กสิกรรมไร้สารพิษ

ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุ
จะปลูกพืชผักได้ดี พืชจะโตงาม
เปรียบเสมือนกับรวงข้าวโน้มลงดินฉันใด
คนดีจะอ่อนน้อมถ่อมตนฉันนั้น

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที่ 30 ตุลาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ