ปุริสภาวะ อิตถีภาวะ

อิตถีภาวะ

ปุริสภาวะ เด็ดขาด แม่นประเด็น
อิตถีภาวะ จะเอาจะเก็บทุกเรื่อง หยุมหยิม

ดร.ใจเพชร กล้าจน(หมอเขียว)
อปริหานิยธรรม
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
21 สิงหาคม 2563

เรื่องน่าสนใจ