การบำเพ็ญกุศล

การบำเพ็ญกุศล

การบำเพ็ญกุศล
ท่ามกลางความลำบาก ร่วมกับหมู่มิตรดีสหายดีอย่างเป็นสุข เป็นกำไรของชีวิต

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที่ 15 สิงหาคม 2560

เรื่องน่าสนใจ