ยกเลิกการจัดค่ายอบรม ปี 2563 ยกเลิกการจัดค่ายอบรม ปี 2563
Select Page

นับแต่ วันที่ 20-26 มีนาคม 2563 จะเป็นช่วงเตรียมการณ์ปิดเมืองชั่วคราว

จากนั้นอีกสัปดาห์จะทดลองปิดเมือง ปิดศูนย์ ทุกเครือข่าย

นับแต่ วันที่ 20-26 มีนาคม 2563 จะเป็นช่วงเตรียมการณ์ปิดเมืองชั่วคราว

จากนั้นอีกสัปดาห์จะทดลองปิดเมือง ปิดศูนย์ ทุกเครือข่าย

เราจะพิสูจน์ว่าเราอยู่กันได้ไหม แบบพุทธะ

เราจะประกาศนโยบายสถานการณ์ของเราเป็นระยะ ๆ
ในช่วงของเหตุการณ์โควิด 19
เป็นการช่วยให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ทั้งสังคมและตัวเราเอง

ฉะนั้น ถ้าไม่มีอะไรจำเป็น
จะไม่มีการเคลื่อนตัวออกไป และไม่มีการเคลื่อนตัวเข้ามา

ฟังรายละเอียดเพิ่มที่

 

แพทย์วิถีธรรม
20 มีนาคม 2563
@ภูผาฟ้าน้ำ

 

Share This