ชีวิตที่ไม่ศึกษาธรรมะ เป็นชีวิตที่ซวยที่สุดในโลก

#เพราะไม่ได้ดั่งใจมันทุกข์มาก มันไม่พอใจมาก มันทำร้ายคนอื่นก็ได้ทำร้ายตัวเองก็ได้ นี่คือความซวยของการไม่ศึกษาธรรมะแท้ๆ จนถึงขั้นลดกิเลสได้…

แม่ได้ยินลูกทะเลาะเมียสักพักเสียงปืนดังลั่นบ้าน สุดยื้อชีวิต กระสุนเจาะออกซ้าย เนื้อหาก็คนยิงตัวเองตาย สรุปแล้วเนื้อหาก็ทะเลาะกันกับภรรยา แล้วก็ยิงตัวเองตาย…

นี่แหละประเด็นก็คือ เหตุคืออะไรเหตุคือคนไม่ลดกิเลส เหตุคือคนไม่ลดกิเลส พอทะเลาะกันไป อยากได้ดั่งใจมากๆใช่ไหม พอไม่ได้ดั่งใจนี่ถ้าไม่ฆ่าคนอื่นก็ฆ่าตัวเอง ไม่ทำร้ายคนอื่นก็ทำร้ายตัวเอง กิเลสมันทำชั่วได้ทุกเรื่อง

ก็เล่าให้ฟังว่า ชีวิตที่ไม่ลดกิเลสนี่มันเป็นชีวิตที่เป็นทุกข์มาก แล้วสุดท้ายก็ทำร้ายทั้งตัวเองและผู้อื่น ทำร้ายผู้อื่นก็ได้ทำร้ายตัวเองก็ได้ นี่เอาย่อๆให้เห็นว่า ชีวิตที่ไม่ศึกษาธรรมะ เป็นชีวิตที่ซวยที่สุดในโลก เป็นชีวิตที่ทรมานที่สุดซวยที่สุดในโลก เมื่อถึงที่สุดแล้วทรมานที่สุดซวยที่สุด

“เพราะไม่ได้ดั่งใจมันทุกข์มาก มันไม่พอใจมาก มันทำร้ายคนอื่นก็ได้ทำร้ายตัวเองก็ได้ นี่คือความซวยของการไม่ศึกษาธรรมะแท้ๆ จนถึงขั้นลดกิเลสได้”

ส่วนพวกเราแหมเน๊าะ แต่ละวันแต่ละวันฝึกไม่ได้ดั่งใจเน๊าะ โอ๊ยทำงานกับเพื่อนไม่ได้ดั่งใจแง่นั้นเชิงนี้ โอ้โฮสนุกเน๊าะ ไม่ได้ดั่งใจก็สนุกเลยนะ มันฝึกไม่ได้ดั่งใจมาเหลี่ยมนั้นมุมนี้ๆ แล้วก็ฝึกล้างใจ ของเรานี่กระทบกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้ดั่งใจก็ฝึกล้างใจๆ

แล้วก็สามารถที่จะมีความสุขสบายใจได้ ทั้งๆที่เราไม่ได้ดั่งใจ มันวางใจได้ มันสบายใจได้ทั้งๆที่ไม่ได้ดั่งใจ มันก็หมดปัญหาเรื่องจะไปทำร้ายกัน จะไปทำร้ายตัวเองจะไปทำร้ายผู้อื่น มันก็หมดปัญหาไปหมดเลย ชีวิตก็อยู่เย็นเป็นสุข อย่างนี้เป็นต้น

ก็อยู่อย่างพุทธพจน์ 7 เลย 1 วางใจได้ 2 ก็อยู่อย่างสามัคคียะได้ อยู่อย่างพุทธพจน์ 7 ได้

มีอะไรบ้าง…

1. ระลึกถึงกัน สาราณียะ ระลึกถึงกัน
2. ปิยกรณะ ปรารถนาดีต่อกัน
3. ครุกรณะ เคารพสิ่งดีของกันและกัน
4. สังคหะ เกื้อกูลช่วยเหลือกัน
5. อวิวาทะ ไม่วิวาทกัน
6. สามัคคียะ พร้อมเพียงกัน สามัคคีกันพร้อมเพรียงกัน
7. เอกีภาวะ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

นี่ของเราพุทธพจน์ 7 อย่างนี้ เราฝึกลดกิเลสไป มันก็จะเกิดสภาพดีๆขึ้น แม้ไม่ได้ดั่งใจเรา เราก็มีความสุขได้ แต่เขาไม่ได้ดั่งใจแล้วเขามีความทุกข์ เพราะเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะแท้ๆ น่าสงสาร

ของเราไม่ได้ดั่งใจ ก็โอ้โชคดีอีกแล้วร้ายหมดอีกแล้ว เป็นวิบากเราและคนที่เกี่ยวข้องให้ได้ชดใช้ รับแล้วก็หมดไปแล้วก็โชคดีขึ้น อยากหมดเร็วก็ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติ เข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้ง แล้วก็หายทุกข์ ก็ต่างกัน

“ชีวิตที่ไม่ได้ฝึกลดกิเลส ก็ย่อมทุกข์ไปเรื่อยๆ มีทุกข์หนักไปเรื่อยๆ ชีวิตที่ลดกิเลส ก็ย่อมพ้นทุกข์ไปเรื่อยๆ ผาสุกไปเรื่อยๆ นี่เป็นสัจจะเช่นนี้”

#พุทธพจน์ 7
*การหมั่นระลึกถึงกัน (สารณียธรรม 6)
ย่อมก่อเกิดคุณธรรมมาเป็นลำดับ
1. ระลึกถึงกัน (สาราณียะ)
2. ปรารถนาดีต่อกัน (ปิยกรณะ)
3. เคารพสิ่งดีของกันและกัน (ครุกรณะ)
4. เกื้อกูลช่วยเหลือกัน (สังคหะ)
5. ไม่วิวาทกัน (อวิวาทะ)
6. พร้อมเพียงกัน (สาทัคคียะ)
7. เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (เอกีภาวะ)

(พระไตรปิฎกเล่ม 22 “สาราณิยสูตร” ข้อ 283)

#ธรรมะพาพ้นทุกข์
#ลดกิเลสรักษาโรค
#อาหารเป็นยา
#หมอแเขียวแฟนคลับ
#มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ

อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม

17 กรกฎาคม 2563

อ.หมอเขียว วิเคราะห์ข่าว
รายการ ธรรมะพาพ้นทุกข์
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ธรรมะพาพ้นทุกข์ (ชั่วโมงที่ 2.35 นาที)
ยูทูป: https://youtu.be/5spWzhlfgls

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

ทฤษฎีทำความดีที่ลดกามลดอัตตา

ทฤษฎีทำความดีที่ลดกามลดอัตตา

#ธรรมะพาพ้นทุกข์#วิปลาส_แปลว่า_โง่_ชั่ว_บ้าย่อคำเดียว คือ เพี้ยนโง่ ชั่ว บ้า เพี้ยน ไม่มีสติ ไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริง (ยถาภูตญาณทัสสนะ) โง่ ชั่ว บ้า #ทำไม่เหมาะไม่ควร_ทำไม่พอเหมาะ_ประมาณไม่พอเหมาะ...

คนจะมีสิ่งเหล่านี้น้อยมากในปัจจุบัน

คนจะมีสิ่งเหล่านี้น้อยมากในปัจจุบัน

คนจะมีสิ่งเหล่านี้น้อยมากในปัจจุบัน 1. พึ่งตนเองได้ด้วยปัจจัย 4 น้อยมาก 2. ลดกิเลสได้ น้อยมาก 3. ไม่มีธุระจำเป็นสำคัญ น้อยมาก 4. จะไม่มีวิบากโหมกระหน่ำในชีวิต น้อยมาก พ่อครู สมณะโพธิรักษ์ ว่าถ้าเป็นแบบนี้อีก 10 ปี ทั่วโลก ตายทั้งโลก ทั่วโลก คน 7 พันล้าน ตายหมด...

ศาสนา

ศาสนา

ศาสนา ศาสนา คือ พลังรวมสังคม สภาวะใดสภาพใด ที่ไม่เป็นไปเพื่อ ความร่วมความรวมกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นเอกภาพ สภาวะเช่นนั้น สภาพดังนั้น จะไม่ใช่สภาพที่สอดคล้องลงตัว หรือ เป็นไปเพื่อความเกิดศาสนา แม้บุคคลใด จะมีความเห็นไม่ลงร่องลงช่องกันกับหมู่ ถึงแม้ว่าจะถูกต้อง...

ธรรมะกับการทำนาแปลงเล็ก

ธรรมะกับการทำนาแปลงเล็ก

การทำนาแปลงเล็กเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมอย่างไร - ก็เริ่มตั้งแต่เราทำไร้สารพิษ เป็นการทำนาแบบมีศีล ไม่เบียดเบียนตนเอง คนอื่น สัตว์อื่น - การทำนาแปลงเล็กก็พอดีแรงเรา เป็นการประมาณความพอดี ให้พอดีแรงเรา และก็เป็นประโยชน์สูง ประหยัดสุด ไม่เบียดเบียนตนเอง...

ธรรมะว่าด้วยความยินดี

ธรรมะว่าด้วยความยินดี

#ธรรมะว่าด้วยความยินดี#มีฉันทะ#มีความพอใจ_เต็มใจ_สุขใจ#การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาคือการปฏิบัติที่ถูกตรง คือ ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ 8มีทางนี้ทางเดียวที่จะพาพ้นทุกข์เท่านั้น ไม่มีทางอื่นแม้ทางนี้ก็เถอะ พญามารมักลวงหลอกให้หลงทางเสมอมารเก่งมากเลย ถ้าไม่ได้พบสัตบุรุษ...

620415 อย่าใจดำกับตัวเอง

620415 อย่าใจดำกับตัวเอง

อย่าใจดำกับตัวเอง ด้วยการเอาเป็นเอาตาย กับการแก้ทุกข์ของผู้อื่น แต่ไม่ได้แก้ทุกข์ของตนเอง ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว) ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ บวรราชธานีอโศก...

เข้าพรรษา เข้าหาศีล

เข้าพรรษา เข้าหาศีล

630706 ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันนี้เป็นวันเข้าพรรษา #ชาวพุทธที่ดี กิจกรรมเด่นๆ คือ งดเหล้าเข้าพรรษา หยุดทำสิ่งที่ไม่ดี มาทำสิ่งที่ดี ใครจะตั้งศีลอะไร เตรียมตัวไว้นะ ก็มาลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีต่อหน้าหมู่กลุ่ม ก็ตั้งศีลให้ดี คนในโลก เขาก็ไม่ตั้งศีลกัน...

กิเลสทุกอย่างในโลกมันก็เหนี่ยวนำกันทั้งนั้น

กิเลสทุกอย่างในโลกมันก็เหนี่ยวนำกันทั้งนั้น

#กิเลสทุกอย่างในโลกมันก็เหนี่ยวนำกันทั้งนั้น ถ้าเรายังเสพกิเลสใดอยู่ ถ้าเรายังมีส่วนในการเสพกิเลสใดๆอยู่ จะหยาบ กลาง ละเอียด ปัญหาใดๆเกิดขึ้นในโลก เราก็เป็นเหตุในการส่งเสริมทั้งนั้นแหละ ถ้าเรากำจัดกิเลสได้ ก็ตัดวงจรในการส่งเสริม ไม่ต้องส่งเสริมกิเลสเลย...

ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ที่สุด เป็นวิบากดีที่สุดต่อทุกชีวิต

ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ที่สุด เป็นวิบากดีที่สุดต่อทุกชีวิต

#ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ที่สุด_เป็นวิบากดีที่สุดต่อทุกชีวิต คำถามขอสัมมาทิฎฐิจากอาจารย์หมอเขียว อยู่บ้านตอนติดโควิด มีการทะเลาะเบาะแว้งกับพี่สาว แม่จะเอาข้าวหมอเขียวไปแจก เหลืออยู่ 3 ถุง แต่เราก็ไม่ให้ ด้วยเรามองว่าน่าจะเก็บไว้กินดีกว่า ข้าวเหลือน้อย...

ในโลกนี้ไม่มีอะไรดีเท่ากับธรรมะแท้ๆ

ในโลกนี้ไม่มีอะไรดีเท่ากับธรรมะแท้ๆ

ธรรมะแท้ๆ ที่ถ้าได้ทำให้ถูกตรงเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมากที่สุดในโลก ในการดับทุกข์ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นสูงที่สุด การมีปัญญาที่ถูกตรง ดีเยี่ยมที่สุดในโลก การเสื่อมที่แท้จริง คือ เสื่อมอาริยปัญญา ความเจริญที่ไม่เสื่อมในโลก คือ ความเจริญในอาริยปัญา...

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ

ที่สำคัญ

แพทย์วิถีธรรมกับการป้องกันโควิด-19
หนังสือ
ธรรมะพาพ้นทุกข์
วิทยุ Online & Podcast
องค์ความรู้แพทย์วิถีธรรม
งานวิจัย
ประสบการณ์รักษาโรค
กสิกรรมไร้สารพิษ
ประกาศจากหมอเขียว
รวมวีดีโอ YouTube
Share This