สมัครเข้าค่ายสุขภาพ ฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ***ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมร่วมกับ โครงการลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมรณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติก โดยนำถุงผ้ามาใส่สินค้า ***ขอเชิญชวนร่วมกันรณรงค์การใช้น้ำ ใช้ไฟอย่างประหยัดในค่ายสุขภาพ***


องค์ความรู้

VDOแพทย์วิถีธรรม
รวมลิงก์หมอเขียว
 
วันนี้คุณดื่มน้ำย่านาง
หรือยังค่ะ ?

แนะนำหนังสือใหม่ !
มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ

   ออนไลน์ : คน


web analyzer
 
Watch live streaming video from morkeawtv at livestream.com

หมอเขียวทีวีออนไลน์ (MorkeawTV)

Morkeaw channel


http://livestre.am/5eP8e

 

 

 

   

14/10/58 บทความ : การกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ โดย หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน (กดเพื่ออ่าน)

 

แพทย์ทางเลือกวิถีธรรม

ที่มาของแพทย์วิถีธรรม:-

 "หมอเขียว" ใจเพชร กล้าจน เป็นผู้บูรณาการองค์ความรู้หลักแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของประเทศไทย ๓ ประการ ได้แก่
                  ๑.ปริมาณผู้ป่วย ชนิดของความเจ็บป่วย และความรุนแรงของการเจ็บป่วยโดยรวมเพิ่มมากขึ้น
                  ๒.ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น
                  ๓.ยิ่งนับวันประชาชนก็ยิ่งมีศักยภาพที่น้อยลงในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยตนเอง (พึ่งตนเองไม่ได้หรือพึ่งตนเองได้น้อย)
                หลักแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนที่นำเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์สุขภาพ แผนปัจจุบัน แผนไทย แผนทางเลือก และแผนพื้นบ้าน รวมถึงหลัก ๘ อ. เพื่อสุขภาพที่ดีของสถานบันบุญนิยม มาบริหารจัดการ องค์ความรู้ ประยุกต์ ผสมผสาน บูรณาการด้วยพุทธธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เหมาะสมและสามารถแก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ ณ สภาพสังคม สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน นำไปสู่การปฏิบัติที่ ประหยัด ปลอดภัย เรียบง่าย และได้ผลเร็ว แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ พึ่งตนเองได้ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก และมีความยั่งยืน
           

ช่องทางในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

๑. ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้ใน youtuble ซึ่งเผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ใน http://www.youtube.com/user/fansclubmorkeaw

 

 

มารู้จักแพทย์วิถีธรรม
ค่ายสุขภาพพึ่งตน

"สวนป่านาบุญ"

อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

เปิดอบรมค่ายสุขภาพ

และนักเรียนแพทย์วิถีธรรม

 

๒.วารสารแพทย์วิถีธรรม เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ กิจกรรม ของการแพทย์วิถีธรรม แก่สมาชิก เครือข่าย ฯ และูผู้ที่สนใจ อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยบรรเทาเบาบาง ความทุกข์ทรมาน จากความเจ็บป่วยของคนในสังคม

 

ออกเผยแพร่ปีละ ๓ เล่ม คือ

ฉบับปฐมฤกษ์  เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์

ฉบับที่ ๒ เดือนมิถุนายน  

ฉบับที่ ๓ เดือนตุลาคม

ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน ปีละ ๑๐๐ บาท

(๓ เล่ม รวมค่าจัดส่งในประเทศแล้ว)

สนใจสมัคเป็นสมาชิกได้ ๒ ทาง คือ

๑.สมัครในค่ายสุขภาพ

๒. สมัครทางอีเมล์

morkeawjournal@gmail.com

 

**กระดานข่าว แพทย์วิถีธรรม**

***ประกาศบุคคลสิ้นสุดสภาพการเป็นจิตอาสาและวิทยากรทางการแพทยฺ์วิถีธรรม***

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

๑ .ตามประกาศ ที่ พวธ.๐๐๑.๑๐.๑๖/๒๕๕๘

ด้วยนายกล้าให้ โพธิผล(ขิง) อดีตจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เครือข่ายภาคอีสานได้กระทำผิดกฏระเบียบขององค์กรแพทย์วิถีธรรม จึงมีมติตัดสินให้นาย กล้าให้ โพธิผล (ขิง) เป็นบุคคลสิ้นสุดสภาพการเป็น "จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม"เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ ๐๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๐๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยนายกล้าให้ โพธิผล(ขิง) ได้ถูกถอดถอนออกจากการเป็น "จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม และ "วิทยากรผู้มีคุณวุฒิด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม เพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ที่ได้อนุมัติให้โดยองค์กรแพทย์วิถีธรรม ร่วมกับ สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (อ่านต่อ)

๒. ตามประกาศ ที่ พวธ. ๐๐๒.๑๐.๑๖/๒๕๕๘

ด้วยนางสาวกรรณิการ์ ถนอมพล (โอ๋เอ๋) ได้กระทำผิดกฏระเบียบองค์กรแพทย์วิถีธรรม ที่ประชุมคณะกรรมการองค์กรแพทย์วิถีธรรม จึงมีมติตัดสินให้ นางสาว กรรณิการ์ ถนอมพล(โอ๋เอ๋) ได้ถูกถอดถอนออกและสิ้นสุดสภาพการเป็น "จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม" เป็นระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๐๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๐๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ***(อ่านต่อ)

องค์กรแพทย์วิถีธรรม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่ได้กระทำไป โดยบุคคลทั้งสองข้างต้น นับตั้งแต่วันที่ ๐๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายใจเพชร กล้าจน

ประธานเครือข่ายองค์กรแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยและ

ประธานศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สวนป่านาบุญ ๑ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

 


เนื่องจากเว็ปนี้ www.morkeaw.com 
ถููกเปลี่ยนแปลงข้อมูล
โดยทางทีมงานแพทย์วิถีธรรมไม่ทราบเรื่อง
ขณะนี้ข้อมูลที่แสดงในเว็ปดังกล่าว
ไม่ใช่ข้อมูลของการแพทย์วิถีธรรม
(หมอ เขียว)


เว็ปที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร
การแพทย์วิถีธรรม(หมอเขียว)
มีเว็ปไซด์เดียวคือ www.morkeaw.net เท่านั้น  หมอเขียวดอทเน็ต

 

*******************************************************************

ด่วน!!! สำหรับนักปฏิบัติธรรม ร่วมฟังธรรมะโลกุตระออนไลน์"ธรรมมาธรรมะสงคราม"
โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ทุกวัน เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. 
ทุกวันจันทร์ ถึง เสาร์ วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. รับชมสดๆทางลิงค์์ http://new.livestream.com/boonniyom/asokeinside 
หรือที่ www.fm-tv.tv ทางมือถือ www.fm-tv.tv/mobi
และรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่ http://www.youtube.com

*********************************************************************

 

 

 


คำคมเพชรจาก ใจเพชร

ถ้าเราพากเพียร ทำดี ตลอดเวลา สิ่งเลวร้าย ที่ผ่านเข้าในชีวิตเรา จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรา ก้าวผ่านไปสู่ สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม

*****************************

จงทำดี และ อดทนต่อความทุกข์ทรมาน เพื่อก้าวผ่านสู่ความผาสุก

*****************************

อย่าปล่อยให้ชีวิตสูญเปล่าไปวันๆ
จงพากเพียรขวนขวายทำความดี
ด้วยการพึ่งตนในสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิต
และเกื้อกูลประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นให้มากที่สุด!!
เท่าที่องค์ประกอบแห่งปัจจัยจะทำได้

   

ธรรมชาติบำบัด ปรับสมดุล(ร้อน-เย็น) แบบสุขภาพดีวิถีพุทธ
คือ การดูแลสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ (บุญนิยม)

เป็นการดูแลสุขภาพที่นำเอาจุดดีของวิทยาศาตร์สุขภาพ
แผบปัจจุบัน แผนไทย แผนทางเลือก และ แผนพื้นบ้าน
รวมถึงหลัก 8 อ.เพื่อสุขภาพที่ดีของสถาบันบุญนิยม
มาบริหารจัดการองค์ความรู้ ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการ
ด้วยพุทธธรรมะ และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยให้เหมาะสมและสามารถแก้ไขหรือลดปัญหา
สุขภาพที่ต้นเหตุ ณ สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันซึ่งมีเป้าหมายไปสู่การปฏิบัติ คือ...

             ประหยัด
             เรียบง่าย
             ได้ผลเร็ว
            แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
             พึ่งตนเองได้
             ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก

|
   

 

 
การมีสุขภาพที่ดี คือ การทำให้ได้ตามที่รู้
ไม่ใช่แค่รู้แล้ว จะมีสุขภาพที่ดีได้
ซึ่งการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
ที่ต้องฝึกฝนทำอย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติสุขของวิถีชีวิต
นั่นคือ ความสำเร็จของการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
ที่เรามุ่งหวังอยากให้พี่น้องผองเพื่อนทุกๆ ท่านได้รับ.

หมอที่ดีที่สุดในโลก คือ คุณเอง

และเครื่องมือที่แท้จริงในการบำบัดรักษาโรคคือ ร่างกายของเราเอง...