Taking too long? Close loading screen.

โรคเกี่ยวกับการติดเชื้อ

ค้นหา
Generic filters

ไวรัสตับอักเสบ กับการใช้น้ำปัสสาวะและยา9 เม็ด

คุณ ออน จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม การทำงานชีวิตพยาบาล ชีวิตเร่งรีบ โดยไม่รู้จรัก เหน็ดเหนื่อย บั่นปลายชีวิต ป่วยเป็น...

read more

ติดเชื้อในกระแสเลือด เกือบตายแต่รอดมาได้

คุณเพิ่มสุข จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 1.ติดเชื้อในกระแสเลือด 2.ระบบหายใจล้มเหลว 3.ไตวาย 4.เบาหวาน...

read more