Taking too long? Close loading screen.

วิธีการทำแปลงแสนสุข

วิธีการทำแปลงแสนสุข

ที่มาของวิชาแปลงแสนสุข: ก่อนหน้านี้เราทำแปลงขนาดใหญ่ 1-2 เมตร ปัญหาที่พบคือ เมื่อเอาน้ำเข้าในแปลง น้ำไหลไม่ทั่วถึง จึงปรับเปลี่ยนทำแปลงแสนสุข

วิธีการทำแปลงแสนสุข

  1. ตีแปลงความกว้าง 1 ฟุต และขุดร่อง กว้าง ลึก 7 – 10 เซนติเมตร กำลังดี ความยาวตามความยาวของแปลง
  2. จากนั้นนำพลาสติกคลุมแปลงให้หมดก่อนส่งน้ำเข้าไป ขุดหลุมพักน้ำ ให้ความสูงของคันพักน้ำสูงกว่าแปลงของเรา แล้วเติมน้ำเข้าไป การทำหลุมพักน้ำ จะเพิ่มแรงส่งน้ำเข้าไปในแปลง
  3. เติมน้ำเข้าไปในหลุมพักน้ำ ทำร่องจากหลุมพักน้ำ ให้ร่องตรงกับแปลงของเรา ทำจากที่สูงสู่ที่ต่ำ น้ำก็จะไหลไปได้ หลุมพักนำพอเติมน้ำเข้าไป น้ำก็จะไม่ไหลย้อนกลับ เพราะมีคันกั้นไว้
  4. ร่องในแปลงเจาะรูทุก 1 ฟุต เพื่อให้น้ำซึม ถ้าต้องการเก็บน้ำลงแปลง ให้ขุดหลุมในร่อง กว้าง ยาว ลึก ประมาณ 7 เซนติเมตร หรือปรับขนาดหลุมตามต้องการ ระยะห่าง 1 ฟุต จะเติมน้ำในแปลงได้ดี

วิธีการนี้จะทำให้ปลูกผักได้มากขึ้น น้ำกระจายได้ทั่วแปลง ประหยัดน้ำ น้ำจะค่อยๆ หยดลงไปตามที่เราต้องการ บริหารจัดการง่าย คุมหญ้าได้หมด

สามารถปลูกผัก ปลูกถั่วบนคันแปลงได้หมด ตรงร่องน้ำ สามารถปลูกข้าวได้ ปลูกข้าวเป็นระยะทุก 1 ฟุต ได้ทั้ง นาข้าว นาถั่ว นาผัก

การประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่น
สังเกตว่าแปลงของเราเมื่อขังน้ำแล้ว น้ำดูดซึมไปได้ไกลเท่าไหร่ให้ทำแปลงขนาดนั้น

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

แปลงพ้นทุกข์ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

24 ธันวาคม 2563

 

เรื่องน่าสนใจ

มังกรหยก

มังกรหยก

มังกรหยก มังกรหยกพืชเถามีหัวใต้ดิน ต้นมีลักษณะคล้ายมันเทศ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเป็นผักฤทธิ์เย็น วิธีการปลูก  1....

แหนแดง

แหนแดง

แหนแดง เป็นปุ๋ยชีวภาพที่ให้ไนโตรเจนได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆ แหนแดงจะเกิดขึ้นได้นั้นน้ำต้องสะอาดและพื้นที่อุดมสมบูรณ์...