Taking too long? Close loading screen.

ธรรมะพาพ้นทุกข์กับสถานการณ์โควิด 19

630405_ธรรมะพาพ้นทุกข์
อาจารย์หมอเขียว
ดร.ใจเพชร กล้าจน
อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
บ้านแม่เลา แม่แตง เชียงใหม่
5 เมษายน 2563
เวลา 12.00 – 14.00 น.

ธรรมะพาพ้นทุกข์กับสถานการณ์โควิด 19

#พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ
#พึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต
#พึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม

พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ
รักษาชีวิตก่อน สละได้ไหม สละการงานก่อน
และเพื่อรักษาธรรมด้วย ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

งานนี้ วัด 2 ประเด็น

1. ความเสียสละ

คนในประเทศไหน กล้าที่จะเสียสละทรัพย์ (เงินทอง รายได้ อิสระที่จะไปทำตามกิเลส)  เพื่อรักษาอวัยวะ
พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต พึงสละชีวิต เพื่อรักษาธรรม

2. ความกล้า

กล้าที่จะ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อมนุษยชาติ”

มีความอดทนอยู่บ้าน ทนโดยไม่ต้องทน กล้าตัดทางโควิด

ประเทศไหน กล้าตัดท่อน้ำเลี้ยง ตัดเส้นทางเชื่อมต่อโควิด ให้โควิดตาย เพราะเขาก็อยู่ข้างนอกได้แค่ 1-2 วัน ในน้ำ 4 วัน ในอุณหภูมิที่พอเหมาะ 28 วัน

คนที่ไร้บ้านช่องเรือนชาน รัฐบาลไทย โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความช่วยเหลือได้ โดยโทรสายด่วน 1300
เราจะผ่านวิกฤตโควิด 19 ไปด้วยกัน

การวัดคุณภาพความดีงามความมีจิตสำนึกความเสียสละกล้าหาญอดทนเข้มแข็ง ของประชาชนในการทำสิ่งที่ถูกตรงในการหยุดเชื้อที่ไม่แพร่กระจายเชื้อ ไม่หักหลังกับโควิด อย่าไปร่วมไม้ร่วมมือกับโควิด เผยแพร่โควิดอยู่นั้น

นี่เป็นการวัดคุณภาพของคน คุณภาพของวิชาการ คุณภาพทางโลกและทางธรรม

การต่อสู้ของคนกับเชื้อโรค

อยู่ที่จะเข้าข้างคนหรือกับเชื้อโรค จะเอาข้างไหน
(จะหักหลังหักล้างโรคหรือหักหลังหักล้างคน)

เป็นการเปิดเผยสิ่งที่ซุกใต้พรมของแต่ละประเทศ เปิดเผยคุณภาพแต่ละประเทศ สิ่งที่ซ่อนหน้าไว้

แต่ละประเทศ มีระเบียบแค่ไหน มีความกลวงหรือความแกร่ง

โควิดเขาวัดไปทั่วทุกประเทศแล้ว ที่เขารู้จัก

ครั้งนี้ วัดคุณภาพความมั่นคงแข็งแรงในทุกมิติ

ต้องมีคุณภาพทางธรรม ถึงจะมีคุณภาพได้ทุกมิติ และทางโลก

มีทางธรรมอย่างเดียวยังดีกว่าแต่ถ้ามีทางธรรม แล้วก็จะมีทางโลกด้วย

ประเทศไหน บุคคลไหน มีคุณภาพทางธรรมมาก ก็จะมีคุณภาพทางโลก ได้มาก 2 แรงบวก ก็จะลดปัญหาได้มาก มีฤทธิ์มากที่สุด

ไม่มีทั้งทางโลกและทางธรรม
นี้มืดสนิทเลย
มีแต่ทางโลก ไม่มีทางธรรม นี้ก็แก้ได้แต่ทางโลก
มีทางธรรม ไม่มีทางโลก ความเข้มแข็ง เกรด 3-4 ช่วยเหลือตนเองได้ แต่ช่วยผู้อื่นได้น้อย
มีทางธรรมและทางโลกด้วย นี้เอบวก A+ เลย

โควิดวัดว่าใครเน่าใน ปิดไม่อยู่ป่วยตายเลย ประเทศไหนเน่าใน เสียบหมดเลย เปิดเผยหมดเลย เขามาเซท ซีโรเลย
เป็นการวัดว่าคนหมู่กลุ่มไหน สังคมไหน ประเทศไหน จะอยู่รอด

ชีวิตไม่มีอะไรหรอก มีแต่กุศลอกุศล วิบากดีวิบากร้าย สังเคราะห์ร่วมกัน

ถ้าสานพลังหมู่มิตรดี วิบากดีออกฤทธิ์ได้เร็ว ร่วมด้วยช่วยกัน ก็จะฝ่าวิกฤตได้เร็ว วิบากร้ายก็จะลดลงได้เร็ว
สหรัฐอเมริกา วิบากครั้งนี้หนัก

ก็เพราะคนเราทำชั่วมาหาที่ต้นที่สุดมิได้ ตามที่ พระพุทธเจ้าตรัสในติงสมัตตาสูตร
ครั้งนี้เป็นความจริงของชีวิต ว่าประเทศไหนจะรบกับภัยเชื้อโรคได้

เอาชีวิตเป็นเดิมพัน เอาเศรษฐกิจเป็นเดิมพัน
เทหมดหน้าตัก เดิมพันหมดตัวเลยนะ
ชนะหรือจอด

ใครยังประมาทๆ อยู่ ยอมอยู่กับเชื้อโรค ขี้ขลาดอยู่กับเชื้อโรค หรือใครจะกล้าหาญเสียสละมากว่ากัน ไม่อยู่กับเชื้อโรค
ไม่เห็นแก่ตัว ก็อยู่รอดปลอดภัย

พระพุทธเจ้า.ตรัสถึงความไม่ประมาท เป็นเครื่องถึงอมตะนิพพาน อยู่รอดปลอดภัย 25/12

คนไม่ประมาท จะควบคุมจิตใจได้ ไม่เดือดร้อน ไม่ออกจากบ้าน ควบคุมกายวาจาใจได้ ยังจิตในอำนาจได้ ถึงอมตะนิพพานได้

…..

ให้ตรวจสอบดีๆ ว่าจะทำอะไรเป็นกุศลหรืออกุศล

#คิดแบบพุทธะเป็นประโยชน์:คิดแบบกิเลสเป็นโทษ

ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

ทำสิ่งที่เป็นวิบากร้ายเท่ากับสนองกิเลส จากเหาะได้ ก็ตกเลย สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ก็หมดเลย

ใครตั้งศีลปฏิบัติดีๆ จะลดละเลิกได้ พอปฏิบัติได้ ก็จะเห็นทุกข์ขึ้นอีกเยอะ พอเรากำจัดกิเลสได้อีก ร่างกายและเหตุการณ์ร้ายก็จะลดลงได้

ดับทุกข์ใจทุกข์กายครั้งนั้นได้
เห็นกิเลสมาก็พิจารณาความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ที่มาทำให้เราทุกข์แสนสาหัสสากัณฑ์ มันก็แค่สุขชั่วคราวเท่านั้น เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป

ความไม่ประมาทเป็นความประเสริฐสุด อะไรที่เสี่ยง ไม่มั่นใจ กิลมถะ ฝืดฝืนเกิน อย่าทำ
มีความมั่นใจเกิน 70 % จึงทำ
แต่ถ้าเสี่ยง ไม่มั่นใจถึง 70%
อย่าทำ ไม่เช่นนั้น จะตายไปจากความดีงาม ความผาสุก

อย่าประกอบความชมเชยในกาม อย่าไปหาข้อดีของมัน อย่าไปให้มัน นี้จะเสียพลังไปสร้างทุกข์ เสียเวลาไปช่วยผู้อื่น เอาเวลาไปเสพกิเลส ก็สร้างทุกข์เพิ่มให้กับตนเอง เป็นวิบากซ้อนให้กับตนเอง

แต่ถ้าไม่ประมาท ไม่ไปเสียเวลาไปเสพกิเลสก็เอาเวลาทุนรอนไปช่วยเหลือผู้อื่น ก็ได้ความผาสุกผ่องใส เป็นประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่น

#ชีวิตได้4อย่างนี้ได้อาศัย
1.ใจไร้ทุกข์
2.ความดีงาม
3. ความสมดุล
4. มิตรดี

ผู้มีปัญญาดีเห็นผู้อื่นประมาทย่อมไม่ประมาท

นี้ อ.ก็พาพี่น้อง ลดกิเลสช่วยเหลือผูอื่น ก็รอดมาได้
ตอนนี้ไม่ต้องเอาอะไรก่อน เอาชีวิตรอดก่อน
อย่าประมาท อย่ายึดมั่นถือมั่น อย่าพึ่งไปขี้โลภ

#พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ
#พึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต
#พึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม

อ.ไม่ประมาท จะพาผู้ร่วมกุศลกัน มีฉันทะ พาทำความดีให้อยู่รอด
ผู้หลับใหล คือ ผู้หลงผิด ไม่ปฏิบัติตาม ให้ตื่นออกมาปฏิบัติที่อยู่รอด

ผู้ประมาทจะหลับเกินพอดี
ผู้มีปัญญาจะนอนพอดี

นัยยะไม่หลงผิด
เราไม่หลงผิด รู้โทษรู้ประโยชน์

บันทึกในจิตไว้ วันใดวันหนึ่งเขาจะนำมาใช้

อย่าไปเสียเวลาคุยกับคนปัญญาอ่อน เขาไม่รู้เรื่องรู้ราว เขาคิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นผิด แต่สิ่งที่เราทำที่จริงอยู่รอด

ใครไม่เห็นด้วยก็ปล่อยเขาไป เขาจะหลับใหล วันใดวันหนึ่งข้างหน้า เขาเห็นว่าทำแบบเขามันทุกข์ เขาก็จะมาทำตามเราเอง

เหมือนพระเทวทัตที่ก็หลับใหลทำตามใจตัวเอง ไม่ทำตามที่ พระพุทธเจ้าพาทำ จนวันหนึ่ง โดนแผ่นดินสูบ ก็เห็นว่า พระพุทธเจ้าพาทำถูก จึงได้สำนึกอย่างสุดซึ้ง ต่อความดีคำสอนของ พระพุทธเจ้า จึงได้ตั้งจิตปฏิบัติตาม พระพุทธเจ้า เพราะ พระพุทธเจ้า พาอยู่รอด

ม้ามีกำลังเร็ว เราก็เพียรเต็มที่
เพียรทำไปเต็มแรง ไม่ยั้งมือ

ท้าวมัฆวาฬ คือ ผู้มีจิตที่มีความเรืองรอง ความผาสุก มีปัญญารู้ประโยชน์ เป็นผู้ประเสริฐ
ธรรมะเอามาใช้แล้วพ้นทุกข์

เราเป็นกระรอกน้อย เป็นลูกนกคุ้ม เราไม่มีแรง มีแต่ศีล ระลึกถึงศีลที่เราปฏิบัติมา ชีวิตที่ไม่เบียดเบียนใครเลย ไฟจงกลับไป

พิสูจน์พลังศีล ว่าโควิดจงกลับไป

เราก็มารวมกัน เป็นลูกนกคุ้ม ปฏิบัติศีลร่วมกัน เพิ่มศีลไปเรื่อยๆ ไฟจงกลับไป เราไม่ประมาท
ด้านรูปธรรมแก้ไขอะไรได้ ก็ช่วยกัน

ส่วนด้านนามธรรม มีศีล ก็ช่วยกันลดกิเลส สร้างกุศลทำวิบากดี

มีดีเท่าไรให้เราได้อาศัย ก็อาศัย
แต่ถ้ามีวิบากร้ายเข้ามา ก็อาศัย รับด้วยใจเป็นสุข รับแล้วก็หมดไป ก็โชคดีขึ้น

หมดเวลา
สาธุ

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่…
630405 รายการธรรมะพาพ้นทุกข์
https://www.youtube.com/watch?v=CV7N0aukjC4

เรื่องน่าสนใจ