การใช้ประโยชน์จาก น้ำปัสสาวะบำบัด

ใช้ประโยน์จากน้ำปัสสาวะ ดื่ม ทา ห้ามเลือด ล้างจมูก เป็นหวัด เจ็บคอ หยอดตา หยอดหู ปวดฟัน

เรื่องน่าสนใจ