ถั่วลิสงลายเสือ

ถั่วลิสงลายเสือ

ภูผาฟ้าน้ำดินแดนแห่งถั่วซึ่งเป็นโปรตีนที่ดีที่สุดในโลก

ถั่วลิสง ถั่วหลากหลายชนิด จะทำให้แข็งแรง อายุยืน ถั่วหลากหลายชนิด เป็นโปรตีนที่ดีที่สุดในโลก เป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนฉลาด กินถั่วหลากหลายชนิด ไร้สารพิษ แข็งแรง อายุยืน กินถั่ววันละ 1-5 ช้อนแกงพอแล้ว แทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์

ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
ดอยแพงค่า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4 กรกฎาคม 2563

ผลผลิตถั่วลิสงลายเสือ หรือถั่วพันธุ์พระราชทานที่มีชื่อเรียกว่า “ถั่วราชินี” จากชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ปลูกไว้เมื่อเดือนสิงหาคม เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เดือนพฤศจิกายน แกะออกดูเมล็ดเต็มฝักดี ที่ภูผาฟ้าน้ำใช้พันธุ์ถั่วลิสงกาฬสินธุ์ 2 ในการปลูก ข้อมูลความเป็นมาพันธุ์ถั่วจากกรมวิชาการเกษตรมีดังนี้

ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 1 เป็นพันธุ์ที่สถานีทดลองพืชไร่กาฬสินธุ์ ได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 ในชื่อว่า Kalasin Accession # 1 มีชื่อเดิมว่า Asiatica ปี พ.ศ.2522-2529 ทำการคัดเลือกพันธุ์ที่มี 3-4 เมล็ดต่อฝัก ให้ผลผลิตสูงจำนวน 36 พันธุ์ เพื่อนำมาเปรียบเทียบเบื้องต้น เปรียบเทียบมาตรฐาน เปรียบเทียบในท้องถิ่น และในไร่เกษตรกรปีพ.ศ.2530-2543 ประเมินการยอมรับของเกษตรกรได้ถั่วลิสงมีลักษณะทางเกษตรดี ให้ผลผลิตสูง

ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรเมื่อปี 2544 วันที่รับรอง 9 มีนาคม 2544

ลักษณะเด่น
1.ให้ผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 579 กิโลกรัมต่อไร่
2. มีความต้านทานต่อโรคราสนิมและใบจุดสีน้ำตาล
3. มีรูปร่างฝักสวย ฝักยาวมี 2-4 เมล็ดต่อฝัก รสชาติค่อนข้างหวาน

ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 เป็นพืชที่ปลูกโดยเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการส่งเสริมของหน่วยงานราชการตามโครงการตามพระราชดำริฯ นำมาแปรรูปเป็นถั่วคั่ว เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปัจจุบันมีเรียกชื่อต่าง ๆ คือ ถั่วลายเสือ, ถั่วราชินี, ถั่วพระราชทาน, ถั่วจัมโบ้ลาย, ถั่วเกษตร, ถั่วแดง, ถั่วโล้นแดง, ถั่วช่องสาริกา, ถั่วพื้นเมืองเมล็ดแดง

เอกสารอ้างอิง
กรมวิชาการเกษตร ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำและสิ่งประดิษฐ์ “ถั่วลิสง”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก www.doa.go.th (2 ธันวาคม 2563)

สภาเกษตรแห่งชาติ “ถั่วลิสง”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก www.nfc.or.th (2 ธันวาคม 2563)

วิธีปลูกถั่วลิสงลายเสือติดตามเพิ่มเติมได้ที่
https://vijjaram.ac.th/plant-tiger-pattern-peanuts/?fbclid=IwAR26raCOlN2x9wF9IqEX49l1citSwx2cVNmz6YvgFjVT1GQY1ONiEsZtibI

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

แหนแดง

แหนแดง เป็นปุ๋ยชีวภาพที่ให้ไนโตรเจนได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆ แหนแดงจะเกิดขึ้นได้นั้นน้ำต้องสะอาดและพื้นที่อุดมสมบูรณ์ แหนแดง มีประโยชน์ 2 อย่างหลักๆ คือ 1.บำรุงพืช 2. บำรุงคน บำรุงพืช คือ แหนแดงมีไนโตรเจนสูงและธาตุอาหารต่างๆสูง เวลานำไปผสมกับดินแล้วนำไปปลูกพืช...

จุลินทรีย์พลังศีล

จุลินทรีย์พลังศีล

จุลินทรีย์พลังศีล คือ จุลินทรีย์ที่ดี ใช้ในการย่อยสลายดิน พืช อินทรียวัตถุ ทำให้ดินร่วนซุย ช่วยเร่งปฏิกิริยาการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชผักได้อาหารทางใบ ส่วนประกอบ พืชผักฤทธิ์ร้อน เช่น ใบกระถิน สาบเสือ สะเดา ฯลฯ หรือพืชที่เกิดง่ายทุกตัว จุลินทรีย์ที่ดีเขาจะไปกิน...

วิธีการทำแปลงแสนสุข

วิธีการทำแปลงแสนสุข

ที่มาของวิชาแปลงแสนสุข: ก่อนหน้านี้เราทำแปลงขนาดใหญ่ 1-2 เมตร ปัญหาที่พบคือ เมื่อเอาน้ำเข้าในแปลง น้ำไหลไม่ทั่วถึง จึงปรับเปลี่ยนทำแปลงแสนสุข วิธีการทำแปลงแสนสุข ตีแปลงความกว้าง 1 ฟุต และขุดร่อง กว้าง ลึก 7 - 10 เซนติเมตร กำลังดี ความยาวตามความยาวของแปลง...

วิชาเพาะต้นกล้า

วิชาเพาะต้นกล้า

การเพาะต้นกล้าที่มีอัตราการงอกและการเจริญเติบโตที่สูง   วิธีทำ เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการเพาะ เมล็ดขนาดเล็กใช้ประมาณ 1 ช้อนชา เมล็ดขนาดโตใช้ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ นำมาใส่ในถุงพลาสติก ใส่น้ำลงไปในถุงให้น้ำพอท่วมเมล็ดพันธุ์ แล้วเอายางรัดถุงพลาสติก ทิ้งไว้ 1 คืน...

วิชาหว่านเมล็ดพันธุ์ในนาเล็ก

วิชาหว่านเมล็ดพันธุ์ในนาเล็ก

หลักการทำกสิกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดข้อแรกคือ "พันธุ์ดี" ตีแปลงทำนาเล็ก โดย ขุดร่องรอบๆ แล้วพูนดินขึ้นมาทำเป็นเนิน เป็นเกาะ ขึ้นมาตรงกลางแปลง ขุดรอบๆให้เป็นร่องน้ำ การขุดร่องรอบๆ ทำให้เราดูระดับของดินได้ดีอาศัยน้ำเป็นตัววัด ให้ดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำ 1-2 เซนติเมตร...

ปุ๋ยยูเรียตราหมอเขียว

ปุ๋ยยูเรียตราหมอเขียว

วิธีการทำ นำพืชที่โตเร็ว หรือ พืชที่แมลงไม่ค่อยกิน เช่น ผักกาดนา ผักโขม สาบแร้งสาบกา คราดหัวแหวน ตู้ตี้ ต้นกล้วย ส่วนประกอบของต้นกล้วยทั้งหมด หรือ พืชอะไรก็ได้ที่เราเห็นว่าโตเร็วแต่ไม่รู้จักชื่อ นำพืชที่เราหามาได้มาสับ หรือใส่เครื่องปั่น ใครไม่มีแรงสับพืช...

กสิกรรมไร้สารพิษ นำมาซึ่งปัจจัย 4

กสิกรรมไร้สารพิษ นำมาซึ่งปัจจัย 4

กสิกรรมไร้สารพิษ นำมาซึ่งปัจจัย 4 ทำให้ชีวิตอยู่รอด ทำให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข ดร.ใจเพชร กล้าจน(หมอเขียว) 23 เมษายน 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

อาหาร คืออำนาจที่แท้จริง

อาหาร คืออำนาจที่แท้จริง

เงิน ไม่ใช่อำนาจที่แท้จริง อาหาร คืออำนาจที่แท้จริง ดร. ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.เมือง...

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก 16 - 26 พฤศจิกายน 2563 ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ปิดค่ายแล้วในวันนี้ พี่น้องชาวค่ายที่สนใจการทำกสิกรรมไร้สารพิษ 31 ท่าน เดินทางมาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทั้ง ภาคเหนือ จาก...