Taking too long? Close loading screen.

น้ำ คือ ชีวิต

ค้นหา
Generic filters
น้ำคือชีวิต

น้ำ คือ ชีวิต
มีน้ำทำอะไรได้ทุกอย่าง

น้ำ คือ จุดกำเนิดของทุกอย่าง
น้ำ ทำให้การทำกสิกรรมไร้สารพิษได้ผลผลิตที่ดีได้
การผันน้ำให้พอเพียง ทำให้เกิด ประโยชน์สูง ประหยัดสุด

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
อปริหานิยธรรม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ

ดิน

ดิน

ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุ จะปลูกพืชผักได้ดี พืชจะโตงาม เปรียบเสมือนกับรวงข้าวโน้มลงดินฉันใด...

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน ไม่ทำร้าย ทำลายชีวิตสัตว์ ชีวิตคน เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิต ดร.ใจเพชร กล้าจน...

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก... ทำ 3 เรื่องหลักๆ คือ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิต้านทาน บุญกุศล มีเศรษฐกิจพอเพียง...