คำคมเพชรจากใจเพชร

ค้นหา
Generic filters
คำคมสาระธรรม

คำคมเพชรจากใจเพชร
คือ คำคมที่มีความคมในการตัดทุกข์

ทำให้ความกลัว ความชั่ว ความทุกข์ในใจตาย
ทำให้เกิดดีแท้ สุขแท้ อันยอดเยี่ยม ยั่งยืน

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการ ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ