Taking too long? Close loading screen.

การปฎิบัติของพระโพธิสัตว์ยามพบภัย

สรรสื่อพวธ.
นำเสนอเสียงจากรายการธรรมะพาพ้นทุกข์ และค่ายพระไตรปิฎกตามรอยบาทพระศาสดา บรรยายโดยดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ออกอากาศทุกวันเวลา 12:00 -14:00 น. โดยประมาณ ทางช่อง Youtube หมอเขียว แพทย์วิถีธรรม และ Facebook หมอเขียว แฟนคลับ รวมทั้งเผยแพร่เสียงถ่ายทอดสดทาง Facebook หมอเขียว แฟนคลับ

Morkeaw

th
https://morkeaw.net/category/podcast/

อ.หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อ.หมอเขียวยกตัวอย่างการปฎิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ ซึ่ง มีทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทำการตัดต่อเสียง และเผยแพร่ใน Morkeaw Podcast มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้

33.31 จริยาวัตรของกัณหทีปายนะดาบส

วันที่ 27 มีนาคม 2563 อ.หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อ.หมอเขียวยกตัวอย่างการปฎิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ จากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 33 เล่มย่อยที่ 3 หน้าที่ 402 ข้อที่ 31 กัณหทีปายนจริยาที่ ๑๑ ว่าด้วยจริยาวัตรของกัณหทีปายนะดาบส ในชาตินี้พระพุทธเจ้าท่านเป็นฤาษีชื่อว่ากัณหทีปายนะ ซึ่งไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ กว่า ๕๐ ปี คือควบคุมกาย วาจา ได้แต่ไม่ได้ทำถึงใจ อย่างไรก็ตาม ท่านทำสัจจกิริยาจากการที่ท่านปฏิบัติพรหมจรรย์ในอดีตอยู่ 7 วัน การนี้ทำให้เด็กพ้นจากพิษงูได้ ซึ่งอ.หมอเขียวได้ให้กำลังทุกคนว่า แม้ในอดีตจะเป็นอย่างไร ให้ ณ ปัจจุบันทำศีลให้ดีที่สุด และปล่อยไปตามธรรม ในช่วงท้ายอ.หมอเขียวได้แนะนำการเบิกพลังความดีมาใช้อีกด้วย ขอเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ

https://anchor.fm/morkeaw/episodes/33-31-ec0u06/a-a1prs6u

 

33.30 จริยาวัตรของพระยาปลา

วันที่ 27 มีนาคม 2563 อ.หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อ.หมอเขียวยกตัวอย่างการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ จากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 33 เล่มย่อยที่ 3 หน้าที่ 401 ข้อที่ 30 มัจฉราชจริยาที่ ๑๐ ว่าด้วยจริยาวัตรของพระยาปลา ในชาตินี้ท่านระลึกได้ว่าท่านไม่รู้สึกว่าแกล้งเบียดเบียนสัตว์แม้ตัวหนึ่งให้ได้รับความลำบากเลย ท่านจึงใช้สัจจวาจานี้ ขอฝนให้ตกลงมา ซึ่งทำให้ท่านและหมู่ญาติของท่านรอดพ้นจากภัยแล้ง นอกจากนี้ อ.หมอเขียวได้ยกตัวอย่างองคุลิมาล ฟังแล้วน่าจะเป็นพลังให้ทุกท่าน ร่วมสร้างพลังพุทธะ ด้วยการลด ละ เลิกเนื้อสัตว์กันค่ะ ขอเชิญทุกท่านฟังรายละเอียดกันค่ะ

 

33.18 จริยาวัตรของธรรมเทพบุตร

 วันที่ 27 มีนาคม 2563 อ.หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อ.หมอเขียวยกตัวอย่างการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ จากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 33 เล่มย่อยที่ 3 หน้าที่ 390 ข้อที่ 18 ธรรมเทวปุตตจริยาที่ ๘ ว่าด้วยจริยาวัตรของธรรมเทพบุตรครั้งหนึ่งรถของท่านธรรมวาทีเทพบุตรชนกับรถของอธรรมวาทีเทพบุตร ที่แอกรถ ซึ่งอาจเกิดการทะเลาะวิวาทกัน แม้ท่านมีฤทธิ์ที่จะทำร้ายอธรรมวาทีได้ แต่เพื่อการรักษาศีล ท่านจึงระงับจิตด้วยการหลีกทางให้แก่อธรรมวาทีเทพบุตร จากนั้นแผ่นดินได้สูบอธรรมวาทีเทพบุตร ชี้ให้เห็นว่า เราสามารถฆ่าสัตว์ได้ แต่เราเลือกที่จะไม่กิน เราจะใจดำไม่ช่วยเหลือใครก็ได้ แต่เราก็ช่วยเหลือ ถ้าช่วยเหลือไม่ได้เราก็ตัดรอบ นี้คือการบำเพ็ญ รักษาศีล ศีลจึงคุ้มครอง ฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่บำเพ็ญศีลนั้นจริง เราก็สามารถนำพลังศีลนั้นมาคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัยได้ มาพัฒนาสิ่งใด ๆ หรือใช้ช่วยเหลือใคร ๆ ได้ ในช่วงท้ายอ.หมอเขียว แนะนำว่า ในภาวะวิกฤตนี้ ให้ตั้งจิตบำเพ็ญศีล ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระโพธิสัตว์ ระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่พาปฏิบัติศีลที่ถูกตรง การตั้งจิตด้วยสัจจวาจานี้ ขอให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เท่าที่จะเป็นไปได้ตามบุญกุศล สิ่งจริงที่ได้บำเพ็ญมาจริง ตั้งจิตแบบนี้จะเป็นพลังช่วยกัน เรามาฟังรายละเอียดกันค่ะ

 

33.29 จริยาวัตรของลูกนกคุ้ม

วันที่ 27 มีนาคม 2563 อ.หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อ.หมอเขียวยกตัวอย่างการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ จากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 33 เล่มย่อยที่ 3 หน้าที่ 400 ข้อที่ 29 วัฏฏกโปตกจริยาที่ ๙ ว่าด้วยจริยาวัตรของลูกนกคุ้ม นอกจากนี้อ.หมอเขียวยังยกตัวอย่างผู้รอดชีวิตจากสินามิ ในเหตุการณ์ร้ายเดียวกัน แต่ละชีวิตได้รับผลไม่เหมือนกัน สิ่งที่ทำได้ในปัจจุบันคือการปฎิบัติศีลให้ดีที่สุด การไม่เบียดเบียนจะพาพ้นทุกข์ การเพิ่มศีลจะเป็นวิบากดีที่มาช่วยเหลือเพิ่มเติม เรามาฟังคำบรรยายของอ.หมอเขียวกันค่ะ

https://anchor.fm/dhamma-morkeaw/episodes/33-29-ec25nf

 

เรื่องน่าสนใจ

ลิงก์ รวมกิจกรรม ถ่ายทอดสด สกู๊ป

ลิงก์ รวมกิจกรรม ถ่ายทอดสด สกู๊ป

รวมพลังสร้างแดนบุญพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqnXne_gUTzGRgT0EZ7qq-mv  ...

ทำความดีไป ลดกิเลิสไป ช่วยเหลือผู้อื่นไป แล้วจะเห็นปาฏิหาริย์

ทำความดีไป ลดกิเลิสไป ช่วยเหลือผู้อื่นไป แล้วจะเห็นปาฏิหาริย์

รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ นำธรรมะมาปฏิบัติในเหตุการณ์ปัจจุบัน ทุกข้อปัจจุบัน นี้เป็นการนำธรรมะจากพระพุทธเจ้า ที่ท่านตรัสรู้ ...

รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

#รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก...

ธรรมะพาพ้นทุกข์กับสถานการณ์โควิด 19

630405_ธรรมะพาพ้นทุกข์ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา แม่แตง เชียงใหม่...

เพลง  สุขลวง ทุกข์แท้

ทำเต็มที่ดีสุดแล้วแก้วจงจำ     เราและโลกต้องรับนำอาศัยไง ทำดีสุดผลก็ดีที่สุดแล้ว   ก่อนสุญไปใยเราโลกต้องโศกได้ ทำดีสุดจึงไม่มีที่เสียดาย       จึงไม่มีที่เสียใจ   จึงไม่มีที่ทุกข์ใจ   จึงไม่มีที่คาใจ ทำดีสุดสุขสุดได้ใจเบิกบาน   

เพลง  รวมพลคนดี

สุดทุกข์ สุดท้อ สุดทาง     สุดเคว้ง สุดคว้าง สุดหวัง
ถึงคราวเสียสละสานพลัง      ทลายร้ายกักขังชัพชน
นักสู้นักสร้างสุขแท้              อย่าพ่ายอย่าแพ้อย่าสับสน
รวมพลังดับทุกข์ในตน                  โถมช่วยผองชนผู้ลำเค็ญ
ลำบากเพียงใดใจสู้                ไม่ท้อไม่หดหู่สู้ทุกข์เข็ญ
ทุ่มกาย เทใจไว้เป็น              คุณค่าดีเด่นในคน