สร้างอาหารไร้สารพิษช่วยโลก

อาหารการกินทั่วโลก เริ่มขาดแคลนมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารไร้สารพิษ อาหารเริ่มขาดแคลนมากขึ้นทุกวัน เราต้องช่วยกันสร้างอาหารให้ได้มากที่สุด ไม่อย่างนั้นผู้คนจะแย่งอาหารกันตาย แย่งกัน ทำร้ายกัน แล้วก็อดตาย เพราะว่าไม่มีอาหารการกิน คนเราไม่มีใครอยากตาย พอหิวมาก ๆ จะแย่งชิงกัน ทำร้ายกันถึงบาดเจ็บล้มตาย ต้องช่วยกันสร้างอาหารให้ได้มากที่สุด ดังที่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์บอกว่า

คนฉลาดสร้างอาหาร คนชั่วช้าสามานย์สร้างอาวุธ อาหารจะเลี้ยงชีวิตคน อาวุธจะทำลายคน เราต้องทำอาหารไปเลี้ยงชีวิตคน ไม่ทำอาวุธไปทำลายชีวิตคน คนที่เขาทำเขาก็บาปของเขา ต้องบาป ต้องทุกข์ ต้องทรมาน เรื่องอาวุธ เราไม่เอา เรามาสร้างอาหารการกินให้กับโลกกัน มาสร้างอาหารให้โลกโดยเฉพาะอาหารไร้สารพิษ

เราต้องสร้างอาหารให้ได้มากที่สุด พึ่งตัวเองให้รอด แล้วก็แจกจ่าย เจือจานกันไปทั้งผลผลิตที่ได้หรือต้นพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ ก็แล้วแต่ เท่าที่เราพอจะแบ่งปันกันได้ เราพอปลูก พอกิน พอใช้ ของเราแล้ว ที่เหลือเราก็เก็บเมล็ดพันธุ์แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือกัน มีผู้มีบุญกุศลร่วมกันเราอยู่ มีคนที่มีความดีร่วมกันที่จะได้รับสิ่งนี้มีอยู่ เราแบ่งไปเถอะ แล้วท่านเหล่านี้ก็จะรับเมล็ดพันธุ์ พืชพันธุ์ กิ่งพันธุ์ ไปปลูก ไปกินไปใช้ ให้ชีวิตอยู่รอด และเกื้อกูล ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป จะเป็นแรงแห่งการแบ่งปัน เป็นแรงแห่งการพึ่งตน

แรงแห่งการแบ่งปันจะกระจายออกไปช่วยเหลือมนุษยชาติให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุข และเป็นตัวอย่างว่า ชีวิตจะรอดต้องทำอย่างนี้ คือการพึ่งตนและแบ่งปัน พึ่งตนให้รอด เก็บไว้เท่าที่ไม่ฝืดเคือง ที่เหลือเราก็แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือกัน นี่คือเส้นทางแห่งการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ จะเป็นวิบากดีดูดสิ่งดีเข้ามาและดันสิ่งร้ายออกไปจากชีวิตเรา ชีวิตจะมีแต่สิ่งดีมากขึ้น ๆ เรื่องร้าย ๆ จะลดลง ด้วยการพึ่งตนและแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ โลกเขาแก่งแย่งกัน แต่เราจะพึ่งตนและแบ่งปัน นี่เป็นเส้นทางของความอยู่รอดปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุขของมนุษยชาติ ที่กำลังเผชิญชะตากรรมอันโหดร้าย

ในสถานการณ์โควิดอย่างนี้ยังจะไปอีกยาวไม่หยุดง่าย ๆ ดูท่าทีแล้วไม่หยุดง่าย ๆ ขนาดประเทศที่ว่า เป็นมหาอำนาจ ยอดเยี่ยม ยิ่งใหญ่ แต่ละประเทศ มหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ทางการแพทย์ ทางอุตสาหกรรม ที่เขาว่ายอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ ถูกโควิดถล่มพังพินาศยับเยินหมดแล้ว แต่ของเราพุทธะ พุทธแท้ ถูกปัญหาต่าง ๆ ถล่มมาเราอยู่รอดมาตลอด จนโควิดถล่มมาเกือบ 2 ปี เราก็ยังอยู่รอดปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุข เรายังเกื้อกูล ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไม่ท้อไม่ถอย ฮึดสู้ทุกวันไม่ท้อไม่ถอย เราก็ยังเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นทุกวัน พัฒนาตนเองให้ได้มาก ๆ กินน้อยใช้น้อย เท่าที่แข็งแรงที่สุด เก็บไว้น้อยที่สุด เท่าที่ไม่ฝืดเคือง ที่เหลือเกื้อกูลช่วยเหลือกันไป สถานการณ์โควิดเราพิสูจน์มาแล้ว เราอยู่ได้แม้ล็อกดาวน์ อยู่ได้อย่างอยู่รอดปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรือง ช่วยเหลือผู้อื่นได้

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
โครงการ เมล็ดพันธุ์ไร้สารพิษ ต่อชีวิตผู้มีศีล
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ 10 พฤศจิกายน 2564
ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก กดที่นี่

เรื่องน่าสนใจ