กสิกรรมไร้สารพิษ คือ คำตอบของชีวิตที่มั่นคง

กสิกรรมไร้สารพิษ คือ คำตอบของชีวิตที่มั่นคง

กสิกรรมไร้สารพิษ คือ คำตอบของชีวิตที่มั่นคง
คือ ชีวิตที่กินน้อยใช้น้อยที่สุด
เท่าที่แข็งแรงมากที่สุด
ขยันทำให้มากที่สุด
เก็บไว้เท่าที่ไม่ฝืดเคือง
ที่เหลือแบ่งปันออกไป

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที่ 26 เมษายน 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ