Taking too long? Close loading screen.

เลือกปลูกพืช ให้เหมาะกับดิน

ค้นหา
Generic filters
เลือกปลูกพืชให้เหมาะกับดิน

Put the right plants into the right soil.
เลือกปลูกพืช ให้เหมาะกับดิน

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
อปริหานิยธรรม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ

ดิน

ดิน

ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุ จะปลูกพืชผักได้ดี พืชจะโตงาม เปรียบเสมือนกับรวงข้าวโน้มลงดินฉันใด...

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน ไม่ทำร้าย ทำลายชีวิตสัตว์ ชีวิตคน เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิต ดร.ใจเพชร กล้าจน...

น้ำ คือ ชีวิต

น้ำ คือ ชีวิต

น้ำ คือ ชีวิต มีน้ำทำอะไรได้ทุกอย่าง น้ำ คือ จุดกำเนิดของทุกอย่าง น้ำ ทำให้การทำกสิกรรมไร้สารพิษได้ผลผลิตที่ดีได้...

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก... ทำ 3 เรื่องหลักๆ คือ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิต้านทาน บุญกุศล มีเศรษฐกิจพอเพียง...