Taking too long? Close loading screen.

กสิกรรมไร้สารพิษแบบง่ายๆ

ค้นหา
Generic filters
กสิกรรมไร้สารพิษแบบง่ายๆ

กสิกรรมไร้สารพิษแบบง่ายๆ

ใช้พืชใบที่เกิดเร็ว โตเร็ว
จะมีพลังชีวิตสูง ทำให้พืชงอกงามเร็ว คือหัวอาหาร คือปุ๋ยชั้นดี เช่นต้นกล้วย ต้นสาบเสือ
ต้นสาบแร้งสาบกา ต้นผักโขม
หรือพืชที่มีตามแต่ละท้องถิ่น

ดร.ใจเพชร กล้าจน( หมอเขียว)
วันที่ 22 เมษายน 2563
กสิกรรมไร้สารพิษ
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ

ดิน

ดิน

ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุ จะปลูกพืชผักได้ดี พืชจะโตงาม เปรียบเสมือนกับรวงข้าวโน้มลงดินฉันใด...

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน ไม่ทำร้าย ทำลายชีวิตสัตว์ ชีวิตคน เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิต ดร.ใจเพชร กล้าจน...

น้ำ คือ ชีวิต

น้ำ คือ ชีวิต

น้ำ คือ ชีวิต มีน้ำทำอะไรได้ทุกอย่าง น้ำ คือ จุดกำเนิดของทุกอย่าง น้ำ ทำให้การทำกสิกรรมไร้สารพิษได้ผลผลิตที่ดีได้...

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก... ทำ 3 เรื่องหลักๆ คือ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิต้านทาน บุญกุศล มีเศรษฐกิจพอเพียง...