โรครูมาตอยด์ โดยอาจารย์บังอร ค่ายสุขภาพและพระไตร ปิฏก สวนป่านา
คุณบังอร ดวงดุสดี การเจ็บป่วย ลุกจากเตียงขึ้นมายืนไม่ได้ ไปหาหมอตรวจพบว่าเป็น โรค ข้ออักเสบรูมาตอยด์ รื้อรังรักษาไม่หาย ต้องกินยาตลอดชีวิต ฟังแล้วก็เลยไปหาหมอทุกเดือน ตังแต่ปี 2525 ทั้งกินทั้งฉีด มา 30 ปี ปี 2552 ได้มาเข้าค่ายกับแพทย์วิถีธรรม จบออกไปจากค่าย เป็นหมอที่ดีที่สุดในโรค ไม่ต้องฉลาด ไม่ต้องเอ็นทาน ไม่ต้องเรียนหมอ 5 ปี 7 ปี
ปฏิบัติอยู่ 6 เดือน พบว่าไม่ต้องกินยาเลยสักเม็ด ด้วยยา 9 เม็ด หลังจากกินยามา 30 กว่าปี หาย?

เรื่องน่าสนใจ