พุทธะจะยินดีได้

พุทธะ

พุทธะจะยินดีได้
เอาประโยชน์ได้ในทุกสถานการณ์
โดยจิตปรารถนาให้เกิดดี
แต่ถ้าเกิดดีไม่ได้ ก็ยินดี

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์
วันที่ 29 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ