ไม่มีใครอยากทุกข์ อยากพร่อง

ไม่มีใครอยากทุกข์

ทุกชีวิตก็อยากให้เกิดสภาพดี ๆ
ไม่มีใครอยากทุกข์ อยากพร่อง
แต่ที่ยังทุกข์ ยังพร่องอยู่ เพราะมีวิบากร้ายปิดกั้น

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์
วันที่ 9 กันยายน 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ