การใช้น้ำปัสสาวะดูแลสุขภาพ ถือเป็นการปฏิบัติธรรมข้อหนึ่ง (ล้างชอบชัง ใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายอยู่ใกล้ตัวอยู่ในตัวในการดูแลสุขภาพ) มีส่วนทำให้อาการเจ็บป่วยลดลงได้

อาจารย์หมอเขียว
ดร.ใจเพชร กล้าจน
คำคมเพชรจากใจเพชร
สัมมนาวิชาการ 25 ปี การแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ
ณ ศูนย์วิชาการ การแพทย์วิถีธรรม สวนป่านาบุญ 9 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
6 กันยายน 2562

เรื่องน่าสนใจ