Taking too long? Close loading screen.

ธรรมะกับการเมือง

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก... ทำ 3 เรื่องหลักๆ คือ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิต้านทาน บุญกุศล มีเศรษฐกิจพอเพียง...

read more
ปฏิวัติ ชีวิตเรา ผองชน และสังคม ด้วยธรรมะ และความดี

ปฏิวัติ ชีวิตเรา ผองชน และสังคม ด้วยธรรมะ และความดี

ปฏิวัติ ชีวิตเรา ผองชน และสังคม ด้วยธรรมะ และความดี ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ...

read more
ความกตัญญูต่อสถาบันกษัตริย์ เป็นเครื่องหมายของคนดี

ความกตัญญูต่อสถาบันกษัตริย์ เป็นเครื่องหมายของคนดี

ความกตัญญูต่อสถาบันกษัตริย์ เป็นเครื่องหมายของคนดี สถาบันกษัตริย์ เป็นสถาบันที่มีคุณูปการต่อประชาชนต่อประเทศชาติไทย...

read more
ปัญหาขยะ

ปัญหาขยะ

ปัญหาขยะ เราสร้างปัญหาเอง จะไปโยนให้คนอื่นได้อย่างไร จะโง่อะไรขนาดนั้น จะขี้เกียจอะไรขนาดนั้น น่าเกลียดจริง ๆ...

read more
ลาภสักการะ และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดร้อน หยาบคาย  เป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรม

ลาภสักการะ และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดร้อน หยาบคาย  เป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรม

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ลาภยศสรรเสริญเงินทองอำนาจ เป็นอสรพิษร้าย เป็นสิ่งเลวร้ายต่อชีวิต ไม่เป็นสิ่งที่ดีเลย มันทำให้เพิ่...

read more