การจะรู้ฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นในอาหาร

การจะรู้ฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นในอาหาร

 

เพื่อที่จะได้เอามาปรับสมดุลร้อนเย็นให้พอเหมาะกับชีวิตของเรา ณ เวลานั้น ถ้าจะทดสอบแบบง่ายที่สุดเลย ก็คือทดสอบแบบ “ลองกินดู” กินอาหารชนิดนั้นดู ถ้ากินอาหารชนิดนั้นแล้วก็ดื่มน้ำตามแล้วสดชื่นแสดงว่า สิ่งนั้นมีฤทธิ์ร้อน เขาต้องการน้ำ พอรับน้ำจะสดชื่น แต่ถ้าดื่มน้ำตามแล้วเขาจืดผิดปกติ แสดงว่าสิ่งนั้นมีฤทธิ์เย็น เช่น เรากินแตงเข้าไปมากๆ กินสับปะรดเข้าไปมากๆ แล้วก็ดื่มน้ำตาม มันจะจืดๆ เพราะแตงกับสับปะรดเขาเย็น พอเย็นปุ๊บ ร่างกายเย็นลง เขาจะไม่ต้องการความเย็นเพิ่ม ถ้าเราใส่น้ำซึ่งมีความเย็นเข้าไป เขาจะออกอาการจืดผิดปกติเพื่อให้เราผลักออกเพื่อไม่ดูดไม่ดึง สิ่งไหนที่ชีวิตถูกกันเขาจะดูดดึง แต่ถ้าสิ่งไหนไม่ถูกกันเขาจะผลักออก อาหารถ้าไม่ถูกกันเขาจะต้านๆ อะไรถูกกันเขาจะสดชื่น
ถ้าแยกไม่ค่อยออก ให้ดูปัสสาวะก็ได้ ถ้าพี่น้องกินอะไรเข้าไปมากๆ แล้วสีน้ำปัสสาวะใส แสดงว่าสิ่งนั้นมีฤทธิ์เย็น ถ้าปัสสาวะเข้มปริมาณน้อย แสดงว่าสิ่งนั้นมีฤทธิ์ร้อน ทำไมจึงเป็นอย่างนั้น

ถ้าเรากินสิ่งที่มีฤทธิ์เย็น เวลากินเข้าไปมากๆ ร่างกายจะเย็นลงเมื่อร่างกายเย็นลงเขาจะขับสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นออก ดูดสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนไว้ สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนสีเข้มๆ เขาจะดูดเอาไว้ สีใสๆ จะมีฤทธิ์เย็นเขาจะดันออก เพราะฉะนั้นเขาจะดันสีใสออก และน้ำมีฤทธิ์เย็นเขาจะดันน้ำออก นั่นก็แปลว่าปัสสาวะใสปริมาณมาก สิ่งที่กินเข้าไปมีฤทธิ์เย็น

ถ้าเรากินสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อน สีปัสสาวะเข้มปริมาณน้อย พอเรากินสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนปุ๊บร่างกายจะดูดน้ำไว้ดับร้อน เขาจะขับน้ำออกมาน้อย ปัสสาวะจะมีปริมาณน้อยและสีจะเข้มๆ เพราะว่าสีเข้มมันคือสีร้อนจะดันธาตุร้อนออก เพราะร่างกายร้อนเขาจะต้องดันธาตุร้อนออก ต้องดูดน้ำไว้ดับร้อนและดันธาตุร้อนออก เพราะฉะนั้นถ้าเราพบว่าปัสสาวะเราเข้มมีปริมาณน้อย แสดงว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปมีฤทธิ์ร้อน
ซึ่งพอเข้าใจตรงนี้ พี่น้องก็สามารถวินิฉัยโรคของท่านได้ด้วย

ถ้าอาการเจ็บป่วยใดก็ตามคู่กับปัสสาวะเข้มปริมาณน้อย แสดงว่าเราไม่สมดุลไปทางร้อน
ถ้าเราไม่สบายด้วยโรคใดก็ตามถ้าเราปัสสาวะใสปริมาณมาก แสดงว่าโรคเราไปทางเย็น
เราก็จะได้ทั้งวินิฉัยโรคได้ด้วย ได้ทั้งตรวจสอบชนิดของอาหารหรือสมุนไพรได้ด้วย ว่าเขามีฤทธิ์อะไรก็ดูที่สีปัสสาวะได้

ที่มา: ดร. ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์วิถีธรรม กรมการแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข

บรรยายค่ายสุขภาพและพระไตรปิฎก ณ สวนป่านาบุญ 9 อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 7 ตุลาคม 2561

เรื่องน่าสนใจ