Taking too long? Close loading screen.
คุณ วงศ์ประสิทธิ์ มะลิรส อายุ 48 ปี รับราชการ สาธารณสุข
เป็นภูมิแพ้ ทางเดินหายใจ จาม ไอ เป็นประจำ ไม่ว่า อากาศ ร้อน หรือ เย็น เป็น มา 10 ปี
ใช้การรับษาแพทย์แผนปัจจุบันอาการไม่ดีขึ้น เป็นเหมือนเดิมและมีอาการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่หาย
และ ได้มาเข้าค่ายแพทย์วิถีธรรม ใช้น้ำปัสสาวะโดยการดื่ม ทา หยอด และเทคนิค 9 ข้อ ยา 9 เม็ด ทำให้โรคนั้นหายอย่างเด็จขาด

เรื่องน่าสนใจ