สิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่สุดในโลกตอนนี้

อาหารไร้สารพิษ
สิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่สุดในโลกตอนนี้
คืออาหารไร้สารพิษ
จะทำให้คนรอดตาย
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายการธรรมะพาพ้นทุกข์
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่