช้น้ำสกัด น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด ยาเขียว กัวซาเป็นประจำ ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์จนถึงปัจจุบัน...

กรณีศึกษา 1.101 คุณภราดร รังคะวิภา

กรณีศึกษาที่1.101ชื่อภราดร รังคะวิภาเพศชายอายุ54 ปีจังหวัดนครพนมอาชีพเจ้าของกิจการร้านขายกาแฟ น้ำผักผลไม้ปั่น ขนมหวานไทยอาการปวดแข็งตึง แผล ผุพอง ผื่นคันจากร้อนเกินวันสัมภาษณ์8 ธันวาคม 2557 เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2555 ผมเริ่มมีอาการปวด แข็ง...

กรณีศึกษา 1.82 คุณนวลพรรณ

กรณีศึกษาที่1.82ชื่อนวลพรรณเพศหญิงอาชีพพยาบาลโรคโรคปวดเข่าเรื้อรังวันสัมภาษณ์30 มกราคม 2558 อาการ : ปวดเข่าเรื้อรัง 10-20 ปี กินยาของหมอและวิตามินเสริมกินยา 30 เม็ดมื้อ ร่วม 100 เม็ดต่อวันเป็นเวลา 10-20 ปีปฏิบัติตัวด้วยแพทย์วิถีธรรม : โนน้ำย่านาง ออกกำลังกาย...

กรณีศึกษา 1.77 คุณปณิตา แสงประเสริฐ

กรณีศึกษาที่1.77ชื่อปณิตา แสงประเสริฐเพศหญิงประเทศสิงคโปร์โรคโรคออฟฟิศซินโดรม (office syndrome)วันสัมภาษณ์30 มกราคม 2558 โรค Office Syndrom อาการ : ปวดสะบัก ไหล่ทำงานหน้าคอมพ์พิวเตอร์ตลอดเวลาปฏิบัติตัวด้วยแพทย์วิถีธรรม : โดยการทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดจากสมุนไพรดื่ม...

กรณีศึกษาที่ 1.43 คุณนัฐธนพงษ์ ทองไพบูลย์

กรณีศึกษาที่1.43ชื่อนัฐธนพงษ์ ทองไพบูลย์เพศชายอายุ29จังหวัดชลบุรีโรคไข้ ปวดเมื่อยจากการทำงานวันสัมภาษณ์31 มกราคม 2555 คุณนัฐธนพงษ์: กราบนมัสการพระคุณเจ้านักบวชทุกสถานะและเจริญธรรมสำนึกดีทุกท่านครับผม นัฐธนพงษ์ ทองไพบูลล์ ชื่อเล่นแอลครับ อายุ 29...

กรณีศึกษาที่ 1.29 คุณชนัญญา แซ่ก๊วย

กรณีศึกษาที่1.29ชื่อชนัญญา แซ่ก๊วยเพศหญิงอายุ62อาชีพทำธุรกิจส่วนตัวอาการอาการปวดที่ไหล่ ปวดสะบักปวดไหล่ปวดคอวันสัมภาษณ์7 ตุลาคม 2557 สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ ชนัญญา  แซ่ก๊วย อายุ 62 ปี ตอนนี้เป็นแม่บ้านค่ะ ไม่มีอาชีพ เป็นแม่บ้านแล้วก็ที่รู้จักกับหมอเขียวนี้เมื่อ 3...

กรณีศึกษาที่ 1.16 คุณกาญน์นภรัฐ รุ่งสวัสดิ์

กรณีศึกษาที่1.16ชื่อกาญน์นภรัฐ รุ่งสวัสดิ์อายุ76เพศหญิงจังหวัดชลบุรีโรคโรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อวันสัมภาษณ์15 กันยายน 2555 ป้า อายุ 76 ปี ป่วยด้วย 9 โรคผ่าตัด 11 ครั้ง วางยาสลบ 4 ครั้งเฉียดตายจากยาสลบ 2 ครั้ง ผ่าตัดด้วยยาชาสด 11 ครั้ง ตรงที่มีอาการเจ็บป่วยเริ่มจาก...

กรณีศึกษาที่ 1.11 คุณเตือนใจ ศรีรัตนากร

กรณีศึกษาที่1.11ชื่อเตือนใจ ศรีรัตนากรเพศหญิงประเทศรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวโรคโรคมะเร็ง โรคไตวาย โรคเอสแอลอี (SLE) โรคเจ็บหลังวันสัมภาษณ์29 มกราคม 2556 เมื่อครั้งที่ไปเที่ยวฮาวาย สามีซึ่งเป็นแพทย์แผนปัจจุบันมีอาการขาบวมจะเดินไม่ได้...

รักษาโรคต้อ ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน หายด้วยปัสสาวะบำบัด (คุณธนพร ต้นจาน)

ประสบการณ์จากคุณธนพร ต้นจาน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจากจังหวัดบุรีรัมย์ ป่วยเป็นโรคต้อ ใช้น้ำปัสสาวะหยอดตาจนหาย ใช้น้ำปัสสาวะรักษาโรคต้อ หยอดต่อเนื่องจนกระทั้งหาย และได้เผยแพร่ต่อให้สมาชิกในครอบครัว...

โรคออฟฟิศซินโดรม

คุณ จวง อายุ 53 ปี อาชีพ ธุรกิจ ส่วนตัว ก่อนมาเจอแพทย์วิถีธรรม ป่วย และมีเพื่อนป่วยเป็นโรคมะเร็ง จึงไปเป็นเพื่อนกับคนที่ที่ป่วยเป็นมะเร็งเข้าค่าย 3 วันจึงได้รู้ว่า ตัวเองก็ป่วย คือ โรคออฟฟิศซินโดรม ปวด คอ บ่า ไหล่ แค่เรา มึน แข็ง ตึง ก็ถือว่าป่วยแล้ว มาเข้าค่ายแล้วได้...

ต้อลม เหล็กทิ่มเท้า เลือดออกในลำไส้

หมายขวัญพุทธ สุขโสด จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ต้อลม เหล็ก ทิ่มเท้า เลือดออกในลำไส้อดีตเป็นไกด์รัสเซีย รู้จักแพทย์วิถีธรรมตั้งแต่ปี 2554 และตัดสินใจมาเข้าค่ายสุขภาพที่ จ.กาญจนบุรี ไม่เคยรู้จักน้ำปัสสาวะมาก่อน แต่เชื่อมั่นในแนวพุทธศาสนา เชื่อมั่นในหมอเขียวและพระพุทธเจ้า...

ปวด ไหล่ สะบัก คอ หายด้วยปัสสาวะบำบัด

กินฟรี อยู่ ฟรี สอนให้เป็นหมอดูแลตัวเองกับแพทย์วิถีธรรม มีอาการปวด ไหล่ สะบัก คอ เข้าโรงพยาบาล ก็แค่ชั่วคราวก็กับมาเป็นอีก ได้ฟัง youtube ของอาจารย์หมอเขียว และได้ทดลองใช้น้ำปัสสาวะ ในการรักษามาตลอด ทำให้อาการปวดลดลง ปัจจุบัน ไม่ได้ใช้ยา ใช้...

โลหิตจาง ธาลัสซีเมียแผง รักษาด้วย น้ำปัสสาวะ

คุณ จิ๊ด อายุ 42 ปี จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม กิน เที่ยว ดื่ม เสพ เบื่อและไร้สาระ จึง มองหาที่ๆมีสาระและได้มาพบกับแพทย์วิถีธรรม มีภาวะโลหิตจาง มีธาลัสซีเมียแผง และได้มาเรียนรู้กับแพทย์วิถีธรรมได้มารู้จรัก กับอาหารไร้สารพิษ และมีโอกาสได้ไปเข้าค่ายของอาจารย์หมอเขียว...

โรคธาลัสซีเมีย กับน้ำปัสสาวะ ?

โรคธาลัสซีเมีย เป็นตั้งแต่กำเนิด รักษาแพทย์แผนปัจจุบันตั้งแต่เด็กไม่หาย ตั้งแต่มาใช้น้ำปัสสาวะ เลือดจากที่ผ่ามือ ซีดๆ ทำให้ฝ่ามือแดง และมีสีแดงที่ปลายเล็บด้วย ใช้มา 1 ปี กว่า งดกินยาเลย ใช้น้ำปัสสาวะรักษา สาระพัดประโยชน์ ดื่ม ทา หยอด หมัก สระ และใช้ควบคู่ไปกับเทคนิค 9...