ตารางอบรม แต่ละสถานที่

ทดสอบ

 

Learn More

ทดสอบ

 

 

Learn More

ทดสอบ

 

 

Learn More

ทดสอบ

 

 

Learn More

ทดสอบ

 

 

Learn More

แพทย์วิถีธรรม แนวทางเศรษกิจพอเพียง เป็นหมอรักษาตนเอง กินอยู่อย่างพอเพียง มีความสุขกายสบายใจ ด้วยแพทย์วิถีธรรม

กิจกรรมตักบาตร

พ่อครู เมตรตามาบิณฑบาตร สวนป่านาบุญสอง

กิจกรรม เข้าค่ายกับแพทย์วิถีธรรม จำนวน 9 วัน

หัดกินอาหารปรับสมดุล ฟังธรรมะ ออกกำลังกาย

ศาลาที่พ่อครูตั้งชื่อให้

หลังจากตักบาตรเสร็จก็ร่วมกันถ่ายรูป

ถ่ายรูปกลุ่ม

กิจกรรมหลังตักบาตร

กิจกรรมเกี่ยวข้าว

อาจารย์หมอ ลงนาเกี่ยวข้าว

เกี่ยวข้าวเอง

ร่วมกันเกี่ยวข้าว