3 สิ่งสำคัญของชีวิต เพื่อความแข็งแรง มั่นคง มีคุณค่า และผาสุกที่สุดในโลก

3 ประเด็นหลักที่เป็นหัวใจของความแข็งแรง มั่นคง มีคุณค่า และผาสุกที่สุดในโลก คือปัจจัย4 มิตรดี มีศีล ชีวิตใดมีแก่นมีแกนของ 3 สิ่งนี้ ชีวิตนั้นจะผาสุกที่สุด มั่นคงที่สุด เข้มแข็งที่สุด ปลอดภัยที่สุด ถ้าอยากมีความอยู่เย็นเป็นสุข อยู่รอด อย่างเข้มแข็ง มั่นคง มีคุณค่า และผาสุกที่สุดของคน ต้องเข้าหา 3 สิ่งนี้ ปัจจัย 4 มิตรดี มีศีล มิตรดี คือมิตรดีคือมิตรที่ศีลและตัวเราเองก็ต้องมีศีล ศีลคือการลดกิเลสและช่วยเหลือผู้อื่น ผู้ใดลดกิเลสเครื่องกังวล เครื่องเบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น สัตว์อื่นได้ และทำประโยชน์ให้กันตนเอง ผู้อื่น สัตว์อื่นได้ นี่คือวิบากดีที่จะผลักดันสิ่งเลวร้ายออกไป และจะดูดดึงสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต
รับฟังที่

 

ตัดต่อจากรายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 30 มีนาคม 2563

 

 

ความสำคัญของปัจจัย4

ความสำคัญของปัจจัย 4 คืออาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค โดยอ.หมอเขียว นำพระไตรปิฎกเล่มที่ 25 ข้อที่ 281 จัตตาริสูตรมาขยายความ 

รับฟังได้ที่C3 25.281 ปัจจัย4.mp3

https://anchor.fm/morkeaw/episodes/3–4-ec52mf

ตัดต่อจากรายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 29 มีนาคม 2563

 

ความสำคัญของศีล

ศีล หรือกุศลกรรมบถ 10 โดยอ.หมอเขียว นำพระไตรปิฎกเล่มที่ 24 ข้อที่ 165 จุนทสูตร มาขขยายความเป็นหลัก 

รับฟังได้ที่ C4 24.165 ศีล.mp3

https://anchor.fm/morkeaw/episodes/3-ec531l

 

ความสำคัญของมิตรดี สหายดี สังคม สิ่งแวดล้อมดี

มิตรดี สหายดี สังคม สิ่งแวดล้อมดี ในบทนี้นำเสนอความสำคัญของมิตรดีฯ  โดยอ.หมอเขียว นำพระไตรปิฎกเล่มที่ 15 ข้อที่ 383 มาขยายความ 

รับฟังได้ที่ C5 15.383 มิตรดี.mp3

https://anchor.fm/morkeaw/episodes/3-ec533l

 

 

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

ลิงก์ รวมกิจกรรม ถ่ายทอดสด สกู๊ป

ลิงก์ รวมกิจกรรม ถ่ายทอดสด สกู๊ป

รวมพลังสร้างแดนบุญพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqnXne_gUTzGRgT0EZ7qq-mv   หัวข้อบรรยาย รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqkdQAiWWL_J9v6eiZagmEqr   หมวด_พวธ ออนไลน์...

ทำความดีไป ลดกิเลิสไป ช่วยเหลือผู้อื่นไป แล้วจะเห็นปาฏิหาริย์

ทำความดีไป ลดกิเลิสไป ช่วยเหลือผู้อื่นไป แล้วจะเห็นปาฏิหาริย์

รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ นำธรรมะมาปฏิบัติในเหตุการณ์ปัจจุบัน ทุกข้อปัจจุบัน นี้เป็นการนำธรรมะจากพระพุทธเจ้า ที่ท่านตรัสรู้ ว่าท่านปฏิบัติอย่างไร ในแต่ละสถานการณ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น สถานการณ์โควิด ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ผลก็ออกมาที่โควิดนี้แหละ...

รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

#รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประเทศไทย ทางรัฐบาลได้ประกาศนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อความไม่ประมาทและป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศ ส่งผลให้...

ธรรมะพาพ้นทุกข์กับสถานการณ์โควิด 19

630405_ธรรมะพาพ้นทุกข์ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา แม่แตง เชียงใหม่ 5 เมษายน 2563 เวลา 12.00 - 14.00 น. ธรรมะพาพ้นทุกข์กับสถานการณ์โควิด 19 #พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ #พึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต...

เพลง  สุขลวง ทุกข์แท้

ทำเต็มที่ดีสุดแล้วแก้วจงจำ     เราและโลกต้องรับนำอาศัยไง ทำดีสุดผลก็ดีที่สุดแล้ว   ก่อนสุญไปใยเราโลกต้องโศกได้ ทำดีสุดจึงไม่มีที่เสียดาย       จึงไม่มีที่เสียใจ   จึงไม่มีที่ทุกข์ใจ   จึงไม่มีที่คาใจ ทำดีสุดสุขสุดได้ใจเบิกบาน   

เพลง  รวมพลคนดี

สุดทุกข์ สุดท้อ สุดทาง     สุดเคว้ง สุดคว้าง สุดหวัง
ถึงคราวเสียสละสานพลัง      ทลายร้ายกักขังชัพชน
นักสู้นักสร้างสุขแท้              อย่าพ่ายอย่าแพ้อย่าสับสน
รวมพลังดับทุกข์ในตน                  โถมช่วยผองชนผู้ลำเค็ญ
ลำบากเพียงใดใจสู้                ไม่ท้อไม่หดหู่สู้ทุกข์เข็ญ
ทุ่มกาย เทใจไว้เป็น              คุณค่าดีเด่นในคน