ลาภสักการะ และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดร้อน หยาบคาย  เป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรม

ลาภสักการะ

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ลาภยศสรรเสริญเงินทองอำนาจ เป็นอสรพิษร้าย เป็นสิ่งเลวร้ายต่อชีวิต ไม่เป็นสิ่งที่ดีเลย มันทำให้เพิ่มกิเลส อยากเสพสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาติดยึดในเรื่องนั้นเรื่องนี้มากขึ้น ๆ จนสุดท้ายก็ทำชั่วได้ทุกเรื่อง เอาเงินไปเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัย เอาไปทำชั่วได้ทุกเรื่องเลย อย่างนี้เป็นต้น

“ลาภสักการะ และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดร้อน หยาบคาย
เป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรม อันเกษมจากโยคะ ซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่า”

( เกษม คือ สุขที่สุด “โยคะ” หมายถึง กิเลสที่ร้อยรัดชีวิตอยู่ – ลาภสักการะและชื่อเสียง หมายถึง โลกธรรมทั้งหลาย คือ ชื่อเสียง ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจ ลาภยศ สรรเสริญต่าง ๆ )

สิ่งที่ดีที่สุด จะถูกขวางด้วยลาภสักการะและชื่อเสียง  เพราะทารุณเผ็ดร้อนหยาบคายที่สุด

เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ความทารุณเผ็ดร้อนหยาบคายที่สุด ให้ไปหาลาภสักการะชื่อเสียงให้มาก ๆ

หาไปเถอะในขณะที่ตัวเองยังไม่บรรลุธรรมนี่ มันจะขัดขวางการบรรลุธรรม เป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรม เรียกว่าทุกข์ทรมานแสนสาหัสเลย

“เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักละลาภสักการะและชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแล้วเสีย  และลาภสักการะและชื่อเสียงที่บังเกิดขึ้นแล้ว จักครอบงำจิตของเราทั้งหลาย ตั้งอยู่ไม่ได้”

คนจะมีอะไร หวงนี่ก็ทุกข์แล้ว หวงลาภสักการะชื่อเสียงนี่ก็ต้องรักษา กลัวมันจะหมดไป อยากได้มาก็ทุกข์ แค่นี้ก็ทุกข์ทั้งขึ้นทั้งล่องแล้ว หมดไปก็ทุกข์เข้าไปอีก โอ้แย่เลยมีแต่ทุกข์และทุกข์และทุกข์ สรุปแล้วก็มีแต่ทุกข์

แล้วทำให้คนอื่นลำบากขาดแคลนอีก ทุกข์อีก ต้องเบียดเบียนกันแย่งชิงกันก็ทุกข์ สารพัดทุกข์ แล้วคนในโลกอยากได้เยอะไหม อยากได้เยอะ จะแย่งกันเยอะไหม  เยอะเลย รักษาลำบากไหม ลำบาก รักษาก็ลำบากแย่งกันก็ลำบาก เพราะใครก็อยากได้ใช่ไหม

มันต้องแย่งกัน ใช่ไหม ต้องทำร้ายกันไหม เบียดเบียนไหม  เบียดเบียนกันทำร้ายกัน ทรมานไหม ทรมาน ก่อเวรก่อภัยอีก ได้มาก็ต้องมารักษาอีก เวรกรรมจริงๆ แล้วทำให้คนในโลกเดือดร้อนไหมล่ะได้มา คนในโลกขาดแคลนอีกเป็นบาปอีก

ดึงคนโลภมาอยู่ใกล้ตัวเองไหม ดึงคนไม่ซื่อสัตย์เข้ามาอีก คนที่เขาอยากได้อันนี้ เขาจะมาแบบกร่างๆเท่ห์ๆมาเลยหรือมาแบบตอแหลมา ตอแหลมาสิ ไม่ได้มาแบบกร่างๆนะ พวกมีอำนาจเหนือเรามา ก็มาแบบกร่างๆ แต่พวกไม่เหนือเป็นอย่างไร มาแบบเนียนๆ ถูกครับลูกพี่ดีครับเจ้านาย เผลอเมื่อไหร่ เสียบเลย โกงเลย ทำไม่ดีเลย อย่างนี้เป็นต้น

ลาภสักการสังยุตต์ – พระไตรปิฏก เล่มที่ 16
https://youtu.be/JsQU7IK4OfY?t=4079

ลาภสักการสังยุตต์
พระไตรปิฎก เล่มที่ 16 ข้อที่ 536-543
ขยายธรรมโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่  25 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

นักการเมืองที่แท้จริง

นักการเมืองที่แท้จริง

ผู้ใดเสียสละด้วยใจที่บริสุทธิ์ผู้นั้นคือนักการเมืองที่แท้จริง ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ 21 กันยายน...

หลักการทำกสิกรรมไร้สารพิษ

หลักการทำกสิกรรมไร้สารพิษ

หลักการทำกสิกรรมไร้สารพิษ 1. อย่าขี้เกียจ ต้องขยันดูแล 2. อย่าใจร้อน ต้องใจเย็น 3. อย่าโลภ ต้องรู้จักพอทำอย่างมีคุณภาพ 4. พอประมาณ คือดำเนินการให้พอดีอย่างรู้เพียรรู้พัก 5. รู้จักแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) รายการ ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 5...

อย่าดื้อต่อศีล

อย่าดื้อต่อศีล

อย่าดื้อต่อศีล ดื้อต่อศีล ทำให้ ทุกข์หนัก ทุกข์หนักมาก ทุกข์หนักที่สุด ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) บททบทวนธรรมใหม่ บทที่ 38 เดือนกันยายน 2563 ณ ดอยแพงค่า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต. ป่าแป๋ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ สีลสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ 22 ข้อที่ 168 (2:05:00)...

สุดยอดแห่งความผาสุกในชีวิต

สุดยอดแห่งความผาสุกในชีวิต

ดับทุกข์ได้แต่ละเรื่อง มีค่ามากตีค่าไม่ได้เลย ทุกข์ทรมานใจเป็นทุกข์ทั้งแผ่นดินที่ทรมานมากเลย ตีค่าไม่ได้ ดับความทรมานได้สุขสบายใจไร้กังวลขึ้นมาเป็นลำดับๆ อะไรเกิดอะไรดับก็ไม่ทุกข์ใจในประเด็นนั้น ประเด็นนั้นก็เบิกบานแจ่มใสไร้กังวล ความเบิกบานแจ่มใสไร้กังวล...

จะโง่ทำไม

จะโง่ทำไม

จะโง่เอาความพร่อง ความชั่วของคนอื่น มาหนักหัวกระบาลเราทำไม จงเมตตาและอุเบกขา ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

ความยึดมั่นถือมั่น

ความยึดมั่นถือมั่น

ความยึดมั่นถือมั่น ทำให้กลัว ทำให้อ่อนแอ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) รายการ ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ พุทธสถาณภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ...

การรวมหัวกันทำชั่ว

การรวมหัวกันทำชั่ว

การเเต่งงานคือการรวมหัวกันทำชั่ว รวมหัวกันเสพกาม เสพอัตตา สนองความต้องการของกันเเละกันที่ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นการทำเหตุแห่งทุกข์ เป็นการสร้างศัตรู เเละวิบากร้ายให้กับตนเองเเละผู้อื่น. ดร.ใจเพขร กล้าจน (หมอเขียว) รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ...

เลิกซะ! ความคิดที่เบียดเบียนตนเอง

เลิกซะ! ความคิดที่เบียดเบียนตนเอง

ความคิดใดที่คิดแล้ว ทุกข์ ท้อ ห่อเหี่ยว กลัว กังวล ระแวง หวั่นไหว ไม่สดชื่น เป็นผลเสียเบียดเบียนตนเอง เลิกซะ! 620407 1 อย่าเสียพลังไปสร้างทุกข์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ 8 เมษายน 2562 ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร จาก...

แค่เรารู้จักพอ ชีวิตก็มีความสุขมากแล้ว

แค่เรารู้จักพอ ชีวิตก็มีความสุขมากแล้ว

แค่เรารู้จักพอ ชีวิตก็มีความสุขมากแล้ว พอใจเท่าที่มีกินน้อยใช้น้อยที่สุดเท่าที่แข็งแรงที่สุด ที่เหลือเกินความจำเป็นของชีวิตให้แบ่งปัน ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) รายการ ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

ธรรมะแท้ไม่มีเบื่อ

ธรรมะแท้ไม่มีเบื่อ

ธรรมะแท้ไม่มีเบื่อ ธรรมะแท้สดชื่นมีชีวิตชีวา มีคุณค่า อมตะ ผาสุก ยั่งยืนตลอดเวลา ดร.ใจเพชร กล้าจน(หมอเขียว) ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 5 กันยายน 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋...