กสิกรรมไร้สารพิษ คือความมั่นคง

กสิกรรมไร้สารพิษ คือความมั่นคง

กสิกรรมไร้สารพิษ คือความมั่นคงด้านอาหาร
คือความมั่นคงของชีวิต
ทำให้ชีวิตอยู่รอด
ทำให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที่ 24 เมษายน 2563
ณ พุทธสถาณภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ