น้ำคือชีวิต

น้ำ คือ ชีวิต
มีน้ำทำอะไรได้ทุกอย่าง

น้ำ คือ จุดกำเนิดของทุกอย่าง
น้ำ ทำให้การทำกสิกรรมไร้สารพิษได้ผลผลิตที่ดีได้
การผันน้ำให้พอเพียง ทำให้เกิด ประโยชน์สูง ประหยัดสุด

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
อปริหานิยธรรม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ