ร่วมด้วยช่วยกันหยุดยั้งโควิด โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

Download เอกสารไฟด์ pdf

googledrive : https://drive.google.com/open?id=1jHU9bJq93sFXyWxP39uQy_y7iAs2i1ME
morkeaw.net : https://www.morkeaw.net/dl/630325-covid-19-morkeaw-jaiphet-klajon.pdf

นโยบายแพทย์วิถีธรรม

ขอชี้แจงประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องจิตอาสาและประชาชนทั้งในและต่างประเทศที่ติดตามเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ได้ทราบนโยบายของแพทย์วิถีธรรม ต่อสถานการณ์

โรคโควิด 19 ที่กำลังระบาดหนักอยู่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ณ เวลานี้ทางองค์กรแพทย์วิถีธรรม รับทราบจากรัฐบาล จากกระทรวงสาธารณสุข ว่าขอความร่วมมือในการยับยั้งโรคโควิดนี้ โดยเฉพาะขอความร่วมมือในการงดจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด 19 โดยเฉพาะกิจกรรมเสี่ยงที่คนหมู่ใหญ่มารวมกันทำกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมอบรม กิจกรรมอื่นๆ ที่มีผู้คนจำนวนมาก เคลื่อนมารวมกัน ทำให้เกิดสภาพแออัดในการทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งจะเป็นเหตุปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทำให้คนที่กำลังเจ็บป่วย มีโรคประจำตัว หรือคนที่อ่อนแอสามารถที่จะติดเชื้อจากผู้ที่มีเชื้อโควิดและมีอาการหนักได้ง่าย แม้แต่ผู้แข็งแรงที่มีเชื้อโควิดก็สามารถนำเชื้อไปกระจายต่อในคนอื่นๆได้ง่าย

ดังนั้น ในช่วงที่โรคกำลังแพร่กระจายไปทั่ว ควรอยู่บ้าน (ร่วมด้วยช่วยกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อมนุษยชาติ) ถ้าไม่จำเป็น ไม่ควรเดินทางไปตามที่ต่างๆนอกเขตบ้าน โดยเฉพาะที่ที่เป็นจุดเสี่ยง คือ จุดที่มีคนแออัด

ทางองค์กรแพทย์วิถีธรรมของเรา จึงมีนโยบายให้ความร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันกับทางรัฐบาลและทางสังคม โดยองค์กรแพทย์วิถีธรรมของเรา จะขอปิดศูนย์วิชาการการแพทย์วิถีธรรม (ซึ่งเราได้เริ่มปิดทำการมาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563)งดกิจกรรมการอบรมทุกอย่าง รวมถึงงดกิจกรรมร้านค้าต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นๆที่มีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยตรง ของดกิจกรรมดังกล่าวโดยเลื่อนไปไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลายพอสมควร จึงจะเปิดการอบรม กิจกรรมร้านค้า และกิจกรรมอื่นๆที่มีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง

เพราะฉะนั้นช่วงนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย พี่น้องเพื่อนร่วมโลก ร่วมด้วยช่วยกัน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อมนุษยชาติจนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลายพอสมควร

สำหรับพี่น้องที่ต้องการเรียนรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับแพทย์วิถีธรรมของเรา พี่น้องสามารถติดตามได้ทางสื่อต่าง ๆ ของเรา ช่วงนี้เราจะเน้นการสื่อสารออกไปทางสื่อจะมีรายการทางสื่อออกไปให้พี่น้องรับทราบ ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ เป็นระยะๆ เพื่อที่พี่น้องจะได้มีองค์ความรู้ในการดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็ง ให้อยู่รอดปลอดภัยในแง่เชิงต่างๆ

เราจะสื่อสารข้อมูลออกไปทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดหรือแพร่กระจายเชื้อ เพราะการอบรมหรือการที่มีการเดินทางจากตรงนั้น ตรงนี้มารวมกัน แล้วไปรับเชื้อมา ถ้ามารวมกันในจุดที่มีคนแออัด จะติดเชื้อได้ง่าย ได้เร็ว ได้มากแล้วก็เดินทางไปจุดอื่นอีก ก็จะทำให้เชื้อกระจายไปได้ง่าย ได้เร็ว ได้มาก เราจึงให้ความร่วมมือร่วมรับผิดชอบสังคม ร่วมด้วยช่วยกันหยุดยั้งโควิด

การป้องกันการแพร่เชื้อที่สำคัญอันดับแรกคือ ผู้ที่ยังไม่มีเชื้อก็ไม่ต้องไปรับเชื้อ ผู้ที่มีเชื้อก็ไม่ต้องไปแพร่เชื้อ ด้วยการร่วมด้วยช่วยกัน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติเพื่อมนุษยชาติ และสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะป้องกันตัวเองและช่วยกันฝ่าฟันวิกฤติโรคโควิดหรือโรคติดเชื้อต่างๆได้ ก็คือการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง สร้างภูมิต้านทานในชีวิตให้ดี

ซึ่งการแพทย์วิถีธรรมเราเคยมีประสบการณ์ในการสร้างสุขภาพให้แข็งแรง สร้างภูมิต้านทานต่อสู้กับโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อมาแล้วกว่า 25 ปี เราพบว่าประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจทีเดียว อย่างโรคไม่ติดเชื้อ มะเร็ง เบาหวาน ความดัน ไขมัน หัวใจ ไตวาย ภูมิแพ้หรือโรคอื่นๆ ที่เป็นโรคเรื้อรังที่การแพทย์ทั่วไปยังรักษาไม่หายขาด เราก็ใช้หลักการแพทย์วิถีธรรมของเรามาสร้างความสมดุลความแข็งแรงทั้งจิตใจทั้งร่างกาย ก็พบว่าช่วยลดโรคได้เป็นอย่างดีถึง 90 เปอร์เซ็นต์

สำหรับประเด็นโรคติดเชื้อ เราได้มีประสบการณ์ในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อหลากหลายชนิด มีประชาชนที่มีการติดเชื้อโรคต่างๆ ที่ได้รับการช่วยเหลือโดยใช้หลักการแพทย์วิถีธรรม พบว่าการติดเชื้อลดลงได้ดี มีทั้งการใช้แพทย์วิถีธรรมอย่างเดียว และมีทั้งการใช้ร่วมกับการแพทย์แผนอื่น เช่นใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะ เป็นต้นโดยดูตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละท่าน เราเคยให้คำแนะนำกับประชาชน มีการเก็บข้อมูลในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกในงานวิจัยของอาจารย์ในการใช้การแพทย์วิถีธรรมต่อสู้กับโรคติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นไวรัส HIV เอดส์ ไวรัสตับอักเสบเอ,บี,ซี,ไข้เลือดออก, ชิกุนคุนย่า หรือไวรัสชนิดอื่นๆอีกหลายชนิด รวมทั้งโรคแบคทีเรียต่างๆ เช่นวัณโรค สแตปฟิโลคอคคัส (Staphylococcus aureus) ซูโดโมแนส (pseudomonas) และการติดเชื้ออื่นๆ พบว่า ส่วนใหญ่ ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ การติดเชื้อลดลงหรือหายไป เราสามารถเอาชนะเชื้อเหล่านั้นได้หลักการสำคัญทางวิทยาศาสตร์คือภูมิต้านทานที่แข็งแรงในการต่อสู้กับเชื้อโรคโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรง เม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงจะกำจัดหรือสลายเชื้อโรคได้ดังนั้น ประเด็นสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถต่อสู้กับโรคได้ คือ เม็ดเลือดขาวต้องแข็งแรง ร่างกายต้องแข็งแรงจึงจะสามารถที่จะกำจัดเชื้อโรคได้

วิธีการที่จะทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรง

วิธีการที่จะทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรง โดยหลักแพทย์วิถีธรรม พบวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือ การใช้เทคนิคหรือยาเม็ดเลิศกับเม็ดหลักร่วมกันเม็ดเลิศก็คือธรรมะ ใช้ธรรมะลดกิเลสเครื่องยึดมั่นถือมั่นเครื่องกังวลเครื่องเบียดเบียนตัวเอง คนอื่น สัตว์อื่น ด้วยการฝึกปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ถูกต้องให้ใจเบิกบานแจ่มใสไร้กังวล และใจดีงาม ทำกิจกรรมที่ดีงามอย่างรู้เพียรรู้พักนี้คือยาเม็ดเลิศของเรา ซึ่งจะมีฤทธิ์ 70 เปอร์เซ็นต์บวกเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า จิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวง (พระไตรปิฎก เล่ม 25 ข้อ 11) และในนขสิขสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึงทุกข์ใจว่าแรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดิน ส่วนทุกข์กายกับเรื่องร้ายแรงเท่ากับฝุ่นปลายเล็บ

ส่วนเม็ดหลักก็คือ อาหารและการกายบริหารที่สมดุล อาหารก็ลดอาหารที่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ลง ลดละเลิกการทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เท่าที่จะทำได้ หันมาทานถั่วหลากหลายชนิดแทนเนื้อสัตว์ โดยทานถั่วที่สมดุลร้อนเย็นกับร่างกาย วันละ ประมาณ 1-5 ช้อนแกงจะเพิ่มภูมิต้านทานได้อย่างดีทานอาหารที่รสไม่จัดทานอาหารที่สมดุลร้อนเย็นกับร่างกาย คือ เราทานแล้วเบาท้องสบาย เบากาย มีกำลัง อิ่มนาน การทานอาหารแบบนี้จะได้ภูมิต้านทานสูงที่สุด

สำหรับการกายบริหารก็ทำให้พอเหมาะทั้งการกายบริหารที่เพิ่มความแข็งแรงของร่างกายเพิ่มการไหลเวียนเลือดลม คือ การกายบริหารที่เคลื่อนไหวร่างกายเร็วต่อเนื่องกันเท่าที่เรารู้สึกลำบากในขีดที่เบิกบานประมาณ 15 ถึง 30 นาทีหรือเท่าที่เราสดชื่นเบิกบานให้ลำบากในขีดที่กุศลธรรมเจริญยิ่ง คือในขีดที่เบิกบานนั่นคือการกายบริหารที่พอเหมาะ เพราะไม่ทรมานจนเกินไปไม่ทรมานจนเบิกบูดจนเกิดสภาพร่างกายอ่อนแอแต่ก็ไม่หย่อนยานจนย่ำแย่คือไม่ขี้เกียจออกกำลังกาย ทำควบคู่กับการกดจุดลมปราณโยคะกายบริหารการฝึกลมหายใจทำให้กล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นเข้าที่เข้าทางกล้ามเนื้อเส้นเอ็นยืดหยุ่นดีทำให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีช่วยให้ร่างกายแข็งแรงดี ทำกิจกรรมการงานได้ดีรวมทั้งเพิ่มภูมิต้านทานได้ดีมาก

ถ้าได้ธรรมะที่ถูกตรงถึงขั้นใจไร้กังวลเป็นลำดับ ใจดีงามอาหารที่สมดุล และการบริหารที่สมดุลกับชีวิตอันนี้จะมีภูมิต้านทาน 90 เปอร์เซ็นต์บวกเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

ส่วนมีวิธีเสริมใดๆที่เหมาะกันก็ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละท่านวิธีอื่นๆ ที่ไม่ใช่วิธีเลิศและหลักก็จะเป็นวิธีเสริมเติมเต็มเข้ามา อย่างเช่น การแพทย์วิถีธรรมก็มีวิธีเสริม ได้แก่ การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเย็น โดยมีทั้งสมุนไพรในตัวและนอกตัวการกัวซาขูดพิษขูดลมเพื่อระบายพิษทางผิวหนังการสวนล้างลำไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกันการแช่มือเท้าหรือส่วนที่ไม่สบายด้วยสมุนไพร การพอกทา หยอด ประคบ อบ อาบแช่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกันอะไรที่ใช้แล้วถูกกัน คือ ใช้แล้วสบาย เบากาย มีกำลัง เราก็ใช้สิ่งนั้น อะไรที่ใช้แล้วไม่สบายเราก็ไม่ใช้หรือวิธีการอื่นๆ ของการดูแลสุขภาพแผนต่างๆ อะไรที่ใช้แล้วสบาย ก็ควรใช้อะไรที่ใช้แล้วไม่สบายก็ไม่ควรใช้ นี้เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในคิลานสูตร อุปัฏฐากสูตร อนายุสสสูตร จูฬกัมมวิภังคสูตรและอาพาธสูตร รวมถึงหลักการพยาบาลว่าคนจะมีความแข็งแรงได้หรือหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ ก็ต้องเป็นผู้ทำความสบายแก่ตน ประมาณในสิ่งที่สบาย ให้ผู้ป่วยสุขสบายอะไรที่ใช้แล้วไม่สบาย จะทำให้โรคภัย ไข้เจ็บเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้วิธีการต่างๆที่ทำให้ชีวิตเรานั้นเกิดความสบายขึ้นนี้คือประเด็นที่สำคัญ สำหรับรายละเอียดต่างๆมากกว่านี้พี่น้องก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ตามสื่อของแพทย์วิถีธรรม เช่น ทางหนังสือเฟซ ยูทูป อินเทอร์เน็ตทางไลน์ เป็นต้น

อาจารย์ภาคภูมิใจที่พาพี่น้องจิตอาสาและประชาชนที่สนใจดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม เรียนรู้ฝึกฝนปฏิบัติสร้างภูมิต้านทานได้ทันก่อนที่ไวรัสจะมา โดยกว่า 25 ปีอาจารย์พาพี่น้องจิตอาสาของเราปฏิบัติสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและทางร่างกายและร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือผู้คนมาเป็นลำดับๆ ทำค่ายสุขภาพค่ายพระไตรปิฎก และถ่ายทอดความรู้ตามสื่อต่างๆ มาเป็นลำดับๆ ด้วยการพาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญลดกิเลสเครื่องยึดมั่นถือมั่นเครื่องกังวลเครื่องเบียดเบียน และบำเพ็ญกุศลช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราจะทำได้มาตลอด และพาเรียนรู้ฝึกฝนทำสมดุลร้อนเย็นด้วยอาหารการกายบริหาร และด้วยวิธีการต่างๆจนจิตอาสาของเรานั้นมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงหรือประชาชนที่มาร่วมเรียนรู้มีภูมิต้านทานที่แข็งแรงจนสามารถเอาชนะโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อมาได้เป็นลำดับๆ ตั้งแต่โรคเชื้อที่เบาที่สุดในโลกไปจนถึงโรคติดเชื้อที่ร้ายที่สุดก็คือไวรัสเอดส์ พวกเราก็ได้ต่อสู้กันมาได้พาพี่น้องประชาชนปฏิบัติต่อสู้กันมา จนทำให้ไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อโรคหรือไม่ติดเชื้อ พี่น้องเรากว่า 90 เปอร์เซนต์ ก็สามารถสร้างภูมิต้านทานที่ต่อสู้กับโรคเหล่านั้นได้

อาจารย์ก็รู้สึกภาคภูมิใจกับพี่น้องของเราที่ได้มาร่วมฝึกฝนเรียนรู้ร่วมไม้ร่วมมือกันมาจนถึงวันนี้ การปฏิบัติธรรมของเรานั้นไม่สูญเปล่า ได้ส่งผลที่ชัดเจนในการคุ้มครองชีวิตของเราให้อยู่รอดปลอดภัยทั้งจากโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ ปลอดภัยจากโรคจิตหรือโรคกิเลสเป็นลำดับๆ เอาชนะกิเลสเครื่องยึดมั่นถือมั่น เครื่องกังวลเครื่องเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นไปเป็นลำดับๆ มีจิตใจที่ดีงามไปเป็นลำดับๆได้บำเพ็ญบุญกุศลอันนี้มาได้เรียนรู้ฝึกฝนสมดุลร้อนเย็นกับตัวเองและผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นธรรมะ อาหาร การกายบริหารและวิธีเสริมต่างๆจนถือว่าถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควร

วันนี้วิกฤติของโรคไวรัสโควิดมาเราทำตามโครงสร้างหลักเนื้อหาหลักที่พระพุทธเจ้านำพาพ่อครูพ่อหลวงและก็พระโพธิสัตว์องค์ต่างๆนำพา รวมถึงรู้จักใช้องค์ความรู้วิชาการที่ถูกต้อง โดยประมาณให้พอเหมาะ เราก็พึ่งตนได้แบ่งปันผู้อื่นได้ เท่าที่เรามีความสามารถ คบมิตรดี ทำสังคมสิ่งแวดล้อมให้ดี ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี อาจารย์พาพี่น้องเร่งเรียนรู้ฝึกฝนสั่งสมพลังบุญกุศล คือการสร้างมิตรดี สหายดี และสังคมสิ่งแวดล้อมดี เพื่อสานพลังกันพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ โดยมีข้อมูลที่ทำให้คาดการณ์ว่า สักวันหนึ่งอาจจะมีวิกฤติบางอย่างซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรบ้างที่ทำให้ต้องปิดเมือง และวันนั้นก็มาถึง ก็คือวันนี้ที่วิกฤติโควิดมา ที่เราไม่ประมาท เราจึงเร่งพากเพียรบำเพ็ญกันมา พอดีเลยนะปิดเมืองตอนนี้เราก็อยู่ได้สบายเรามีอยู่มีกินอยู่รอดปลอดภัยถือว่าเร่งทำได้ทันการณ์เร่งปฏิบัติได้ทันการณ์ ไม่งั้นแย่เลยถ้าเราไม่เร่งพากเพียรมาก่อน จะไม่ทันการณ์อาจารย์จึงจับมือจับแขนวิ่งเลย พร้อมตะโกนบอกพวกเรา อย่าช้าๆ ภัยกำลังมา วิ่งเร็วอย่าช้าๆ ภัยกำลังมา ตลอดระยะเวลากว่า25 ปี ภัยแต่ละอย่างเกิดขึ้นมา เหมือนกับเราวิ่งไปก้าวหนึ่งแล้วก็แผ่นดินก็ถล่มตามหลังตลอดพอดี พอดี และพอดี ทันการณ์พอดี

สิ่งที่เราได้ร่วมด้วยช่วยกันบำเพ็ญคนละไม้คนละมือมานี้ นอกจากจะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุขแล้ว ยังจะเป็นกำลังใจกำลังปัญญาให้กับพี่น้องทุกท่านที่อยู่ในโลกใบนี้ที่มีบุญกุศลร่วมกันมาแต่ปางไหนๆ ได้รับทราบข้อมูลตามช่องทางต่างๆ แล้วเห็นคุณค่าประโยชน์ และพากเพียรปฏิบัติตามความสามารถของแต่ละท่าน จนชีวิตอยู่รอดปลอดภัยและอยู่เย็นเป็นสุขไปเป็นลำดับๆ เช่นเดียวกับพี่น้องเราที่ได้ปฏิบัติมาก่อน จนชีวิตอยู่รอดปลอดภัยและอยู่เย็นเป็นสุขไปเป็นลำดับๆ มาก่อนแล้ว

อย่างไรก็ตาม เราก็ไม่ควรประมาท ด้วยการที่เราไม่เคลื่อนเข้าไปรับเชื้อ และไม่ให้เชื้อเคลื่อนเข้ามาหาเรา พร้อมกับสร้างภูมิต้านทานให้ดีไม่สร้างวิบากร้าย ไม่ทำผิดศีล คือ ไม่เบียดเบียนตนเอง คนอื่น หรือสัตว์อื่น ด้วยแง่เชิงต่างๆและเพียรสร้างวิบากดี คือบำเพ็ญบุญ (ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่ถูกตรงเพื่อชำระกิเลส) บำเพ็ญกุศล (ช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะพึงทำได้) ให้ดี เพื่อเป็นพลังวิบากดีที่จะดูดดึงสิ่งดีเข้ามา และผลักดันสิ่งเลวร้ายต่างๆออกไปจากชีวิตเรา

ท้ายนี้เราชาวแพทย์วิถีธรรม ขอส่งกำลังใจ กำลังปัญญา ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องทุกท่าน ได้ฟันฝ่าวิกฤติโควิด 19 และปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างเข้มแข็ง ด้วยกำลังใจ กำลังสติปัญญา จนได้ชัยชนะ อยู่รอดปลอดภัย และอยู่เย็นเป็นสุขในที่สุด

เจริญธรรม สำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน
ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

 

ฟังเสียงอ.หมอเขียว อ่านบทความร่วมด้วยช่วยกันยับยั้งโควิด ที่ท่านเขียนเสร็จเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้ที่ https://anchor.fm/morkeaw/episodes/19-ebv7qs

 

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

เข้าพรรษา เข้าหาศีล

เข้าพรรษา เข้าหาศีล

630706 ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันนี้เป็นวันเข้าพรรษา #ชาวพุทธที่ดี กิจกรรมเด่นๆ คือ งดเหล้าเข้าพรรษา หยุดทำสิ่งที่ไม่ดี มาทำสิ่งที่ดี ใครจะตั้งศีลอะไร เตรียมตัวไว้นะ ก็มาลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีต่อหน้าหมู่กลุ่ม ก็ตั้งศีลให้ดี คนในโลก เขาก็ไม่ตั้งศีลกัน...

ลิงก์ รวมกิจกรรม ถ่ายทอดสด สกู๊ป

ลิงก์ รวมกิจกรรม ถ่ายทอดสด สกู๊ป

รวมพลังสร้างแดนบุญพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqnXne_gUTzGRgT0EZ7qq-mv   หัวข้อบรรยาย รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqkdQAiWWL_J9v6eiZagmEqr   หมวด_พวธ ออนไลน์...

ทำความดีไป ลดกิเลิสไป ช่วยเหลือผู้อื่นไป แล้วจะเห็นปาฏิหาริย์

ทำความดีไป ลดกิเลิสไป ช่วยเหลือผู้อื่นไป แล้วจะเห็นปาฏิหาริย์

รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ นำธรรมะมาปฏิบัติในเหตุการณ์ปัจจุบัน ทุกข้อปัจจุบัน นี้เป็นการนำธรรมะจากพระพุทธเจ้า ที่ท่านตรัสรู้ ว่าท่านปฏิบัติอย่างไร ในแต่ละสถานการณ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น สถานการณ์โควิด ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ผลก็ออกมาที่โควิดนี้แหละ...

รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

#รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประเทศไทย ทางรัฐบาลได้ประกาศนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อความไม่ประมาทและป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศ ส่งผลให้...

ธรรมะพาพ้นทุกข์กับสถานการณ์โควิด 19

630405_ธรรมะพาพ้นทุกข์ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา แม่แตง เชียงใหม่ 5 เมษายน 2563 เวลา 12.00 - 14.00 น. ธรรมะพาพ้นทุกข์กับสถานการณ์โควิด 19 #พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ #พึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต...

ุ630511_ธรรมะพาพ้นทุกข์

630511_ธรรมะพาพ้นทุกข์ ดร.ใจเพชร กล้าจน11 พฤษภาคม 2563อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ13.00-15.00 น.ธรรมะไม่ยากเกินที่จะพากเพียรได้สถานการณ์โควิดติดเชื้อ สหรัฐอเมริกา ติดเชื้ออันดับหนึ่งกลายเป็นประเทศที่ด้อยในการพัฒนาปัญหาโควิดถ้าเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาแถบประเทศอัฟริกา...

630504_ธรรมะพาพ้นทุกข์

630504_ธรรมะพาพ้นทุกข์ ดร.ใจเพชร กล้าจน 4 พฤษภาคม 2563 อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ 13.00-15.00 น.   วันนี้วันฉัตรมงคล มีพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ จะสืบสานที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย...

630418_ธรรมะพาพ้นทุกข์

630418_อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา แม่แตง เชียงใหม่ 18 เมษายน 2563 13.00-15.00 น.   สถานการณ์โควิด ทั่วโลก ติดเชื้อ 2. ล้านคน อันดับ 1 สหรัฐเอมริกา ไทย ติดเชื้อ 2,371 ราย เป็นอันดับที่ 53 เป็นทิศทางที่ดีขึ้น  ...

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 27

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 27

เสียงบรรยายของอ.หมอเขียว ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ 26  ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 รุ่น ดับกิเลส ดับเครื่องกังวล 621026_1 ปฐมนิเทศน์ ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๒๗.mp3   621103_53 พุทธะสุขไม่รู้จบ.mp3   621027_10 อนุตตริยะ ๖ ความสูงสุดของพุทธะ.mp3...