Taking too long? Close loading screen.

เศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ไร้สารพิษ

วิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ไร้สารพิษ

วิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ไร้สารพิษ การปลูกสตรอว์เบอร์รี่ไร้สารพิษ "แปลงโตไว" ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋...

read more

ธรรมะพาพ้นทุกข์กับสถานการณ์โควิด 19

630405_ธรรมะพาพ้นทุกข์ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา แม่แตง เชียงใหม่...

read more
ชุบชีพพืชด้วยปุ๋ยพืชสด

ชุบชีพพืชด้วยปุ๋ยพืชสด

การแก้ปัญหาหากพืชที่เราปลูกเจริญเติบโตได้ไม่ดี สามารถใช้ปุ๋ยพืชสดชุบชีพพืชได้ พืชสดในพื้นที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำที่มีปริมา...

read more
บารายคัลเจอร์

บารายคัลเจอร์

บารายคัลเจอร์ ( BarayCulture : กสิกรรมไร้สารพิษแบบประหยัดน้ำ หรือภูเขาเนรมิต ) เป็นการผสมผสานระหว่างบาราย (ธนาคารน้ำแบบปิด) กับเพอร์มาคัลเจอร์ (กสิกรรมยั่งยืนพลังศีล) เป็นนวัตกรรมการทำกสิกรรมที่สมบูรณ์แบบ เป็นวิธีปลูกพืชที่ไม่ต้องรดน้ำมาก ไม่ต้องรดน้ำบ่อย มีความครบพร้อมทั้งหิน ทั้งดิน ทั้งอินทรีวัตถุ เป็นสภาพเหมือนป่าเขาตามธรรมชาติ

read more