ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ที่สุด เป็นวิบากดีที่สุดต่อทุกชีวิต

#ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ที่สุด_เป็นวิบากดีที่สุดต่อทุกชีวิต

คำถามขอสัมมาทิฎฐิจากอาจารย์หมอเขียว
อยู่บ้านตอนติดโควิด มีการทะเลาะเบาะแว้งกับพี่สาว
แม่จะเอาข้าวหมอเขียวไปแจก เหลืออยู่ 3 ถุง แต่เราก็ไม่ให้
ด้วยเรามองว่าน่าจะเก็บไว้กินดีกว่า ข้าวเหลือน้อย

ขอให้อาจารย์ชี้ทางปัญญาให้สว่างด้วยค่ะ

อาจารย์ก็ให้เราดูว่าเราคิดอะไร
ทำไมเราไม่ยอมให้
มารมันคิดอย่างไร
เราไม่มีอันจะกินหรือ

ผู้ถามก็ตอบว่าไม่

อาจารย์ถามต่อ
มันขี้เหนียวหรือ

เอาอย่างนี้ อาจารย์ว่า
ที่จริง เรื่องนี้ มันดีคนละมุม
เราคิดว่ามันเหลือน้อยเอาไว้กิน ถ้าไปแจก จะไปซื้อใหม่ ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะมา
คิดแบบแม่ แม่ว่าเอาไปแจกก็ดี ก็ชีวิตเราก็ไม่ได้ไม่มีอันจะกิน
มันก็ดีอีกมุม

#มันดีคนละมุม
ต่างคนต่างจะเอาดี
มันคืออัตตา
มันทะเลาะกัน เพราะคิดดี
ไม่ได้คิดชั่ว
เราหวังดีต่อครอบครัว
แม่ก็คิดดีต่อครอบครัว
เราเก็บไว้กิน ก็ดี
แม่จะนำไปแจกก็ดี

ไม่มีใครคิดชั่ว
แต่วางดีไม่เป็น
จริง ๆ พุทธะ มันดีแบบแม่ก็ได้ ดีแบบเราก็ได้

แต่ขณะนั้น ใครรู้พุทธะมาก
เรารู้มาก เราก็ต้องยอม ต้องเสียสละ จะได้ไม่วิวาทะ
ก็เป็นประโยชน์กว่า

เราก็ต้องรู้ว่า ณ ขณะนั้น ฟ้าจะให้แบบไหน
เราก็ดูว่า ณ ตอนนั้น ฟ้าจะให้ทำตอนไหน

ถ้าฟ้าให้ทำ ก็จะไม่วิวาทะ
ถ้าฟ้าไม่ให้ทำ ก็จะทะเลาะ
แต่ถ้าฟ้าให้ทำ ก็จะไม่ทะเลาะ

คิดดี มันถูก ทำไมมันทะเลาะ
มันดีไม่จริง
ถ้ามันดีจริง มันจะไม่ทะเลาะ
ณ วินาทีนั้น เขาไม่ได้ให้เราทำกุศล

เขาให้เราทำบุญ
กุศลเหนือกุศล
แต่เราไม่เอา
เราไม่ยอม
เราก็จะไปเอาอันต่ำ
เราก็จะทุกข์
เพราะหน้าที่เรา เขาให้เราขึ้นสูง
เราก็ไม่ขึ้นสูง
เราก็จะไปเอาอันที่ต่ำกว่า
มันก็ไม่สูง

เราไม่เอากุศลที่เหนือกุศล คือ บุญ
เราก็ไม่ควร ไปแย่งกุศลของเขา
ก็ทำเข้าใจ ท่านก็ได้กุศลของท่าน
เราก็ได้กุศลเหนือกุศล เราก็ได้บุญ

ตอนนั้น ก็ดูว่าใครมีสิทธิ
ถ้ามีใครขวาง แสดงว่าไม่ใช่สิทธิของเรา
เพราะถ้าได้ทำจะเสียหาย

แต่ถ้าไม่ได้ทำ นั้นจะดี จะไม่วิวาทะ
ถ้าเข้าใจแล้ว เราก็จะปล่อยวาง
เราก็ให้เกิดดี ในมุมนั้น
ปล่อยให้ทุกชีวิตไปตามนั้น

ถ้าจะแก้ไข เราก็ต้องล้างตัวที่ติดชั่วที่แรงมากกว่า
เราติดอะไรของกิน ที่ติดชั่วที่มากกว่านั้น มีไหม ก็ไปล้างตัวติดชั่วก่อน
แล้วค่อยมาล้างตัวติดดี

ได้สมใจจะสุขใจ ไม่ได้สมใจจะทุกข์ใจ
ติดชั่วมันแรงกว่า แล้ววางไม่ได้
จะไปวางดีได้อย่างไร
ฉะนั้น ก็ไปล้างติดชั่ว แล้วก็มาล้างติดดีได้

ล้างกามได้ ก็จะล้างอัตตาได้
ล้างอัตตาได้ ก็จะล้างกามได้
ล้างติดดีได้ ก็จะส่งเสริมให้ล้างติดชั่วได้
ล้างติดชั่วได้ ก็จะล้างติดดีได้

630620_ธรรมะพาพ้นทุกข์
ดร.ใจเพชร กล้าจน
20 มิถุนายน 2563
อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
13.00-17.00 น.

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

ชีวิตที่ไม่ศึกษาธรรมะ เป็นชีวิตที่ซวยที่สุดในโลก

ชีวิตที่ไม่ศึกษาธรรมะ เป็นชีวิตที่ซวยที่สุดในโลก

#เพราะไม่ได้ดั่งใจมันทุกข์มาก มันไม่พอใจมาก มันทำร้ายคนอื่นก็ได้ทำร้ายตัวเองก็ได้ นี่คือความซวยของการไม่ศึกษาธรรมะแท้ๆ จนถึงขั้นลดกิเลสได้... แม่ได้ยินลูกทะเลาะเมียสักพักเสียงปืนดังลั่นบ้าน สุดยื้อชีวิต กระสุนเจาะออกซ้าย เนื้อหาก็คนยิงตัวเองตาย...

ทฤษฎีทำความดีที่ลดกามลดอัตตา

ทฤษฎีทำความดีที่ลดกามลดอัตตา

#ธรรมะพาพ้นทุกข์#วิปลาส_แปลว่า_โง่_ชั่ว_บ้าย่อคำเดียว คือ เพี้ยนโง่ ชั่ว บ้า เพี้ยน ไม่มีสติ ไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริง (ยถาภูตญาณทัสสนะ) โง่ ชั่ว บ้า #ทำไม่เหมาะไม่ควร_ทำไม่พอเหมาะ_ประมาณไม่พอเหมาะ...

คนจะมีสิ่งเหล่านี้น้อยมากในปัจจุบัน

คนจะมีสิ่งเหล่านี้น้อยมากในปัจจุบัน

คนจะมีสิ่งเหล่านี้น้อยมากในปัจจุบัน 1. พึ่งตนเองได้ด้วยปัจจัย 4 น้อยมาก 2. ลดกิเลสได้ น้อยมาก 3. ไม่มีธุระจำเป็นสำคัญ น้อยมาก 4. จะไม่มีวิบากโหมกระหน่ำในชีวิต น้อยมาก พ่อครู สมณะโพธิรักษ์ ว่าถ้าเป็นแบบนี้อีก 10 ปี ทั่วโลก ตายทั้งโลก ทั่วโลก คน 7 พันล้าน ตายหมด...

ศาสนา

ศาสนา

ศาสนา ศาสนา คือ พลังรวมสังคม สภาวะใดสภาพใด ที่ไม่เป็นไปเพื่อ ความร่วมความรวมกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นเอกภาพ สภาวะเช่นนั้น สภาพดังนั้น จะไม่ใช่สภาพที่สอดคล้องลงตัว หรือ เป็นไปเพื่อความเกิดศาสนา แม้บุคคลใด จะมีความเห็นไม่ลงร่องลงช่องกันกับหมู่ ถึงแม้ว่าจะถูกต้อง...

ธรรมะกับการทำนาแปลงเล็ก

ธรรมะกับการทำนาแปลงเล็ก

การทำนาแปลงเล็กเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมอย่างไร - ก็เริ่มตั้งแต่เราทำไร้สารพิษ เป็นการทำนาแบบมีศีล ไม่เบียดเบียนตนเอง คนอื่น สัตว์อื่น - การทำนาแปลงเล็กก็พอดีแรงเรา เป็นการประมาณความพอดี ให้พอดีแรงเรา และก็เป็นประโยชน์สูง ประหยัดสุด ไม่เบียดเบียนตนเอง...

ธรรมะว่าด้วยความยินดี

ธรรมะว่าด้วยความยินดี

#ธรรมะว่าด้วยความยินดี#มีฉันทะ#มีความพอใจ_เต็มใจ_สุขใจ#การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาคือการปฏิบัติที่ถูกตรง คือ ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ 8มีทางนี้ทางเดียวที่จะพาพ้นทุกข์เท่านั้น ไม่มีทางอื่นแม้ทางนี้ก็เถอะ พญามารมักลวงหลอกให้หลงทางเสมอมารเก่งมากเลย ถ้าไม่ได้พบสัตบุรุษ...

620415 อย่าใจดำกับตัวเอง

620415 อย่าใจดำกับตัวเอง

อย่าใจดำกับตัวเอง ด้วยการเอาเป็นเอาตาย กับการแก้ทุกข์ของผู้อื่น แต่ไม่ได้แก้ทุกข์ของตนเอง ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว) ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ บวรราชธานีอโศก...

เข้าพรรษา เข้าหาศีล

เข้าพรรษา เข้าหาศีล

630706 ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันนี้เป็นวันเข้าพรรษา #ชาวพุทธที่ดี กิจกรรมเด่นๆ คือ งดเหล้าเข้าพรรษา หยุดทำสิ่งที่ไม่ดี มาทำสิ่งที่ดี ใครจะตั้งศีลอะไร เตรียมตัวไว้นะ ก็มาลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีต่อหน้าหมู่กลุ่ม ก็ตั้งศีลให้ดี คนในโลก เขาก็ไม่ตั้งศีลกัน...

กิเลสทุกอย่างในโลกมันก็เหนี่ยวนำกันทั้งนั้น

กิเลสทุกอย่างในโลกมันก็เหนี่ยวนำกันทั้งนั้น

#กิเลสทุกอย่างในโลกมันก็เหนี่ยวนำกันทั้งนั้น ถ้าเรายังเสพกิเลสใดอยู่ ถ้าเรายังมีส่วนในการเสพกิเลสใดๆอยู่ จะหยาบ กลาง ละเอียด ปัญหาใดๆเกิดขึ้นในโลก เราก็เป็นเหตุในการส่งเสริมทั้งนั้นแหละ ถ้าเรากำจัดกิเลสได้ ก็ตัดวงจรในการส่งเสริม ไม่ต้องส่งเสริมกิเลสเลย...

ในโลกนี้ไม่มีอะไรดีเท่ากับธรรมะแท้ๆ

ในโลกนี้ไม่มีอะไรดีเท่ากับธรรมะแท้ๆ

ธรรมะแท้ๆ ที่ถ้าได้ทำให้ถูกตรงเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมากที่สุดในโลก ในการดับทุกข์ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นสูงที่สุด การมีปัญญาที่ถูกตรง ดีเยี่ยมที่สุดในโลก การเสื่อมที่แท้จริง คือ เสื่อมอาริยปัญญา ความเจริญที่ไม่เสื่อมในโลก คือ ความเจริญในอาริยปัญา...

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ

ที่สำคัญ

แพทย์วิถีธรรมกับการป้องกันโควิด-19
หนังสือ
ธรรมะพาพ้นทุกข์
วิทยุ Online & Podcast
องค์ความรู้แพทย์วิถีธรรม
งานวิจัย
ประสบการณ์รักษาโรค
กสิกรรมไร้สารพิษ
ประกาศจากหมอเขียว
รวมวีดีโอ YouTube
Share This