ไม่ชังให้ได้

ไม่ชังให้ได้

เราไม่ทำชั่ว ทำแต่ดี
อะไรก็ตาม ที่เกิดขึ้นแล้ว
เราไม่ชังให้ได้
เอาประโยชน์ให้ได้ ในทุก ๆ เรื่อง
เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่น
จะผาสุกกับชีวิตในทุกเรื่องได้

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 3 ธันวาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ