ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

2. บันทึกกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธที่เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ

ระหว่างปี .. 2553 – 2558

(ประเภทข้อมูลที่ 10 แบบบันทึกกรณีศึกษาของจิตอาสาและนักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ และข้อมูลที่ 12 แบบสอบถามประสบการณ์การใช้แพทย์วิถีพุทธ เทคนิค 9 ข้อ)

ภาคผนวก ก ของวิทยานิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)

ของ นายใจเพชร กล้าจน

กรณีศึกษาที่2.12
ชื่อนางสาวหมายขวัญพุทธ สุขโสต
เพศหญิง
อายุ49 ปี
จังหวัดนนทบุรี
โรคโรคกระดูกพรุน โรคแพ้ฝุ่น
อาการแสบตา
วันสัมภาษณ์20 พฤศจิกายน 2557

ลักษณะงานก่อนหน้ามาอยู่ทำงานที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ เป็นมัคคุเทศก์พานักท่องเที่ยวชมสถานที่ เช่น วัด วัง และล่องเรือชมชีวิตความเป็นอยู่ของสองฝั่งคลอง ปัจจุบันเป็นจิตอาสาที่สวนป่านาบุญ 1 อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ลักษณะงานปัจจุบันที่ทำเป็นประจำคือ การเป็นผู้รับใช้อยู่ช่วยจิตอาสาที่ฐานปุ๋ยและขยะ และเป็นผู้รับใช้อยู่ฐานแช่มือแช่เท้า นอกจากนั้นสามารถทำการเกษตร การครัว ล้างภาชนะและการให้คำแนะนำในการเข้ารับการอบรมในค่ายตลอดจนการช่วยแนะนำความรู้เรื่องเทคนิคในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยยา 9 เม็ด

ประวัติชีวิต

เป็นคนกรุงเทพฯ โดยกำเนิดเกิดที่โรงพยาบาลราชวิถี มีพี่น้อง 5 คนเป็นคนที่ 3 มีฐานะปานกลาง คุณพ่อคุณแม่เป็นอาจารย์ใหญ่สอนอยู่โรงเรียนรัฐบาล ปัจจุบันคุณพ่อเสียแล้วคุณแม่อายุ 76 ปี ตนเองจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารเอกการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ได้มาทำบริษัททัวร์ Domestic และ Tour In bound ประมาณ 20 ปีมีความสุขในการทำงานดีมากแตั้งใจว่าอาชีพนี้แหละใช่เลย เป็นไกด์ที่ไม่เคยเหลวไหล รักครอบครัว รักเพื่อน ไม่เที่ยวเตร่ เวลาเหลือเฟือ จึงไม่มีหนี้ไม่เคยมีบัตรเครดิต ชีวิตสุขสบายเคยจัดโปรแกรมนำเที่ยวเอง 3-4 ครั้ง พาไปไหว้พระ เที่ยวสถานที่แปลก ๆ และสวยงาม ทำทัวร์ขาดทุนสนุกดี ได้กำไรชีวิต แต่ตนเองรู้ได้ว่าไม่ใช้สิ่งที่คนคนหนึ่งจะทำได้แค่นี้ ทุกครั้งที่กราบพระจะตั้งจิตอธิษฐานให้ตนได้เป็นจิตอาสา ทำคุณเพื่อชาติบ้านเมือง และได้มีโอกาสเรียนพระไตรปิฏกด้วยเพราะสังคมปัจจุบันจะให้ข้อมูลที่อ้างพระพุทธเจ้าแบบขัดกับคำสอนของพระองค์อยู่เสมอ ซึ่งปกติตนเองมิได้ฝักใฝ่ในหลวงพ่อรูปใด จะนึกถึงแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวทุกครั้งที่มีปัญหาหรือหาทางออกไม่เจอ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ได้มีโอกาสมาเข้าอบรมที่ค่ายคุณหมอที่โรงเรียนผู้นำของลุงจำลอง ด้วยการชักชวนของน้าสาวให้มาเป็นเพื่อนจึงได้ตัดสินใจมา รู้สึกแปลกใจและประทับใจในการสอนที่คุณหมอเอาเนื้อหาทางพระธรรมคำสอนมาเป็นตัวเดินเรื่องและเชื่อมโยงเข้าสู่การรักษาโรคที่พึ่งพาตนเองเป็นสำคัญ จึงนั่งฟังด้วยความตั้งใจ และจดจำ กลับมาทบทวนพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสอนทำให้หยุดเนื้อสัตว์ได้ แต่ยังกินไข่อยู่ ส่วนกาแฟลดไปได้เยอะมาก ด้านขนมหวานลดไปเยอะเช่นกัน อีกทั้งยังหันมารับประทานผักผลไม้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย ประมาณ 1-2 เดือน ทำต่อไม่ได้ สังคมทางโลกแรงสู้ไม่ไหวผ่านเลยไป 1 ปี ในปี 2554 ตัดสินใจมาเข้าอบรมใหม่ ตั้งใจว่าจะทำงานครึ่งปี และจะมาช่วยเป็นจิตอาสาครึ่งปี เป็นการวางแผนชีวิตตั้งใจมาจริง ๆ แต่ช่วงเวลาที่เข้ามาเกิดวิกฤติอุทกภัยทางน้ำอย่างรุนแรง ทีมงานแพทย์อาสาวิถีธรรมเดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยที่กรุงเทพฯ ทำอยู่ 2-3 เดือน ทำให้ต้องทำงานช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเป็นเวลายาวจึงตัดสินใจไปลาออกจากการเป็นมัคคุเทศก์ด้วยใจเป็นสุขและยินดีที่ได้มามีส่วนร่วมในการทำงานประจำที่สวนป่านาบุญจนถึงปัจจุบัน

ประวัติสุขภาพก่อนรู้จักแนวทางดูแลสุขภาพด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรม 

เป็นคนสุขภาพค่อนข้างดีไม่มีโรคอะไร มักเป็นหวัดมีน้ำมูกเมื่ออากาศเปลี่ยน ชอบกลั้นปัสสาวะ คิดฟุ้งซ่านเรื่องงาน มักแสบตาตอนที่เจอแสงแดดจัดลมแรง ๆ และฝุ่นมาก ๆ จะเคืองตาและกระดูกค่อนข้างบางเพราะเกิดอุบัติเหตุทางกระดูกทีไรกระดูกหักทุกที ส่วนใหญ่ที่เท้าและขาเคยหักติดต่อกัน 3 ปีซ้อน

การรู้จักการแพทย์วิถีธรรม น้าสาวชวนมาไม่เคยรู้จักมาก่อนเมื่อมาศึกษาแล้วทำให้ได้รับรู้สิ่งที่ไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อน โดยเฉพาะเรื่องธรรมะ ทำให้เราเข้าใจชีวิตและโลกนี้มากยิ่งขึ้น อย่างคำสอนของอาจารย์หมอเขียวต่าง ๆ มากมายที่เข้าถึงจิตใจพาให้เกิดล้างทุกข์ออกจากจิตวิญญาณทำให้เรามีความโล่ง โปร่ง เบาสบายกายและใจมากยิ่งขึ้น เช่น ทำทุกอย่างด้วยใจยินดีเบิกบานเพื่อโลกและเราได้อาศัย ก่อนทุกอย่างจะดับไป”เป็นคำคมที่ประทับใจ เพราะสอนให้เรารู้ว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเราจะมาหวังยึดเป็นตัวเป็นตนยึดมั่นถือดีอยู่ทำไม แค่ยึดมาเพื่ออาศัยให้โลกได้เลี้ยงไว้ก็พอแล้ว และมีชีวิตที่เป็นสุขยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปล่อยวางก็เบาตัวมีแรงทำงานได้เต็มที่ งานเดินได้ด้วยพลังหมู่กลุ่มสังเคราะห์รวมกันให้ได้ประโยชน์สูงสุดเท่าที่เหตุปัจจัยจะเป็นไป จึงได้งานที่มีคุณค่าต่อส่วนรวมได้งานที่สร้างสรรค์ เมื่อทำดีไปเรื่อย ๆ ทำให้มีสุขภาพจิตดี เมื่อจิตดีส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง

มูลเหตุหรือแรงจูงใจที่มาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ

ก่อนหน้านี้ มีความใฝ่ฝันว่าอยากไปเรียนพระไตรปิฎกที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ฯ แต่มาเจอคุณหมอเขียวก่อน เลยตามมาฟังมาเข้าค่ายพระไตรปิฎกและการได้มาเรียนกับคุณหมอ ก็ได้มาเรียนรู้การเป็นจิตอาสาด้วย จากความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์พระศาสดาและการได้ฟังคุณหมอสอนมั่นใจว่าทางนี้แหละทางเดี่ยวที่พาให้พ้นทุกข์ และอีกอย่างเมื่อได้ฟังเพลงแรงใจเพื่อมวลชนทำให้รู้ถึงคำว่าค่าของคน คนจะมีค่าได้ต้องล้างกิเลสตนเองให้เป็นเมื่อล้างได้จะมีแต่จิตวิญญาณที่เสียสละ พร้อมจะเป็นผู้ให้เสมอมันเป็นหน้าที่ของมนุษย์คนหนึ่งที่จะกตัญญูต่อแผ่นดินที่จะทำได้ในชีวิตหนึ่งค่ะและคิดว่าการฟังเพลงแพทย์วิถีธรรมทำให้มีความสุขและร่างกายแข็งแรง

การได้มาบำพ็ญบุญที่สวนป่านาบุญในฐานขยะเริ่มแรกรู้สึกรังเกียจขยะจากเศษอาหารที่บูด แต่พอมาได้รับความรู้ว่าสามารถนำขยะมาทำประโยชน์ได้มากมาย ได้สัมผัสขยะและได้ล้างภาชนะถุงและอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ เห็นคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ทำให้เกิดความเข้าใจและยินดีเต็มใจในการทำ ขณะเดียวกันได้พลังจากหมู่กลุ่มทำให้เกิดความสุขรู้สึกสดชื่น แข็งแรงมีความสุขมาก

การเผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือผู้อื่น 

การช่วยเหลือผู้อื่นนั้นมีมากมายแต่ที่จำได้บ้างเช่น

ท่านที่ 1 ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ได้เดินทางมาที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มากันทั้งครอบครัวมาอยู่ด้วยเพื่อเรียนรู้การแพทย์วิถีธรรมมาปฏิบัติจริง โดยมีครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกันทางแพทย์วิถีธรรมได้ให้ปฏิบัติทุกอย่างตั้งแต่เปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นแบบพอเพียงเรียบง่าย ใช้สมุนไพรในท้องถิ่นทำการหุงต้มแบบถูกวิธีปรุงรสไม่จัด เลือกรับประทานพืชผักผลไม้ร้อนเย็นให้ถูกกับร่างกายทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดดื่มเอง ใช้เทคนิคยา 9 เม็ดสลับไปมาตามความเหมาะสม รู้จักสวดมนต์เดินจงกรมทำสมาธิฟังธรรมสนทนาธรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับผู้อื่น จากตอนแรกผู้ป่วยมีร่างกายทรุดโทรม เบื่อหน่าย แววตา เศร้าซึม หม่นหมองไม่มีชีวิตชีวา แต่พอได้ปฏิบัติไปได้เกือบ 2 สัปดาห์ อาการดีขึ้น และต่อมาได้ไปเข้าค่ายที่สวนป่านาบุญเพิ่มเติมอีกได้มาฟังหลักธรรมของพระพุทธเจ้า โดยคุณหมอใช้ภาษาที่เรียบง่ายเข้าใจได้ ทำให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจหลักการดูแลสุขภาพที่สำคัญนั้นมาจากใจ ทำให้อาการดีขึ้นเรื่อย ๆ เป็นลำดับ

ท่านที่ 2 เป็นผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีทวารเทียมหน้าท้อง ได้เข้าอบรมกับคุณหมอหลายครั้งแต่วิบากพาไปให้ต้องไปทำคีโม ซึ่งผู้ป่วยเจ็บปวดมากทรมานร่างกายและจิตใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ เป็นทุกข์จากการให้คีโม จึงตัดสินใจไปบอกเลิกในครั้งที่ 5 ว่าจะไม่ทำต่อเด็ดขาด และตัดสินใจมาปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำอย่างจริงจังตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ทั้งเรื่องการรับประทานอาหารปรับสมดุลร้อนเย็นรู้จักออกกำลังกายการกำจัดความกังวลต่าง ๆ ด้วยหลักพรหมวิหาร 4 และอิทธิบาท 4 เพราะปกติผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีความกังวลในการขับถ่ายทางหน้าท้อง จะกลัวมีกลิ่นออกมาจะเปื้อนออกมาข้างนอก และจะหงุดหงิดง่ายเพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไปจะกลัวคนอื่นรำคาญในการมาดูแลตนจากการได้ไปพบผู้ป่วยเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2557 ค่า CEA ผลตรวจ 2.41 ซึ่งค่าปกติ 0.00-5.00 นั้นหมายความว่าร่างกายดีขึ้นอย่างมาก ทำให้ผู้ป่วยมั่นใจในแนวทางการปฏิบัติว่าทางนี้แหละเป็นทางเดียวที่พาพ้นทุกข์

ท่านที่ 3 ผู้ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ทำการผ่าตัดลำไส้ใหญ่ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งที่ต้องตัดลำไส้ออกและขับถ่ายทางหน้าท้อง ผู้ป่วยได้ยืนยันกับแพทย์ที่ทำการผ่าตัดว่าไม่ขอทำคีโมจะขอดูแลรักษาตนเองเป็นผู้ป่วยที่เคยมาเข้าค่าย 2-3 ครั้งรู้หลักการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเป็นอย่างดีจากการได้พูดคุยจะเห็นว่าผู้ป่วยมีสุขภาพจิตดีมากดูแลรับผิดชอบตนเองทำได้เท่าที่มีกำลังผู้ป่วยมีภรรยาอยู่ดูแลใกล้ชิด ได้ปฏิบัติตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเป็นประจำ เช่น รับประทานอาหารที่สมดุลร้อนเย็นและย่อยง่ายไม่รับประทานมากแต่อาจทานบ่อยเพราะมีผลต่อระบบย่อยดื่มน้ำสมุนไพรและผักผลไม้ปั่นอยู่เสมอ รู้จักออกกำลังกายเบา ๆ ไม่ให้ไปกระทบ กระเทือนกับกล้ามเนื้อหน้าท้อง จะชอบสวดมนต์นั่งสมาธิ และสนทนาธรรมกับภรรยาและคนรู้จักที่บ้านจะมีญาติมาสังสรรค์อยู่เสมอเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นมักจะเดินทางไปไหนด้วยการเดินและจะเปลี่ยนจากนั่งรถเก๋งมาเป็นนั่งรถบัส (ชอบนั่งรถฟรี) ไปต่างจังหวัดจะนั่งรถไฟฟรีเพื่อจะได้รู้จักคนในรถและได้พูดคุยได้เพื่อนมากมาย เป็นคนที่ยอมรับความจริงที่เกิดกับตน และพยายามปรับตนเองอยู่เสมอจริง ๆ แล้วผู้ป่วยเป็นคนมีฐานะ แต่กลับมาเลือกอยู่อย่างประหยัดเรียบง่ายสิ่งหนึ่งที่เห็นคือการแต่งกาย ผู้ป่วยหันมานุ่งโสร่งด้วยผ้าถูก ๆ ด้วยความเต็มใจ เพราะสะดวกในการขับถ่ายและการทำความสะอาดถุงรองรับอุจจาระ ผู้ป่วยทิ้งท้ายคำพูดไว้ว่า “ขับถ่ายทางหน้าท้องก็ดีนะเวลาปวดท้องฉุกเฉินจะได้ไม่ต้องวิ่งหาห้องน้ำ”

ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองหรือพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม มีอะไรบ้าง มีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

บางครั้งผู้ป่วยไม่สามารถพึงตนเองได้เพราะเกินกำลังในการดูแลรักษาตน ต้องพึ่งหมอแพทย์ปัจจุบันได้ให้คำแนะนำว่าถ้าไม่สามารถจริง ๆ ก็ต้องทำแต่ก็ต้องวางใจเราจะทำการรักษาเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดพิษภัยกับตนเอง แต่เมื่อมีโอกาสให้รีบกลับมาใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้คุณค่ากับชีวิตอย่างเช่น ผู้ป่วยหลายท่านจำเป็นต้องผ่าตัดและครอบครัวก็ให้ความสำคัญกับการผ่าตัดในครั้งนี้มาก และการผ่าตัดบางครั้งก็จะเป็นทางเดียวในขณะนั้นที่ต้องรีบแก้ไขผู้ป่วยต้องวางใจและทำใจให้เป็นสุขทุกสถาณการณ์ เพราะจิตใจที่เข้มแข็งไม่ยอมแพ้ต่อความเจ็บป่วยย่อมทำให้ผู้ป่วยมีสภาพร่างกายที่ฟื้นได้อย่างรวดเร็วหรืออีกกรณีหนึ่ง เทคนิคการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรม ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกครั้งไป เช่น การพอกทา เรามักเอาผงถ่านดินสอพอง น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด น้ำปัสสาวะหรือน้ำสกัดย่านางผสมกันแล้วพอกทาบริเวณที่ต้องการ แต่ถ้าไม่มี ผู้ป่วยอาจเอาดินที่บ้านผสมกับข้าวและน้ำปัสสวะ ทำการพอกทาบริเวณที่เจ็บป่วยได้นั้นหมายความว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวถ้าเราเรียนรู้เรื่องความสมดุลร้อนเย็นอย่างเข้าใจก็จะสามารถปรับใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดได้ หรืออีกกรณีหนึ่งเรื่อง พืช ผัก ผลไม้ ถ้าเราไม่สามารถปลูกกินเองได้ ไม่มีพื้นที่ผู้ป่วยก็สามารถเลือกซื้อจากแหล่งที่ปลูกพืชผักไร้สารพิษก่อน ถ้าไม่ได้จริง ๆ ก็ซื้อมาแล้วแช่ด้วยถ่านหุ้งต้มเกลือหรือน้ำซาวข้าวอย่างใดอย่างหนึ่งแช่ประมาณ 10-15 นาทีก็พอที่จะช่วยลดสารพิษไปได้บ้าง ซึ่งอาหารนี้เป็นหนึ่งในโลกเป็นเรื่องใหญ่ สำคัญและจำเป็นดังนั้นต้องใส่ใจและเรียนรู้ไปเรื่อย ๆ ไม่ยากเกินไปที่จะหาอาหารที่มีประโยชน์มารับประทาน แต่ทุกครั้งที่รับประทานอาหารต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่ามันมีพิษหรือไม่ เราจะรับประทานเพื่อบำรุงขันธ์เท่านั้นเมื่อพลาดไปต้องรีบกลับมาถอนพิษออกด้วยหลักการดูแลสุขภาพด้วยเทคนิค 9 ข้อ

ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผู้อื่น หรือ เผยแพร่ความรู้แพทย์วิถีธรรม อะไรบ้าง มีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักการปรับสมดุลร้อนเย็น ไม่รู้จักว่าการดำรงชีวิตนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมไม่รู้ว่าการล้างกิเลสทำให้คนเราพ้นทุกข์หายจากโรคภัยได้หรือการเอาหญ้ามากินแทนผักแพง ๆ ที่ขายตามท้องตลาดได้เป็นเรื่องแปลกและไม่มีใครรู้เรื่องเช่นนี้มาก่อนเนื่องจากความไม่รู้ ไม่เคยเรียนพ่อแม่ไม่เคยสอนซึ่งจริง ๆ แล้วบรรพบุรุษของเราท่านได้ดำเนินชีวิตด้วยหลักการเหล่านี้มาก่อนทั้งสิ้นด้วยที่สังคมโลกถูกเหวี่ยงไปตามแรงของกิเลสในระบบทุนนิยม ทำให้ประเทศไทยถูกกำหนดว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา สิ่งเหล่าทำให้วิถีชีวิตของคนไทยถูกปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วปรับตัวไม่ทันเขาให้อะไรมารับไว้หมดนี้เป็นสาเหตุหนึ่งในปัญหาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นหรือเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์วิถีธรรม ด้วยคนไปติดยึดวัตถุ และโลกธรรมต่าง ๆ ที่สืบทอดปฏิบัติตาม ๆ กันมา อะไรที่ต่างไปจากนี้จะถูกตีทิ้งดังนั้นแนวทางในการแก้ไขคือต้องให้ความรู้อย่างมีสัมมาทิฏฐิ เสียก่อน แต่การที่ผู้อื่นจะเปิดใจรับความรู้เหล่านั้นได้นั้นตัวเราต้องปฏิบัติได้จริงเสียก่อน อย่าเพียงแต่คิดและจำได้เท่านั้น เพราะการพูดนั้นจะเป็นการพูดเท็จทันที (เดรัจฉานกถา) เป็นวิบากกรรมชั่วดังนั้นตนเองพยายามฝึกทำให้ได้และเห็นผลจริงเสียก่อน จึงจะทำให้ประสบความสำเร็จในการให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่น 

เหตุปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการดูแลตนเองหรือพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม

ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการดูแลตนเอง คือ การมีอิทธิบาท 4 มีความยินดีและพอใจที่จะปฏิบัติทุกครั้ง มีความพากเพียรอดทน มุ่งมั่น ทุ่มโถมจริงจังและเข้าถึงแก่นแท้แห่งพุทธธรรม รู้จักรับผิดและเต็มใจที่จะแก้ไข พึงพอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่ มีเป้าหมายแห่งชีวิต พร้อมเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นและที่สำคัญที่สุดคือเลื่อมใสและศรัทราต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า น้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ลดละล้างกิเลสให้ได้จริง

เหตุปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้อื่น หรือ เผยแพร่ความรู้การแพทย์วิถีธรรม

ความลงตัวของผู้ให้และผู้รับที่สมดุลพอดี จะทำให้ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือหลักการสำคัญในการช่วยเหลือหรือการเผยแพร่ความรู้การแพทย์วิถีธรรมคือ การไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นให้ได้ตามที่ใจมุ่งหมาย แต่ก่อนที่จะวางดีนั้นต้องทำทุกอย่างให้ได้ดีที่สุดเสียก่อนซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ เช่น ตัวผู้ให้และผู้รับต้องมีสัมมาทิฏฐิ คือ คิด พูด ทำ ถูกต้องถูกตรง ตัวผู้ให้และผู้รับต่างลด ละ เลิก กิเลสได้ ต้องไม่หวังให้ได้ดีเกินฤทธิ์แรงที่ตนมี (ได้เท่าไรก็เท่านั้น) ตัวผู้ให้และผู้รับมีความเพียรทำความดี ละเว้นสิ่งชั่ว และมีจิตใจผ่องใสเบิกบานอยู่เสมอและหมั่นฟังธรรม ทบทวนธรรม สนทนาธรรมกันอยู่เสมอ เป็นต้น ซึ่งต่างฝ่ายต่างประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม กิจกรรมการงานใด ๆ ย่อมประสบความสำเร็จเพราะความสำเร็จจริง ๆ คือใจที่สำเร็จไม่ใช่งานสำเร็จ ดังนั้นถ้าผู้ให้และผู้รับสามารถรู้ถึงสัจจะความจริงนี้ ก็ย่อมเป็นสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ นั้นหมายถึงว่าหลักการแพทย์วิถีธรรมได้เผยแพร่เข้าถึงผู้คนแล้ว

รูปแบบหรือแนวทางในการพัฒนาจิตอาสาแพย์วิถีพุทธ 

รูปแบบและแนวทางที่ทำอยู่ดีอยู่แล้ว เน้นการล้างกิเลส มีศีลเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความยินดีมีการประชุมอยู่เนือง ๆ มาช่วยกันคิดช่วยกันทำ ไม่มีภาระตกกับผู้ใดผู้หนึ่งเป็นการประสานงานกันทำงานเท่าที่ตนมีแรงมีความสามารถ จึงทำให้งานสามารถเดินไปได้ไม่ต้องติดยึดต้องเสร็จสมบูรณ์ ทำให้เกิดสภาวะผ่อนคลายไม่ต้องกังวลจึงจะมีแรง ที่จะพากเพียรปฏิบัติทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างไม่ต้องสร้างเงื่อนไขต่อไป รู้เพียรรู้พักไปชีวิตมีแต่ความผาสุก ดังนั้นชีวิตของจิตอาสาก็คือผู้ใฝ่ดีฝึกฝนปฏิบัติให้ได้มรรคได้ผลเพื่อได้จิตที่ผ่องใสเบิกบานเพราะอยู่ในฐานะผู้ให้อย่างบริสุทธ์ และจะเป็นผู้รับอย่างพอเพียง อยู่ให้โลกเลี้ยงไว้เป็นหลักการพัฒนาจิตอาสาที่สำคัญ กฎระเบียบอื่น ๆ เป็นการตั้งขึ้นมาประกอบเท่านั้น มีก็ได้ ไม่มีก็ได้ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์

รูปแบบหรือแนวทางในการเผยแพร่การแพทย์วิถีธรรม

เรื่องการเผยแพร่ทางแพทย์วิถีธรรมดำเนินการได้ครอบคลุมสื่อต่าง ๆ ไปได้มาก แต่อยากจะให้แนวคิดว่าต้องอยู่อย่างพอเพียง ถึงจะมีคนมากขึ้นคนเดือดร้อนมากขึ้นการใช้จ่ายไม่จำเป็นต้องใหญ่โตตามไปด้วย เรายังคงยึดหลักประหยัดเรียบง่ายใช้สิ่งของให้ได้ประโยชน์สูงสุดเราเดินช้ากว่าเขาหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรแต่เราเดินไม่หยุด ช้า ๆ แต่ได้ผล จากการปกครองแบบสาธารณโภคีทำให้เรามีการทำงานแบบไม่ใช่ตัวใครตัวมัน เราจะฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่าย ทำให้มีแนวคิดดี ๆ มากมาย สิ่งเหล่านี้สามารถนำมากลั่นกรองเอาประโยชน์ให้มีคุณค่าเหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ ในปัจจุบัน การเผยแพร่ทางวิชาการค่อนข้างน้อย เราต้องเร่งดำเนินการแก้ไขหาลู่ทางการสื่อสารด้านเอกสารที่จะตีพิมพ์ในเอกสารวิชาการให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีเอกสารวิชาการมากมาย ไม่จำเป็นต้องตรงสาขาเราอย่างเดียว เพียงแค่ข้อมูลที่นำเสนอนั้นมีผลกระทบกับศาสตร์อื่นก็ได้ เช่น สุขภาพเราจะโยงเข้ากับวิชาการด้านธรรมะหรือโยงเข้ากับเศรษฐกิจสังคม และอื่น ๆ อีกมากมาย จึงมีความเห็นว่าเราจิตอาสาแพย์วิถีพุทธหันมาสนใจงานด้านเผยแพร่สิ่งตีพิมพ์ลงวารสารกันให้มากขึ้น ช่วยกันคิดช่วยกันทำใครถนัดแนวไหนก็เขียนแนวนั้น

การเดินตามรอยบาทพระศาสดาค่ายแฟนพันธ์แท้พระไตรปิฎก จิตอาสาแพย์วิถีพุทธ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ได้พร้อมใจแสดงความกตัญญูต่อพระศาสดาคือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเดินจาริกจากสวนป่านาบุญ 4 บ้านแดนสวรรค์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อไปกราบสักการะพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า ที่พระธาตุพนม รวมระยะทางทั้งสิ้น 23 กิโลเมตร เส้นทางเดินไม่ได้สะดวกสบายมีหินลูกรัง กรวด หิน ดินทราย ทั้งถนนลาดยางและถนนคอนกรีต ที่สลับไปมาให้ได้สัมผัสถึงแก่นแท้ของทางเดินแห่งชีวิตที่มิได้ราบเรียบแต่อย่างใด ซึ่งจะมีทั้งผู้ที่ใส่รองเท้าเดิน ไม่ใส่รองเท้าเดิน และผู้ใส่ ๆ ถอด ๆ ตามแต่วาระของสภาพร่างกายและจิตใจของแต่ละคน จากจุดเริ่มต้นที่มุ่งมั่นก่อนก้าวขาเดินตามรอยเท้าของพระพุทธเจ้า ระหว่างทางต่างมีอุปสรรคมาท้าทายว่าจะไปรอดหรือ มันอีกไกลนะ มันเริ่มเจ็บแล้วหละ เริ่มร้อนแล้วด้วย หิวน้ำจัง ความคิดต่าง ๆ เข้ามาเป็นพายุ แต่เห็นคนอื่นยังสดชื่นอยู่เลย เดินต่อดีกว่าด้วยใจเป็นสุข ได้พลังจากหมู่มิตรดีสหายดี ทำให้มีแรงก้าวขาเดินอย่างไม่หยุดยั้ง ไปให้ถึงปลายทาง มีเสียงประกาศมาตลอดทางว่า “อีกไม่ไกลก็จะถึงแล้ว” ซึ่งได้ยินอยู่หลายรอบมากแต่ไม่ถึงสักที แต่ด้วยใจที่ศรัทธาและยึดมั่นต่อพระพุทธเจ้าจะเดินทางนี้แหละเพราะเป็นทางเดียวที่ทำประโยชน์ต่อผู้อื่น และล้างความยึดมั่นสุขทุกข์ในชีวิตไปด้วย จะทำด้วยใจที่เป็นสุข มีความยินดีในกระทำ พากเพียร วิริยะ ตั้งใจ ทุ่มโถม ปฎิบัติให้เป็นจริง ทำให้สำเร็จ การเดินจาริกสอนให้มีสติรู้ตัว ทุกก้าวที่ย่างเดินจะทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้อย่างไร และชำระล้างกิเลสตนที่ท่วมถมทับจิตใจได้อย่างไร หมั่นเพียรใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่เคยปฏิบัติมาในอดีตที่ให้โทษต่อตนเอง จึงรีบกำจัดออกไป ทำให้ใจเป็นสุขได้ นึกถึง พระพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงเสียสละเหนื่อยยากบำเพ็ญเพียรช่วยมนุษยชาติ ด้วยการเดินเท้าเปล่าไปตามหมู่บ้าน และแคว้นต่าง ๆ ด้วยความมุ่งมั่นพากเพียร ฟันฝ่าอุปสรรคมากมายของสังคมสมัยนั้นที่มนุษย์ถูกจัดให้เข้าในวรรณะ 4 ตามชาติกำเนิดตลอดชีวิตที่ฝากโชคชะตาไว้กับการบูชายัญ มีพระเวทย์เป็นขีดจำกัดของภูมิปัญญา และเป็นเครื่องผูกการศึกษาไว้กับคนชั้นพราหมณ์และวรรณะที่สูง โดยพระพุทธเจ้าได้ประกาศหลักการใหม่ ย้ายฐานจากบรมเทพออกไปตั้งเป็นฐานบรมธรรม ให้โอกาสแก่ผู้ต้องการหลุดพ้นจากระบบสังคมออกมามีวิถีชีวิตแห่งการพัฒนาตนให้สมบูรณ์ (พระพรหมคุณาภรณ์ ป อปยุตฺโต 2554 “ตอบดร มาร์ติน : พุทธวินัยถึงภิกษุณี) 

การเดินธรรมจาริกของทีมแพทย์วิถีธรรมเป็นการเดินตามรอยบาทพระศาสดา เป็นการรวมพลังของลูกศิษย์พระพุทธเจ้า ที่ตั้งใจจะทำความดีมาชำระล้างกิเสตนและทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นมันจึงไม่ใช่ของง่าย เพราะเราต้องเดินทวนกระแสของสังคมโลกแต่เนื่องจากพวกเรามีหัวใจดวงเดียวกัน การมาเดินครั้งนี้คือการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณที่หาค่ามิได้ นั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของมวลมนุษยชาติ

แบ่งปันประสบการณ์

การดูแลและเทคนิคที่ใช้

กรณีศึกษา 3.93 นายสมพงษ์ โขมรัมย์

กรณีศึกษาที่3.93ชื่อนายสมพงษ์ โขมรัมย์เพศชายอายุ39 ปีจังหวัดบุรีรัมย์ โรคหรืออาการและการดูแล 1. กล้ามเนื้ออ่อนแรง อาการคล้ายคนติดสุรา มือไม้สั่น ไม่มีแรง กระดุกกระดิก ต้องกินเบียร์วันละ 1 ขวด เพื่อกระตุ้นเลือดลมให้เดินถ้าไม่ได้กินจะมีอาการช็อค นอนแน่นิ่ง...

กรณีศึกษา 3.81 นายทวีชัย เฉลิมบุญชัยกุล

กรณีศึกษาที่3.81ชื่อนายทวีชัย เฉลิมบุญชัยกุลเพศชายอายุ73 ปีจังหวัดกรุงเทพมหานคร โรคหรืออาการ : โรคไต โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคเก๊าท์ โรคตาต้อ เท้าบวมบ่อย ๆ รักษาโดยแผนปัจจุบัน ด้วยการฉีดยาบำรุงเลือดมานาน 10 ปี ใช้แพทย์ทางเลือกแผนจีน กินถั่งเช่า-โสม...

กรณีศึกษา 3.67 นางปนัดดา สังฆทิพย์

กรณีศึกษาที่3.67ชื่อนางปนัดดา สังฆทิพย์เพศหญิงอายุ40 ปีอาชีพนักฝึกอบรมบริษัทเอกชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร โรคหรืออาการ : โรคภูมิแพ้ ท้องผูก ปวดหัว ปวดต้นคอปวดไหล่ปวดแขน อาการของโรคภูมิแพ้ : คือแพ้อากาศเย็นอากาศชื้น ๆ...

กรณีศึกษา 3.395 คุณมะกอก (นามสมมติ)

3. บันทึกกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธที่แนะนำและเก็บบันทึกโดยจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ เครือข่ายแพทย์วิถีพุทธ นักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ และประชาชนผู้ที่ใช้การแพทย์วิถีพุทธ ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2558 (ประเภทข้อมูลที่ 8...

กรณีศึกษา 3.396 คุณมะขาม (นามสมมติ)

3. บันทึกกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธที่แนะนำและเก็บบันทึกโดยจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ เครือข่ายแพทย์วิถีพุทธ นักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ และประชาชนผู้ที่ใช้การแพทย์วิถีพุทธ ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2558 (ประเภทข้อมูลที่ 8...

กรณีศึกษา 3.393 คุณพุทรา (นามสมมติ)

3. บันทึกกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธที่แนะนำและเก็บบันทึกโดยจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ เครือข่ายแพทย์วิถีพุทธ นักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ และประชาชนผู้ที่ใช้การแพทย์วิถีพุทธ ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2558 (ประเภทข้อมูลที่ 8...

กรณีศึกษา 3.37 นายชวลิตร

กรณีศึกษาที่3.37ชื่อนายชวลิตรเพศชายจังหวัดอุบลราชธานี โรคหรืออาการ : โรคไขมันในเลือดสูง โรคเกาต์ โรคนิ้วล็อค วันที่เข้าค่าย 14-20 มกราคม 2555 (ครั้งที่ 1) ณ สวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เก็บข้อมูล 19 มกราคม 2555 เดิมมีไขมันในเม็ดเลือดสูง (233)...

กรณีศึกษา 3.28 คุณงาดำ (นามสมมุติ)

กรณีศึกษาที่3.28ชื่องาดำ (นามสมมุติ)เพศชายอายุ53 ปีจังหวัดอุบลราชธานี โรคหรืออาการ : โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูงประมาณ 7 ปี ทานยาวันละ 8 เม็ดโรคกระดูกต้นคอ กดทับเส้นประสาท โรคกระเพาะอาหาร ทานยาวันละ 2-5 เม็ด การดูแลและแก้ไขอาการ : ดื่มน้ำ ย่านาง ใบเตย บัวบก...

กรณีศึกษา 3.17 คุณแตงโม (นามสมมุติ)

กรณีศึกษาที่3.17ชื่อแตงโม (นามสมมุติ)เพศหญิงอายุ55 ปีจังหวัดอำนาจเจริญ โรคหรืออาการที่ 1 : มีก้อนเนื้อใต้คาง ข้างขวา ขนาดประมาณ 2 นิ้วมือ แสบที่คอ พูดนานเสียงจะแหบ กลืนน้ำลายลำบาก กินเผ็ดจะจี๊ดขึ้นขมับขวา เป็นมา 4-5 ปี การดูแลและแก้ไขอาการ : ใช้เวลา 2 เดือน...

กรณีศึกษา 3.7 คุณแคนตาลูป (นามสมมุติ)

กรณีศึกษาที่3.7ชื่อคุณแคนตาลูป (นามสมมุติ)เพศหญิงอายุ68 ปีจังหวัดนนทบุรี โรคหรืออาการ : เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง-ผล X-ray พบกระดูกกดทับเส้นประสาท เป็นมา 2-3 ปี ปวดบริเวณก้นหย่อนมาก รักษาโดยกายภาพบำบัด และฝังเข็ม 4 ครั้ง ไม่ดีขึ้น มีอาการคันหูทั้งสองข้าง นาน 10...

กรณีศึกษา 3.5 คุณกวางตุ้ง (นามสมมุติ)

กรณีศึกษาที่3.5ชื่อคุณกวางตุ้ง (นามสมมุติ)เพศชายอายุ56 ปีจังหวัดอุบลราชธานี โรคหรืออาการ : กระดูกบริเวณบั้นเอวกดทับเส้นประสาท ทำให้ปวดเอวมาก และมีอาการชาลงขาซ้าย ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 2 สัปดาห์ ทำกายภาพต่อ 2-3 เดือน ปวดไม่ทุเลา แพทย์นัดผ่าตัด ...

กรณีศึกษา 2.84 นางสาวภูเพียรธรรม วิวัฒน์วิชา

กรณีศึกษาที่2.84ชื่อนางสาวภูเพียรธรรม วิวัฒน์วิชาเพศหญิงอายุ46 ปีอาชีพจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธจังหวัดมุกดาหารโรคโรคแพ้อากาศอาการอาการไอเจ็บคออักเสบเรื้อรังวันสัมภาษณ์15 ธันวาคม 2557 รู้จักการแพทย์วิถีธรรม จากเพื่อน สนใจการดูแลรักษาสุขภาพแบบแนวธรรมชาติบำบัด...

กรณีศึกษา 2.81 นายชินพงษ์ กิจกุลเจริญ

กรณีศึกษาที่2.81ชื่อนายชินพงษ์ กิจกุลเจริญเพศชายอายุ24 ปีจังหวัดกรุงเทพมหานครอาการปวดตามข้อ กระดูกต่าง ๆวันสัมภาษณ์29 มกราคม 2555  จิตอาสา: มาพบค่ายคุณหมอเขียวได้อย่างไรคะ น้องอู๋: จบจากปริญญาตรี แล้วว่างงานได้มีญาติที่เป็นจิตอาสามาชวนให้เข้าค่าย เมื่อปี 2554...

กรณีศึกษา 2.76 นางชูจิต ไชยชนะ

กรณีศึกษาที่2.76ชื่อนางชูจิต ไชยชนะเพศหญิงอายุ62 ปีอาชีพจังหวัดนนทบุรีโรคโรคบ้านหมุน โรคซีสต์เต้านม โรคปวดหลังอาการวันสัมภาษณ์15 ธันวาคม 2557 มีอาการบ้านหมุน เป็นซีสต์เต้านม ปวดหลัง มีอาการร้อนเกินดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุล เมื่อมีอาการไม่สบาย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ 2 ปี...

กรณีศึกษา 2.48 นางสุวิมล มณีโชติ

กรณีศึกษาที่2.48ชื่อนางสุวิมล มณีโชติเพศหญิงจังหวัดตรังโรคโรคปวดกล้ามเนื้อวันสัมภาษณ์22 มีนาคม 2558 ปวดกล้ามเนื้อ การทำงานที่ผิดท่าโดยในการนิเทศน์การศึกษาภาคปฎิบัตินักศึกษา ได้ให้นักศึกษายืนในตำแหน่งและท่าทางที่ถูกต้อง และเมื่อต้องช่วยเหลือนักศึกษา...

กรณีศึกษา 2.45 นางพิกุล ไชยช่วย

กรณีศึกษาที่2.45ชื่อนางพิกุล ไชยช่วยเพศหญิงอายุ51 ปีอาชีพรับราชการ (พยาบาลวิชาชีพ)จังหวัดยโสธรโรคโรคกระดูกบาง (พรุน)อาการวันสัมภาษณ์20 มีนาคม 2558 เมื่อ 9 กันยายน พ.ศ. 2552 ตรวจสุขภาพประจำปี พบว่า มีภาวะกระดูกบาง (ค่าสแกนกระดูก-1.15) มีอาการปวดแขน ขา ปวดเย็น ๆ...

กรณีศึกษา 2.44 นางสาวพนาวรรณ ระวิโรจน์

กรณีศึกษาที่2.44ชื่อนางสาวพนาวรรณ ระวิโรจน์เพศหญิงอายุ41 ปีอาชีพจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธจังหวัดมุกดาหารโรคโรคออฟฟิศซินโดรมโรคต้อลมโรคอาการทาลัสซีเมียแฝงวันสัมภาษณ์23 มีนาคม 2558 ประวัติก่อนมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ เคยทำงานบริษัทส่งออกต่างประเทศ...

กรณีศึกษา 2.32 คุณสรกฤช จุลมูล

กรณีศึกษาที่2.32ชื่อคุณสรกฤช จุลมูลจังหวัดสมุทรสงครามอาการตาซ้ายมีปัญหามองไม่เห็นเส้นลายมือ ไม่สามารภแยกแยะสีได้ มีอาการคันและแสบตาวันสัมภาษณ์กรกฎาคม 2557 อาการป่วยก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ตาซ้ายมีปัญหามองไม่เห็นเส้นลายมือ ไม่สามารภแยกแยะสีได้ มีอาการคันและแสบตา...

กรณีศึกษา 2.31 นางสาวนงนุช พาสนาโสภณ

กรณีศึกษาที่2.31ชื่อนางสาวนงนุช พาสนาโสภณเพศหญิงอายุ46 ปีอาชีพทำบัญชี (พนักงานบริษัท หรือ Freelance)จังหวัดชลบุรีโรค1. ปวดหัวไมเกรนกว่า 20 ปี 2. คอเรสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง ระบบย่อยมีปัญหา 3. ออฟฟิศซินโดรม ปวดหลัง สะบัก บ่า ไหล่ 4. แผลร้อนในในปาก...

กรณีศึกษา 2.27 นางสาวแก้วเกื้อกูล สุภิวงค์

กรณีศึกษาที่2.27ชื่อนางสาวแก้วเกื้อกูล สุภิวงค์เพศหญิงอายุ54 ปีจังหวัดนครพนมโรคโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกซ้ายวันสัมภาษณ์2 มีนาคม 2558 อาการป่วยปลายปี 2556 อาการที่เป็นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ซีกซ้าย มีอาการร่างกายซีกซ้ายใช้งานไม่ได้...

กรณีศึกษา 2.26 มิสเตอร์เราโน ไลทาไลเนน พ่อบ้านคุณสิริมา ศรสุวรรณ

กรณีศึกษาที่ 2.26ชื่อมิสเตอร์เราโน ไลทาไลเนน พ่อบ้านคุณสิริมา ศรสุวรรณเพศชายอายุ61 ปีประเทศฟินแลนด์โรคโรคข้อกระดูกเสื่อมวันสัมภาษณ์29 พฤศจิกายน 2556 ดิฉัน อายุ 61 ปี ได้นำองค์ความรู้การแพทย์วิถีธรรมมาใช้ดูแลตนเอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน...

กรณีศึกษา 2.18 นายมงคลวัฒน์ รัตนชล

กรณีศึกษาที่2.18ชื่อนายมงคลวัฒน์ รัตนชลเพศชายอายุ51 ปีจังหวัดสงขลาโรคโรคนอนกรน โรคความดันโลหิตสูง โรคหมอนรองกระดูกเสื่อมวันสัมภาษณ์พฤศจิกายน 2557 นอนกรน ความดันโลหิตสูง หมอนรองกระดูกเสื่อมเริ่มตั้งแต่ปี 2549 หมอแนะนำให้ปรับเปลี่ยนอาหารลดเค็ม หวาน มันจัด ออกกำลังกาย...

กรณีศึกษา 2.16 นางสาวฟ้าปลื้ม ศรีจันทร์

กรณีศึกษาที่2.16ชื่อนางสาวฟ้าปลื้ม ศรีจันทร์เพศหญิงอายุ46 ปีจังหวัดนครราชสีมาโรคโรคปวดหัวจากอุบัติเหตุ โรคช็อกโกแลตซีสต์อาการปวดหัว เป็นประจำวันสัมภาษณ์30 พฤศจิกายน 2557 โรคประจำตัว คือ มีอาการปวดหัว เป็นประจำ จากอุบัติเหตุล้มหัวฟาดพื้นจนสลบ เมื่อปี 2548 เมื่อ 9...

กรณีศึกษา 2.11 นางสาวณัฐธยาน์ นาคบำรุง

กรณีศึกษาที่2.11ชื่อนางสาวณัฐธยาน์ นาคบำรุงเพศหญิงอายุ40 ปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาการอาการเส้นตึง ก้มตัวลำบาก ปวดประจำเดือนและน้ำหนักขึ้นวันสัมภาษณ์26 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เริ่มเรียนปริญญาโท (5 มิถุนายน 2556) ตอนนี้ก็เกือบครบปีแล้ว...

กรณีศึกษา 2.10 นายชัยวิวัฒน์ ชูนวพันธ์

กรณีศึกษาที่2.10ชื่อนายชัยวิวัฒน์ ชูนวพันธ์เพศชายอายุ63 ปีจังหวัดกรุงเทพมหานครโรคโรคแคลเซียมเกาะกระดูกสันหลังวันสัมภาษณ์11 พฤศจิกายน 2557 อาการของความไม่สบายเรื้อรังมาเป็นเวลานานของผมคือ แคลเซียมเกาะกระดูกสันหลังจนกล้ามเนื้อติดกันเป็นพังผืดไปทั้งแผ่นหลัง...

กรณีศึกษา 2.6 นายคำนึง ไชยชนะ

กรณีศึกษาที่2.6ชื่อนายคำนึง ไชยชนะเพศชายอายุ53 ปีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาการปวดเมื่อย ปวดหลังวันสัมภาษณ์15 พฤศจิกายน 2557 ประวัติการเจ็บป่วยคือ พ.ศ. 2516 ได้รับอุบัติเหตุจากการเล่นฟุตบอล กระดูกเชิงกรานอักเสบ รักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฏ X-ray กินยากายภาพบำบัด และพ.ศ.2516...

กรณีศึกษา 1.141 นางวิลัย หะริตา

กรณีศึกษาที่1.141ชื่อนางวิลัย หะริตาเพศหญิงอายุ47 ปีอาชีพแม่บ้านจังหวัดปทุมธานีอาการโรคความดันโลหิตสูง โรคเกาท์ โรคไต ได้เข้ารับการอบรม 3วัน เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 58 ที่สวนป่านาบุญ 3 และเคยเข้าค่ายมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งแรก 23-25ม.ค.,7-9 ก.พ.58 โรคปี 2550...

กรณีศึกษา 1.130 นางพรภินันท์ กีรติวิริยะวุฒิ

กรณีศึกษาที่1.130ชื่อนางพรภินันท์ กีรติวิริยะวุฒิเพศหญิงอายุ59 ปีจังหวัดบุรีรัมย์โรคโรคออฟฟิศซินโดรม (office syndrome)วันสัมภาษณ์2 เมษายน 2558 อาชีพค้าขาย : มีบริษัททำท่อซีเมนต์ต่าง ๆ พฤติกรรม : ก่อนไม่สบายอาหารประจำวันจะเป็นเนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่โรคประจำตัว :...

กรณีศึกษา 1.129 นางสาวปัทมา ทีปประสาน 

กรณีศึกษาที่1.129ชื่อนางสาวปัทมา ทีปประสาน เพศหญิงอายุ66 ปีจังหวัดกรุงเทพมหานครโรคโรคมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองระยะที่ 3 โรคความดันโลหิต โรคเข่าเสื่อม โรคอ้วนวันสัมภาษณ์29 เมษายน 2558 อาชีพค้าขาย เป็นเจ้าของร้านขายยาแผนปัจจุบัน...

กรณีศึกษา 1.117 คุณสรกฤช จุลมูล

กรณีศึกษาที่1.117ชื่อสรกฤช จุลมูลเพศหญิงจังหวัดสุราษฏร์ธานีโรคตาบอดข้างเดียววันสัมภาษณ์17 พฤศจิกายน 2557 ตาบอดข้างเดียว เพราะประสบอุบัติเหตุ แล้วได้รับการรักษาไม่ถูกวิธี แต่พอมาเข้าค่ายแล้วสายตาเริ่มเห็นได้ลาง ๆ แยกสีได้ชัดเจนมากขึ้น เพราะใช้น้ำสกัดย่านาง...

กรณีศึกษา 1.111 คุณสุนทร เอี่ยมพินิจ

กรณีศึกษาที่1.111ชื่อสุนทร เอี่ยมพินิจเพศชายอาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักเคมีโรค โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและมีสารเคมีในเลือดวันสัมภาษณ์17 มิถุนายน 2556 ทำงานในโรงกลั่นของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งต้องคลุกคลีกับสารเคมีในห้องแล็ปมา 30 ปี เป็นโรคปวดข้อปวดหลังปวดเข่า...

กรณีศึกษา 1.101 คุณภราดร รังคะวิภา

กรณีศึกษาที่1.101ชื่อภราดร รังคะวิภาเพศชายอายุ54 ปีจังหวัดนครพนมอาชีพเจ้าของกิจการร้านขายกาแฟ น้ำผักผลไม้ปั่น ขนมหวานไทยอาการปวดแข็งตึง แผล ผุพอง ผื่นคันจากร้อนเกินวันสัมภาษณ์8 ธันวาคม 2557 เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2555 ผมเริ่มมีอาการปวด แข็ง...

กรณีศึกษา 1.91 คุณสุวรรณี วังไพศาล

กรณีศึกษาที่1.91ชื่อสุวรรณี วังไพศาลเพศหญิงจังหวัดนครราชสีมาอาการโรคไทรอยด์ โรคความดันโลหิต โรคกระดูกเบ้าสะโพกเบียดกัน ป่วยเป็นไทรอยด์ ความดันโลหิต ลมปราณล็อกหลังจากไปนวดมา กระดูกเบ้าสะโพกเบียดกัน ปวดมาก เดินไม่ได้ ต้องผ่าตัดกระดูกขา มาอยู่กับหมอเขียวที่ดอนตาล...

กรณีศึกษา 1.90 คุณสุพรรัตน์ โกติรัตน์

กรณีศึกษาที่1.90ชื่อสุพรรัตน์ โกติรัตน์จังหวัดอ.ทุ่งสง จ.สงขลาอาการขาบวม กระดูกแตก ล้ม ขาบวม กระดูกแตก กระดูกที่แตก ก่อนหน้านั้นไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน หมอบอกว่า ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 เดือนจึงจะหาย ขาที่บวม แช่ในน้ำปัสสาวะ กระดูกที่แตก ใช้หลักการแพทย์วิถีธรรม...

กรณีศึกษา 1.83 คุณกันตพล มุสิกพงศ์

กรณีศึกษาที่1.83ชื่อกันตพล มุสิกพงศ์อาชีพเรียนแพทย์แผนจีนโรคกล้ามเนื้อหดเกร็งทั้งตัว อาการ : กล้ามเนื้อหดเกร็งทั้งตัว อ่อนเพลีย (รักษาโดยแผนจีน แผนไทย ไคโรแพรคติกสมุนไพร ฝังเข็ม 5 ปี)ปฏิบัติตัวด้วยแพทย์วิถีธรรม : ดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดกัวซาขูดแผ่นหลัง ทำดีท็อกซ์...

กรณีศึกษา 1.82 คุณนวลพรรณ

กรณีศึกษาที่1.82ชื่อนวลพรรณเพศหญิงอาชีพพยาบาลโรคโรคปวดเข่าเรื้อรังวันสัมภาษณ์30 มกราคม 2558 อาการ : ปวดเข่าเรื้อรัง 10-20 ปี กินยาของหมอและวิตามินเสริมกินยา 30 เม็ดมื้อ ร่วม 100 เม็ดต่อวันเป็นเวลา 10-20 ปีปฏิบัติตัวด้วยแพทย์วิถีธรรม : โนน้ำย่านาง ออกกำลังกาย...

กรณีศึกษา 1.77 คุณปณิตา แสงประเสริฐ

กรณีศึกษาที่1.77ชื่อปณิตา แสงประเสริฐเพศหญิงประเทศสิงคโปร์โรคโรคออฟฟิศซินโดรม (office syndrome)วันสัมภาษณ์30 มกราคม 2558 โรค Office Syndrom อาการ : ปวดสะบัก ไหล่ทำงานหน้าคอมพ์พิวเตอร์ตลอดเวลาปฏิบัติตัวด้วยแพทย์วิถีธรรม : โดยการทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดจากสมุนไพรดื่ม...

กรณีศึกษา 1.71 คุณแม่ของคุณเรวดี

กรณีศึกษาที่1.71ชื่อคุณแม่ของคุณเรวดีเพศหญิงจังหวัดยโสธรโรคโรคเก๊าท์ โรคเกาต์เริ่มจากเดินไม่ค่อยได้ ก็นั่งรถเข็น ไม่ค่อยได้เดินกล้ามเนื้อตาย กระดูกผุ ปวดกระดูก เป็นหนองปฏิบัติตัวด้วยแพทย์วิถีธรรม พอก ประคบด้วยย่านางผลจากการใช้แพทย์วิถีธรรม หายปวด ไม่ต้องใช้ยาหม่อง...

กรณีศึกษาที่ 1.32 คุณนภวรรณ์

กรณีศึกษาที่1.32ชื่อนภวรรณ์เพศหญิงอายุ45โรคโรคข้อเข่าเสื่อม โรครูมาตอยด์ โรคตาแห้งวันสัมภาษณ์24 สิงหาคม 2557 คุณนภวรรณ์: ชื่อจริงชื่อนภวรรณ์ชื่อเล่นชื่อฟ้าค่ะ ตอนนี้ไม่ได้ทำงานนะคะก่อนมาที่นี่ก็คือจะรู้จักหมอเขียวประมาณน่าจะ 3 ปีที่แล้ว...

กรณีศึกษาที่ 1.29 คุณชนัญญา แซ่ก๊วย

กรณีศึกษาที่1.29ชื่อชนัญญา แซ่ก๊วยเพศหญิงอายุ62อาชีพทำธุรกิจส่วนตัวอาการอาการปวดที่ไหล่ ปวดสะบักปวดไหล่ปวดคอวันสัมภาษณ์7 ตุลาคม 2557 สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ ชนัญญา  แซ่ก๊วย อายุ 62 ปี ตอนนี้เป็นแม่บ้านค่ะ ไม่มีอาชีพ เป็นแม่บ้านแล้วก็ที่รู้จักกับหมอเขียวนี้เมื่อ 3...

กรณีศึกษาที่ 1.18 คุณทรงกลด นาคอร่าม

กรณีศึกษาที่1.18ชื่อทรงกลด นาคอร่ามเพศชายจังหวัดกำแพงเพชรอายุ48โรคโรคจอประสาทตาเสื่อมวันสัมภาษณ์10 กันยายน 2557 อดีตนั้นเคยทำงานอยู่ที่ ธ.ก.ส. กำแพงเพชรครับ ด้วยการทำงานที่มันเร่งรัดเครียดนะครับ ทำให้เรามีสภาวะที่เจ็บป่วยมากขึ้นทุกวัน ๆ   ...

กรณีศึกษาที่ 1.16 คุณกาญน์นภรัฐ รุ่งสวัสดิ์

กรณีศึกษาที่1.16ชื่อกาญน์นภรัฐ รุ่งสวัสดิ์อายุ76เพศหญิงจังหวัดชลบุรีโรคโรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อวันสัมภาษณ์15 กันยายน 2555 ป้า อายุ 76 ปี ป่วยด้วย 9 โรคผ่าตัด 11 ครั้ง วางยาสลบ 4 ครั้งเฉียดตายจากยาสลบ 2 ครั้ง ผ่าตัดด้วยยาชาสด 11 ครั้ง ตรงที่มีอาการเจ็บป่วยเริ่มจาก...

กรณีศึกษาที่ 1.11 คุณเตือนใจ ศรีรัตนากร

กรณีศึกษาที่1.11ชื่อเตือนใจ ศรีรัตนากรเพศหญิงประเทศรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวโรคโรคมะเร็ง โรคไตวาย โรคเอสแอลอี (SLE) โรคเจ็บหลังวันสัมภาษณ์29 มกราคม 2556 เมื่อครั้งที่ไปเที่ยวฮาวาย สามีซึ่งเป็นแพทย์แผนปัจจุบันมีอาการขาบวมจะเดินไม่ได้...

โรคความดันโลหิตสูง หมอนรองกระดูก ปวดเอว ต่อมน้ำลายโต หายด้วยวิธีนี้

อดีตเคยป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง หมอนรองกระดูก ปวดเอว ต่อมน้ำลายโต เมื่อปี 2552 ได้มีโอกาสมาเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ที่สถาบันโรงเรียนผู้นำ จ.กาญจนบุรี และหลังจากนั้นคุณมงคลวัฒน์ รัตนชลหรือพี่ยักษ์ ได้นำธรรมะของอาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน) ไปปฏิบัติ...

โรคกระดูก ปวดตามข้อมือ ข้อเท้า

คุณ จิว อายุ 50 ปี เป็น จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม มีอาการเจ็บป่วย ปวดข้อมือข้อเท้าที่กระดูก ที่ปวดข้อมือและปวดหัวเข่าได้มาเข้าค่ายกับแพทย์วิถีธรรม ใช้น้ำปัสสาวะใน การดีทอกซ์และดื่ม อาการปวดข้อมือ ข้อเท้า ก็ลดลดและมีอาการดีขึ้น เมื่อมีอาการเจ็บป่วย เป็นไข้ ตาแดงจากฝุ่นละออง...

โรคข้อเข่าเสื่อม ไม่ผ่าหายด้วยน้ำปัสสาวะ

คุณ แหม่ อายุ49 ปี จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม สังกัดสวนป่านาบุญ 3 ปัจจุบันสุขภาพแข็งแรง เพราะได้เรียนรู้ฟื้นฟูและป้องกัน กับแพทย์วิถีธรรม คือ เทคนิคยา 9 ข้อ ยา 9 เม็ด ปัญาหาสุขภาพก่อน มาพบแพทย์วิถีธรรม คือ โรคเข่าเสื่อม หมอบอกว่าให้เปลี่ยน หัวเข่าเลย คิดว่ามันหน้ากลัว...

โรคออฟฟิศซินโดรม

คุณ จวง อายุ 53 ปี อาชีพ ธุรกิจ ส่วนตัว ก่อนมาเจอแพทย์วิถีธรรม ป่วย และมีเพื่อนป่วยเป็นโรคมะเร็ง จึงไปเป็นเพื่อนกับคนที่ที่ป่วยเป็นมะเร็งเข้าค่าย 3 วันจึงได้รู้ว่า ตัวเองก็ป่วย คือ โรคออฟฟิศซินโดรม ปวด คอ บ่า ไหล่ แค่เรา มึน แข็ง ตึง ก็ถือว่าป่วยแล้ว มาเข้าค่ายแล้วได้...

โรควุ้นตาเสื่อม

ประสบการณ์ใช้น้ำปัสสาวะ สิ่งที่ประทับใจมากที่สุด โรควุ้นสายตาเสื่อม ตาบอดเฉียบพลัน ใช้น้ำปัสสาวะแช่ตา ลืมตาในน้ำปัสสาวะ เช้า เที่ยง เย็น และใช้ ดินสอพองผสมน้ำปัสสาวะ ทาหน้า...

ปวด ไหล่ สะบัก คอ หายด้วยปัสสาวะบำบัด

กินฟรี อยู่ ฟรี สอนให้เป็นหมอดูแลตัวเองกับแพทย์วิถีธรรม มีอาการปวด ไหล่ สะบัก คอ เข้าโรงพยาบาล ก็แค่ชั่วคราวก็กับมาเป็นอีก ได้ฟัง youtube ของอาจารย์หมอเขียว และได้ทดลองใช้น้ำปัสสาวะ ในการรักษามาตลอด ทำให้อาการปวดลดลง ปัจจุบัน ไม่ได้ใช้ยา ใช้...

โรคกระดูก คอ งอ ทับเส้นประสาท

โรคกระดูกคองอก โรคกระดูกหลังคด โรคกระดูกทับเส้น ไหล่ติด 2 ข้าง มีอาการ อาเจียน ตลอดเวลา ปวดที่หลัง ที่ สะบัก กินข้าวไม่ค่อยได้ ผอมมาก ได้มาเข้าค่ายแพทย์วิถีธรรม และได้ใช้ เทคนิค 9 ข้อ ยา 9 เม็ด ทำให้อาการดีขึ้น และหาย และได้มาเป็นจิตอาสากับแพทย์วิถีธรรม...

โรคไต และ นิ้วล็อก

คุณ ตา เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข แชร์ประสบการณ์ มาพบอาจารย์หมอเขียวครั้งแรกที่ วัดเรียบ เป็นคนชอบกินเนื้อสัตว์ มาเข้าค่ายทนไม่ไหวแอบไปทานนอก วัด 1 มือ ตอนมาเข้าค่ายก็ไม่ค่อยสนใจและแน่ใจเรื่องยา 9 เม็ด เพราะไม่เจ็บป่วย พอดีพ่อป่วยจึงได้มาใช้ ยา 9 เม็ด ความดัน เก๊าท์ ทานยา...

เนื้องอก เก๊าท์ หายด้วยสิ่งนี้

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม แม่บ้าน เนื้องอกที่กล่องเสียง พ่อบ้านโรคเก๊าท์ ตรวจสุขภาพประจำปี ที่โรงพยาบาล ตรวจเสร็จไม่พบโรคมีคำถามอะไรจะถามหมอไหม กินน้ำเย็นแล้วพูดไม่ค่อยชัด เลยไปตรวจพบก้อนเนื้อ 6 ก้อน ไกล้กล่องเสียง หนูขอเวลา 6 เดือน ถ้าก้อนเนื้อโตขึ้นหนูจะมาผ่าตัด...

โรครูมาตอยด์

โรครูมาตอยด์ โดยอาจารย์บังอร ค่ายสุขภาพและพระไตร ปิฏก สวนป่านา คุณบังอร ดวงดุสดี การเจ็บป่วย ลุกจากเตียงขึ้นมายืนไม่ได้ ไปหาหมอตรวจพบว่าเป็น โรค ข้ออักเสบรูมาตอยด์ รื้อรังรักษาไม่หาย ต้องกินยาตลอดชีวิต ฟังแล้วก็เลยไปหาหมอทุกเดือน ตังแต่ปี 2525 ทั้งกินทั้งฉีด มา 30 ปี...

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

คุณ ศุภชัย สามารถ จังหวัด ขอนแก่น การดูแลแบบธรรมชาติกับแพทย์วิถีธรรม ยกของหนักมีอาการปวดหลัง ขัดหลัง ปวดจากต้นขาถึงผ่าเท้า หมอแผนปัจจุบันบอกว่า หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ไปหาหมอก็ได้ยามากิน กินแล้วไม่หายแค่บรรเทาจึงไม่กินยา ได้มาเข้าค่ายกับแพทย์วิถีธรรมกับการใช้ ยา 9...

จอประสาทตาเสื่อม

ผู้เข้าค่ายสุขภาพ เดิมตั้งแต่เกิดเลย ผิวจะแห้ง ระบบขับถ่ายผิดปกติ ต้องกินยาระบาย หาอาหารเสริมมากินเพราะต้องการสุขภาพดี แพ้เท่าไหร่ไม่ว่าของให้ สุขภาพดี แต่ก็ยังไม่หายสักที่ ด้วยอาชีพการงาน มีภาวะเครียด ทำงานผ่านคอมทั้งหมดปวดหัว ปวดตา จอประสาทจอเสื่อม...