ประโยชน์ของ เพอร์มาคัลเจอร์ (permaculture)

ประโยชน์ของ เพอร์มาคัลเจอร์ (permaculture)

ประโยชน์ของ เพอร์มาคัลเจอร์ (permaculture)
กสิกรรมแบบยั่งยืนพลังศีล คือไม่เบียดเบียน
ได้อาหารที่ดีที่สุด และปลูกพืชซ้ำได้หลาย ๆ ปี

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที่ 14 มีนาคม 2561
ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร