ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

2. บันทึกกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธที่เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ

ระหว่างปี .. 2553 – 2558

(ประเภทข้อมูลที่ 10 แบบบันทึกกรณีศึกษาของจิตอาสาและนักศึกษาแพทย์วิถีพุทธ และข้อมูลที่ 12 แบบสอบถามประสบการณ์การใช้แพทย์วิถีพุทธ เทคนิค 9 ข้อ)

ภาคผนวก ก ของวิทยานิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)

ของ นายใจเพชร กล้าจน

กรณีศึกษาที่2.74
ชื่อนายกุศล บูรพากล้าจน
เพศชาย
อายุ54 ปี
จังหวัดระยอง
โรคโรคภูมิแพ้อากาศ แพ้อาหาร แพ้ฝุ่น 
วันสัมภาษณ์3 มีนาคม 2558

เข้ารับการอบรมค่ายสุขภาพพึ่งตน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (หมอเขียว) เมื่อเดือนธันวาคม 2554 ด้วยคำแนะนำจากเพื่อนบ้าน 

สาเหตุที่สนใจเข้าค่ายสุขภาพ เพราะมีปัญหาสุขภาพมาตั้งแต่อายุประมาณไม่ถึง 15 ปี ด้วยโรคปวดท้องเป็นประจำทุกปี ตามด้วยอาการเจ็บคอ ในลักษณะ 3 วันดี 4 วันไข้ หาหมอแผนปัจจุบันเป็นประจำทุกครั้งที่มีอาการ จนกระทั่งอายุประมาณ 25 ปี ต้องผ่าตัดต่อมทอนซิลออกหนึ่งข้าง และหมอบอกว่า ต้องทานยาแก้แพ้ตลอดชีวิต เพราะเป็นโรคภูมิแพ้อากาศ แพ้อาหาร แพ้ฝุ่น

ซึ่งได้ทดสอบสารที่ร่างกายแพ้แล้ว ผลทดสอบยังไม่ถึงครึ่งทาง ร่างกายก็ทนการทดสอบไม่ไหว ตนเองจึงยอมรับว่ามีอาการแพ้ทุกชนิด อาการป่วยอื่น ๆ อีกคือ ต้องใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงกว่าจะนอนหลับได้ และตื่นตอนกลางคืนทุก 1-2 ชั่วโมง ทำให้การพักผ่อนไม่มีคุณภาพ โรคภัยไข้เจ็บที่ประสบในชีวิตนี้ สันนิษฐานด้วยตนเองว่ามาจาก การทานอาหารรสเผ็ดจัด หวานจัด และเปรี้ยวจัด มากเกินไป โดยเฉพาะขนมหวานต้องมีประจำทุกมื้อ ทานอาหารแช่แข็ง อาหารประเภทตุ๋น ไอศกรีม ผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนการไม่ออกกำลังกาย และการทำงานเร่งรีบ และในช่วงปี 2554 รับผิดชอบดูแลสุขภาพคุณแม่อายุ 85 ปี ผ่าตัดเปลี่ยนลูกสะบ้าหัวเข่าทั้งสองข้าง ทานยาเบาหวาน ละลายลิ่มเลือด คันตามผิวหนัง ปวดตามร่างกาย มีอาการไอเรื้อรัง ติดต่อกันครั้งละประมาณ 10 ชั่วโมง น้ำลายเหนียว ไอแล้วเจ็บหน้าอก ทานยาแก้ไอของโรงพยาบาลเอกชนมีชื่อหลายขนาน นับเป็นหลายสิบขวด รักษาด้วยตนเองตามความรู้ที่บรรพบุรุษสืบต่อกันมา แต่อาการเพียงทุเลาในบางครั้ง แต่ไม่หายขาดหลังจากเข้ารับการอบรมค่ายสุขภาพหมอเขียวได้เพียง 2 วัน ด้วยคำกล่าวที่ว่า หมอที่ดีที่สุดในโลก คือตัวเราเองคำกล่าวนี้แสดงถึงการให้ความมั่นใจว่า เราสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของตนเอง ได้ด้วยตนเองและคำกล่าวที่ว่า ปรับสมดุลร้อนเย็นกายใจ จึงมีความเห็นแจ้งขึ้นมา เพราะตนเองเป็นลูกคนจีน มีพื้นฐานเรื่องหยินหยาง ทำให้สามารถนำหลักการนี้ไปแก้ไข้อาการของคุณแม่ได้ เพียงแค่นำสมุนไพรฤทธิ์เย็น (คือใบเตย 2 – 3 ใบ) เข้าปรับอาการไอที่ประเมินแล้วว่า ร้อนเกินทำให้อาการไอของคุณแม่ทุเลาภายในครึ่งชั่วโมง และหายเด็ดขาดในวันต่อมาปัจจุบันอาการต่าง ๆ ของตนเองดีขึ้นตามลำดับ ด้วยการใช้หลักปรับสมดุลร้อนเย็น เช่น

  1. การดื่มสมุนไพรฤทธิ์เย็น ประมาณสัปดาห์ละ 4 วัน
  2. การทานอาหารตามลำดับทุกวัน
  3. การกัวซา เมื่อรู้สึกไม่สบาย
  4. การพอกทาเดือนละ 1 ครั้ง
  5. การแช่มือแช่เท้า เดือนละ 1 ครั้ง
  6. การสวนล้างลำไส้ สัปดาห์ละ 2 วัน และเมื่อรู้สึกไม่สบาย
  7. การออกกำลังกาย โยคะทุกเช้า วันละ 30 นาที
  8. การใช้ธรรมะ กับทุกกิจกรรมการงาน
  9. การรู้เพียรรู้พักกับทุกกิจวัตรประจำวัน

เมื่อตนเองได้พิสูจน์สัจธรรมแล้วว่า หลักการยา 9 เม็ด สามารถพึ่งตนเองได้จริง ตรงตามคำกล่าวของอาจารย์หมอเขียว จึงมีแรงบันดาลใจในการเผื่อแผ่แบ่งปันด้วยประโยคที่ว่า ช่วยคนให้ช่วยคนทำประโยชน์ที่ตน ช่วยคนที่ศรัทธา จึงรวมกลุ่มกับจิตอาสาภาคตะวันออก จัดตั้งกองบุญบูรพากล้าจน เพื่อดำเนินกิจกรรมการจัดค่ายอบรมสุขภาพหมอเขียวตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556

ถึงปลายปี 2557 มีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 1 วัน 3 วัน และ 5 วันรวม 18 ครั้งจำนวนผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 800-900 ท่านจัดบูธที่โรงพยาบาลระยอง และชลบุรีรวม 8 ครั้งประมาณผู้เข้าเยี่ยมบูธ 800–1,000 ราย ทีมงานจิตอาสา 15-20 ท่านมีผู้ป่วยหนักหลายรายที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยเฉพาะโรคมะเร็ง โรคสะเก็ดเงิน โรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังปัจจุบันทางกองบุญบูรพากล้าจน มีหน่วยแพทย์วิถีธรรมสัญจร สำหรับเคลื่อนที่เร็วในการออกภาคสนาม ช่วยประชาชนทั่วไปในยามประสบทุกข์ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้เป็นตามทิศทางที่อาจารย์หมอเขียวแนะนำ และประเด็นสำคัญของหลักการยา 9 เม็ด คือการปฏิบัติธรรมอยู่ทุกขณะการทำกิจกรรม บนหลักประโยชน์ตน คือประโยชน์ท่าน เป็นไปเพื่อประโยชน์สังคมส่วนรวม ด้วยการแบ่งปัน เสียสละ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำให้ตนเองบรรลุธรรมพัฒนาจิตใจ ลดละเลิกตัณหา อุปาทาน อันทำให้กิเลสสงบเย็น เข้าสู่สภาวะนิพพานในเรื่องต่าง ๆ ไปตามลำดับของการดำรงชีวิต

แบ่งปันประสบการณ์

การดูแลและเทคนิคที่ใช้

กรณีศึกษา 3.80 นางอรนุช บุญโชติหิรัญเมธา

กรณีศึกษาที่3.80ชื่อนางอรนุช บุญโชติหิรัญเมธาเพศหญิงอายุ55 ปีอาชีพแม่บ้านจังหวัดสมุทรสงคราม โรคหรืออาการ : โรคภูมิแพ้ โรคกรดไหลย้อน โรคความดันต่ำ อาการปวดเมื่อยเนื้อตัวรักษา รักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน ด้วยการทานยาเพนนิซิลิน ซัลฟ่า และอื่น ๆ เป็นระยะเวลา 20 ปี...

กรณีศึกษา 3.67 นางปนัดดา สังฆทิพย์

กรณีศึกษาที่3.67ชื่อนางปนัดดา สังฆทิพย์เพศหญิงอายุ40 ปีอาชีพนักฝึกอบรมบริษัทเอกชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร โรคหรืออาการ : โรคภูมิแพ้ ท้องผูก ปวดหัว ปวดต้นคอปวดไหล่ปวดแขน อาการของโรคภูมิแพ้ : คือแพ้อากาศเย็นอากาศชื้น ๆ...

กรณีศึกษา 3.60 นางปนัดดา สิงห์โต

กรณีศึกษาที่3.60ชื่อนางปนัดดา สิงห์โตเพศหญิงอายุ38 ปีจังหวัดกรุงเทพมหานคร โรคหรืออาการ : แพ้อากาศเย็น ฝุ่นละออง คัดจมูก จาม มีน้ำมูก ปวดหัว เป็นภาวะร้อนเย็นพันกัน มีภาวะร้อนเกิน ท้องผูกด้วย ฉี่บ่อยตอนดึก ทำให้หลับไม่เต็มที่ อ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง ใจร้อน...

กรณีศึกษา 3.51 นายภูมิพงศ์ ฐานวิสัย (โอ)

กรณีศึกษาที่3.51ชื่อนายภูมิพงศ์ ฐานวิสัย (โอ)เพศชายอายุ33 ปีอาชีพช่างเทคนิคแผนกซ่อมบำรุงจังหวัดชลบุรี โรคหรืออาการ : อาการภูมิแพ้ วันที่เข้าค่าย 25-31 พฤษภาคม 2555 (ครั้งที่ 1) ณ ดอนตาล มุกดาหาร...

กรณีศึกษา 3.27 ขึ้นฉ่าย (นามสมมุติ)

กรณีศึกษาที่3.27ชื่อขึ้นฉ่าย (นามสมมุติ)เพศชายอายุ50 ปีจังหวัดอุบลราชธานี โรคหรืออาการ : ป็นโรคภูมิแพ้ กินยาวันละ 2 เม็ด ตั้งแต่จำความได้ เจ็บคอ ทอนซิลอักเสบ กินยาแก้อักเสบทุก 2-3 เดือน นานหลายปี การดูแลและแก้ไขอาการ : เดิมดื่มน้ำย่านาง 7-8 ใบ (3 คน พ่อ แม่ ลูก)...

กรณีศึกษา 3.24 คุณท้อ (นามสมมุติ)

กรณีศึกษาที่3.24ชื่อท้อ (นามสมมุติ)เพศหญิงอายุ71 ปีจังหวัดอุบลราชธานี โรคหรืออาการ : ภูมิแพ้ ไอ จาม มีน้ำมูกใส หืดหอบเรื้อรัง ทานยาและพ่นยามานาน 5 ปี ร่างกายอ่อนแอลง การดูแลและแก้ไขอาการ : ดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด ใบย่านาง ใบเตย และปรับอาหารฤทธิ์เย็นอาการดีขึ้นใน 1-2...

กรณีศึกษา 2.84 นางสาวภูเพียรธรรม วิวัฒน์วิชา

กรณีศึกษาที่2.84ชื่อนางสาวภูเพียรธรรม วิวัฒน์วิชาเพศหญิงอายุ46 ปีอาชีพจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธจังหวัดมุกดาหารโรคโรคแพ้อากาศอาการอาการไอเจ็บคออักเสบเรื้อรังวันสัมภาษณ์15 ธันวาคม 2557 รู้จักการแพทย์วิถีธรรม จากเพื่อน สนใจการดูแลรักษาสุขภาพแบบแนวธรรมชาติบำบัด...

กรณีศึกษา 2.79 คุณเครือแก้ว คุณะวัฒนา

กรณีศึกษาที่2.79ชื่อเครือแก้ว คุณะวัฒนาเพศหญิงอายุ48 ปีจังหวัดกรุงเทพมหานครโรคโรคภูมิแพ้ โรคโลหิตจาง โรคความดันต่ำ โรคไขมันสูง ตะคริว ลมพิษวันสัมภาษณ์29 มกราคม 2555 จิตอาสา: พี่แก้วป่วยเป็นอะไรมาคะ พี่แก้ว: ก็มีหลายโรค ศูนย์รวมโรค โรคที่เป็นบ่อย ๆ ทุกเดือน...

กรณีศึกษา 2.47 นางสาวปริศนา อิรนพไพบูลย์

กรณีศึกษาที่2.47ชื่อนางสาวปริศนา อิรนพไพบูลย์เพศหญิงอายุ59 ปีจังหวัดมุกดาหารโรคโรคภูมิแพ้วันสัมภาษณ์22 มีนาคม 2558 ตอนที่อาเป็นภูมิแพ้ เป็นหวัด จะมีอาการง่วงหงาวหาวนอน มันทรมานมาก แล้วตอนเล็ก ๆ ก็ไม่แข็งแรงปีหนึ่งจะต้องมีอาการคือไม่สบายนั่นแหละ...

กรณีศึกษา 2.29 นางประภาวัลย์ เล็กประสมวงค์

กรณีศึกษาที่2.29ชื่อนางประภาวัลย์ เล็กประสมวงค์เพศหญิงอายุ55 ปีจังหวัดปทุมธานีโรคโรคภูมิแพ้อากาศวันสัมภาษณ์2 มีนาคม 2558 เกิดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2503 ที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และมาอาศัยที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เดิมมีอาชีพอิสระ (ขายประกัน)...

กรณีศึกษา 2.17 นายภัคธร คุ้มกิตติพร

กรณีศึกษาที่2.17ชื่อนายภัคธร คุ้มกิตติพรเพศชายอายุ44 ปีจังหวัดกรุงเทพมหานครโรคโรคผื่นแดง อาการคันตามตัววันสัมภาษณ์29 ธันวาคม 2557 มีอาการผื่นแดง คัน ตามตัว เป็นมา 12 ปี ต้นเหตุของผมตอนแรกเข้าใจว่าแพ้อากาศ แพ้ฝุ่น แพ้น้ำทะเล โดนอะไรนิดหน่อยก็จาม เป็นผื่นแดง...

กรณีศึกษา 2.15 นางพูนศรี พรหมสุรินทร์

กรณีศึกษาที่2.15ชื่อนางพูนศรี พรหมสุรินทร์เพศหญิงอายุ55 ปีประเทศรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกาโรคโรคภูมิแพ้วันสัมภาษณ์4 พฤศจิกายน 2557 อยู่ฟลอริด้าเคยเป็นโรคภูมิแพ้ ช่วงฤดูหนาวจะเป็นหนักมาก ตอนละอองสน โอ๊ค ดอกส้มบาน จะมีอาการจมูกตัน หายใจทางปากตลอดเวลา...

กรณีศึกษา 2.13 นางสาวพวงบุปผา หนูรัก

กรณีศึกษาที่2.13ชื่อนางสาวพวงบุปผา หนูรักเพศหญิงอายุ47 ปีจังหวัดรุงเทพมหานครโรคโรคภูมิแพ้อาการปวดศีรษะ เจ็บคอแน่นจมูก หายใจลำบากวันสัมภาษณ์27 พฤศจิกายน 2557 อาการภูมิแพ้อาการปวดศีรษะ โรคภูมิแพ้ที่ปรากฏอาการต่าง ๆ เช่น เจ็บคอแน่นจมูก หายใจลำบาก และมีอาการเป็นหวัดบ่อย ๆ...

กรณีศึกษา 2.5 นางจิตรา พรหมโคตร

กรณีศึกษาที่2.5ชื่อนางจิตรา พรหมโคตรเพศหญิงอายุ56 ปีจังหวัดลพบุรีโรคโรคภูมิแพ้ โรคริดสีดวงทวารวันสัมภาษณ์15 พฤศจิกายน 2557 เคยเป็นภูมิแพ้และเป็นหวัดบ่อย ๆ หลังจากใช้เทคนิค 9 ข้อ อาการดังกล่าวหายไปไม่เคยเป็นหวัดอีกเลย ส่วนมากจะใช้เทคนิคข้อ 1,2,3,6,7,8,9...

กรณีศึกษา 1.124 คุณรัชโช แพ็ทล็อท

กรณีศึกษาที่1.124ชื่อรัชโช แพ็ทล็อท (สามีคุณปิยะพัชร์ นิรมานสกุลพงศ์)เพศชายประเทศออสเตรเลียโรคโรคภูมิแพ้วันสัมภาษณ์28 กุมภาพันธ์ 2558 อาการ : บวมที่กลางฝ่าเท้าสลับซ้ายขวาปวดหลังช่วงเอวลงก้นกบบางครั้งปวดข้อนิ้วมือโป้งซ้ายการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน :...

กรณีศึกษา 1.87 คุณจรีขาว ย่านยาว

กรณีศึกษาที่1.87ชื่อจรีขาว ย่านยาวโรคโรคความดันโลหิตต่ำ และโรคภูมิแพ้วันสัมภาษณ์17 พฤศจิกายน 2557 ประวัติความเจ็บป่วยและการแก้ไข เป็นโรคความดันต่ำภูมิแพ้แพ้อาหารปรุงทุกอย่างไม่สบาย คิดแต่จะตายอย่างเดียวพี่เลี้ยงช่วยหยอดตาหยอดหู เป็นครั้งแรก เวียนหัว บ้านหมุน...

กรณีศึกษา 1.75 คุณกนกวรรณ คงทรัพย์

กรณีศึกษาที่1.75ชื่อกนกวรรณ คงทรัพย์เพศหญิงจังหวัดขอนแก่นโรคโรคภูมิแพ้ โรคไมเกรน โรคริดสีดวงวันสัมภาษณ์30 มกราคม 2558 อาการ : ภูมิแพ้สารเคมี ไมเกรน ริดสีดวง เรอ จามมาก ถ้าไม่ใช้ยาจะไม่หยุดจาม แพ้สารเคมี ที่ผิวหนังตั้งแต่เกิดปฏิบัติตัวด้วยแพทย์วิถีธรรม :...

กรณีศึกษา 1.72 คุณเรวดี โนรีรัตน์

กรณีศึกษาที่1.72ชื่อเรวดี โนรีรัตน์เพศหญิงจังหวัดยโสธรโรคโรคริดสีดวง โรคภูมิแพ้ โรคท้องผูก อาการ หายใจติดขัด เหมือนแพ้กาแฟแน่นหัวใจ หัวใจขาดเลือดเคยเป็นไทรอยด์เป็นพิษภูมิแพ้ (อาหาร อากาศ) ริดสีดวง ลำไส้อักเสบ ท้องผูกฉีดสเตียรอยด์ปฏิบัติตัวด้วยแพทย์วิถีธรรม...

กรณีศึกษาที่ 1.37 คุณจันทวรรณ ฉัตรวัชรกุล

กรณีศึกษาที่1.37ชื่อจันทวรรณ ฉัตรวัชรกุลเพศหญิงจังหวัดชลบุรีอายุ49โรคโรคภูมิแพ้วันสัมภาษณ์7 กันยายน 2555 คุณจันทวรรณ: สวัสดีค่ะ จิตอาสา: ค่ะ คุณจันทวรรณ: ดิฉันพูดไม่ค่อยเก่งนะคะ แต่ว่าให้พิธีกรถามแล้วก็ ดิฉันชื่อ นางจันทวรรณ ฉัตรวัชรกุลนะคะ ค่ายมา 3 ครั้งน้ำหนัก 80...

กรณีศึกษาที่ 1.36 คุณวรัมพร เลิศวิมลชัยศิริ

กรณีศึกษาที่1.36ชื่อวรัมพร เลิศวิมลชัยศิริเพศหญิงจังหวัดระยองอายุ17โรคโรคภูมิแพ้วันสัมภาษณ์1 พฤษภาคม 2557 น้องนุ่น: นี่ที่มาก็เพราะว่าตอนแรกพ่อมาก่อนค่ะ พ่อมาเข้าค่ายที่นี่เพราะพ่อเฉียดตาย 50/50 50 ตาย 50 อยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ พอเข้ามารักษาปุ๊บปั๊บ ๆ หาย...

กรณีศึกษาที่ 1.10 คุณมาฆะรส  สุขจำลอง

กรณีศึกษาที่1.10ชื่อมาฆะรส  สุขจำลองเพศหญิงโรคโรคมะเร็งปากมดลูก ระยะที่ 3 โรคไทรอยด์ โรคกรดไหลย้อน โรคภูมิแพ้ โรคเส้นเลือดดำในมดลูกอักเสบวันสัมภาษณ์29 พฤศจิกายน 2556 ฉันเป็นมะเร็งปากมดลูก ระยะที่ 3 ไทรอยด์ กรดไหลย้อน ภูมิแพ้ เส้นเลือดดำในมดลูกอักเสบ...

กรณีศึกษา 1.3 คุณรักบุญ อโศกตระกูล

กรณีศึกษาที่ 1.3ชื่อรักบุญ อโศกตระกูลเพศหญิงอายุ63 ปีจังหวัดกาฬสินธุ์โรคโรคผิวหนัง – หนังแข็ง สเคลอโรเดอร์ (Scleroderma)อาการหนังแข็งเกิดจากมีพังผืดใต้ผิวหนังเยอะ ที่มือ ข้อมือ ลำคอ หัวใจ ทุกอณูทุกเซลล์ของผิวหนัง และเป็นโรคอีก 15 โรคการดูแลทานอาหารมังสวิรัติ...

กรณีศึกษา 1.1 คุณโสภา บริสุทธิ์

กรณีศึกษา1.1ชื่อโสภา บริสุทธิ์เพศหญิงจังหวัดชลบุรีโรคโรคภูมิแพ้ไซนัสอาการอากาศเย็นจะเป็นหวัด มีน้ำมูกการดูแลดื่มน้ำปัสสาวะ วันสัมภาษณ์9 สิงหาคม 2557 สวัดดีทุกท่านค่ะ โสภา บริสุทธิ์ค่ะ มาจากชลบุรีแบบไม่ได้ตั้งใจมาที่นี่ ไม่ได้ถูกบังคับค่ะสมัครมาค่ะ...